Tìm Kiếm

Tìm
 • Dây Thả 1 Bóng

  Dây Thả 1 Bóng

  Mua hàngMô tảGiá: 170.000đ

 • Bóng Edison T85S 40W

  Bóng Edison T85S 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 131.000đ

 • Bóng Edison Led 730 4W

  Bóng Edison Led 730 4W

  Mua hàngMô tảGiá: 218.000đ

 • Bóng Edison Led T45-220 4W

  Bóng Edison Led T45-220 4W

  Mua hàngMô tảGiá: 220.000đ

 • Bóng Edison Led T30X 4W

  Bóng Edison Led T30X 4W

  Mua hàngMô tảGiá: 338.000đ

 • Bóng Edison T45 Tim Thẳng 40W

  Bóng Edison T45 Tim Thẳng 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 144.000đ

 • Bóng Edison Led T45W 4W

  Bóng Edison Led T45W 4W

  Mua hàngMô tảGiá: 157.000đ

 • Bóng Edison T64S Tim Xoắn 40W

  Bóng Edison T64S Tim Xoắn 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 148.000đ

 • Bóng Edison Led T64W 4W

  Bóng Edison Led T64W 4W

  Mua hàngMô tảGiá: 149.000đ

 • Bóng Edison T76 40W

  Bóng Edison T76 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 100.000đ

 • Bóng Edison A21X 40W

  Bóng Edison A21X 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 119.000đ

 • Bóng Edison Led G95W 4W

  Bóng Edison Led G95W 4W

  Mua hàngMô tảGiá: 186.000đ

 • Bóng Edison Tim Xoắn G125S 40W

  Bóng Edison Tim Xoắn G125S 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 191.000đ

 • Bóng Edison Led G80W 4W

  Bóng Edison Led G80W 4W

  Mua hàngMô tảGiá: 186.000đ

 • Bóng Edison G125W Led 4W

  Bóng Edison G125W Led 4W

  Mua hàngMô tảGiá: 209.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật LK@4.T203 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật LK@4.T203 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.805.000đ

 • Dây Thả Bóng Edison Màu Đen

  Dây Thả Bóng Edison Màu Đen

  Mua hàngMô tảGiá: 170.000đ

 • Dây thả sắc màu

  Dây thả sắc màu

  Mua hàngMô tảGiá: 150.000đ

 • Bóng Edison Tim Thẳng LA.ST64 40W

  Bóng Edison Tim Thẳng LA.ST64 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 148.000đ

 • Bóng Edison Tim Thẳng G125 40W

  Bóng Edison Tim Thẳng G125 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 191.000đ

 • Bóng Edison G95 40W

  Bóng Edison G95 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 173.000đ

 • Bóng Edison G80 40W

  Bóng Edison G80 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 166.000đ

 • Bóng Edison T65 Led 3W

  Bóng Edison T65 Led 3W

  Mua hàngMô tảGiá: 360.000đ

 • Bóng Edison G95 Led 3W

  Bóng Edison G95 Led 3W

  Mua hàngMô tảGiá: 360.000đ

 • Bóng Edison G80 Led 3W

  Bóng Edison G80 Led 3W

  Mua hàngMô tảGiá: 360.000đ

 • Bóng Edison G125 Led 3W

  Bóng Edison G125 Led 3W

  Mua hàngMô tảGiá: 360.000đ

 • Bóng Edison CA55 40W

  Bóng Edison CA55 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 191.000đ

 • Bóng Edison A21 40W

  Bóng Edison A21 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 191.000đ

 • Bóng Edison LA.A19 40W

  Bóng Edison LA.A19 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 148.000đ

 • Bóng Edison Tim Xoắn LA.T45 40W

  Bóng Edison Tim Xoắn LA.T45 40W

  Mua hàngMô tảGiá: 144.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 30 (của 36 sản phẩm)
  12
  1

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007B Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 12.972.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED KDY027 Ø600

  Đèn Áp Trần LED KDY027 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.800.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 8.179.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê Led LK@3.AC1-450A Ø600

  Đèn Thả Pha Lê Led LK@3.AC1-450A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.790.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED KDY028 Ø800

  Đèn Áp Trần LED KDY028 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.520.000 đ

 • Đèn Thả Led Nghệ Thuật KDY108 Ø500

  Đèn Thả Led Nghệ Thuật KDY108 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 2.561.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED KDY018 Ø600

  Đèn Áp Trần LED KDY018 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.216.000 đ

 • Đèn Led Trang Trí 60W LK@6.9-13 570x400

  Đèn Led Trang Trí 60W LK@6.9-13 570x400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.000.000 đ

 • Đèn Áp Trần Led Nghệ Thuật LK@3.AC1-508 Ø600

  Đèn Áp Trần Led Nghệ Thuật LK@3.AC1-508 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.900.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED KDY011 Ø750

  Đèn Áp Trần LED KDY011 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 6.120.000 đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA317 Ø300

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA317 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 768.000 đ

 • Đèn Áp Trần Led Đổi Màu Nghệ Thuật PN7870 Ø760

  Đèn Áp Trần Led Đổi Màu Nghệ Thuật PN7870 Ø760

  Mua hàngMô tảGiá: 7.900.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED QN7223 Ø800

  Đèn Áp Trần LED QN7223 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.180.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED QN7212 950x750

  Đèn Áp Trần LED QN7212 950x750

  Mua hàngMô tảGiá: 8.160.000 đ

 • Đèn Áp Trần Led ML8405

  Đèn Áp Trần Led ML8405

  Mua hàngMô tảGiá: 6.800.000 đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng US078 Ø1020

  Đèn Chùm Nến Đồng US078 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 42.140.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê Led PN79176 Ø450

  Đèn Thả Pha Lê Led PN79176 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 5.287.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led LK@3013 Ø500

  Đèn Chùm Pha Lê Led LK@3013 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 5.520.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led VIR315 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê Led VIR315 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.449.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led VIR293 Ø760

  Đèn Mâm Pha Lê Led VIR293 Ø760

  Mua hàngMô tảGiá: 7.090.000 đ

 • Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 24.332.000đ22.385.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến CFL A79 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến CFL A79 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 52.500.000đ48.300.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A78 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A78 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 36.750.000đ33.810.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC9881 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC9881 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.880.000đ4.490.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC6273B Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC6273B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.360.000đ15.051.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led QN5747 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê Led QN5747 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 6.250.000đ5.750.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5739 Ø500

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5739 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.970.000đ3.652.000đ

 • Đèn Tường Gỗ TP64051

  Đèn Tường Gỗ TP64051

  Mua hàngMô tảGiá: 544.000đ344.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US197 Ø1000

  Đèn Chùm Đồng US197 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: đ21.816.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US122 Ø1060

  Đèn Chùm Đồng US122 Ø1060

  Mua hàngMô tảGiá: đ18.396.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US053 Ø1060

  Đèn Chùm Đồng US053 Ø1060

  Mua hàngMô tảGiá: đ25.956.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Mua hàngMô tảGiá: đ38.430.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led Cao Cấp LK@3001 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Led Cao Cấp LK@3001 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 93.800.000đ86.296.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CM132 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê CM132 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.513.000đ18.872.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CM131 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê CM131 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 38.975.000đ35.857.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD057 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD057 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: đ30.512.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD055 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD055 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: đ29.292.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD052 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD052 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: đ31.733.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD049 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng KD049 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: đ31.733.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD045 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng KD045 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: đ29.292.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 1 NĂMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCATALOGUE THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ