Tìm Kiếm

Tìm
 • Đèn Nhà Xưởng LED 200W UNX04 Ø500

  Đèn Nhà Xưởng LED 200W UNX04 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.200.000đ

 • Đèn Nhà Xưởng LED 150W UNX03 Ø500

  Đèn Nhà Xưởng LED 150W UNX03 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 2.600.000đ

 • Đèn Nhà Xưởng LED 100W UNX02 Ø455

  Đèn Nhà Xưởng LED 100W UNX02 Ø455

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ

 • Đèn Nhà Xưởng LED 80W UNX01 Ø455

  Đèn Nhà Xưởng LED 80W UNX01 Ø455

  Mua hàngMô tảGiá: 1.700.000đ

 • Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W đổi màu

  Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W đổi màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ

 • Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W vàng

  Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ

 • Đèn Âm Đất Led 3W EAS01 Ø100

  Đèn Âm Đất Led 3W EAS01 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 300.000đ

 • Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 200W Ø500

  Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 200W Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 150W Ø480

  Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 150W Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 3.000.000đ

 • Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 100W Ø430

  Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 100W Ø430

  Mua hàngMô tảGiá: 1.700.000đ

 • Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 70W Ø400

  Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 70W Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 50W Ø350

  Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 50W Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 30W Ø280

  Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 30W Ø280

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 20W Ø250

  Đèn LED Nhà Xưởng AFC NX 20W Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn Led Nhà Xưởng 30W Ø280

  Đèn Led Nhà Xưởng 30W Ø280

  Mua hàngMô tảGiá: 310.000đ

 • Đèn Led Nhà Xưởng 100W LK@4186 Ø500

  Đèn Led Nhà Xưởng 100W LK@4186 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 4.700.000đ

 • Đèn Led Nhà Xưởng 100W LK@4185 Ø450

  Đèn Led Nhà Xưởng 100W LK@4185 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 3.380.000đ

 • Đèn Led Nhà Xưởng 70W LK@4184 Ø350

  Đèn Led Nhà Xưởng 70W LK@4184 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.680.000đ

 • Đèn Led Nhà Xưởng 50W LK@4183 Ø350

  Đèn Led Nhà Xưởng 50W LK@4183 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ

 • Bộ Máng Đèn Mica Trong T5 1,2m Led 18W

  Bộ Máng Đèn Mica Trong T5 1,2m Led 18W

  Mua hàngMô tảGiá: 152.000đ

 • Bộ Máng Đèn Mica Trong T5 1m Led 15W

  Bộ Máng Đèn Mica Trong T5 1m Led 15W

  Mua hàngMô tảGiá: 142.000đ

 • Bộ Máng Đèn Mica Trong T5 0,6m Led 10W

  Bộ Máng Đèn Mica Trong T5 0,6m Led 10W

  Mua hàngMô tảGiá: 123.000đ

 • Bộ Máng Đèn Mica Trong T5 0,3m Led 6W

  Bộ Máng Đèn Mica Trong T5 0,3m Led 6W

  Mua hàngMô tảGiá: 98.000đ

 • Bộ Máng Đèn Mica Đục T5 1,2m Led 18W

  Bộ Máng Đèn Mica Đục T5 1,2m Led 18W

  Mua hàngMô tảGiá: 152.000đ

 • Bộ Máng Đèn Mica Đục T5 1m Led 15W

  Bộ Máng Đèn Mica Đục T5 1m Led 15W

  Mua hàngMô tảGiá: 142.000đ

 • Bộ Máng Đèn Mica Đục T5 0,6m Led 10W

  Bộ Máng Đèn Mica Đục T5 0,6m Led 10W

  Mua hàngMô tảGiá: 123.000đ

 • Bộ Máng Đèn Mica Đục T5 0,3m Led 6W

  Bộ Máng Đèn Mica Đục T5 0,3m Led 6W

  Mua hàngMô tảGiá: 98.000đ

 • Đèn Sân Khấu Laser 01RGY

  Đèn Sân Khấu Laser 01RGY

  Mua hàngMô tảGiá: 8.000.000đ

 • Đèn Sân Khấu Laser A1000

  Đèn Sân Khấu Laser A1000

  Mua hàngMô tảGiá: 2.950.000đ

 • Đèn Sân Khấu Laser F100

  Đèn Sân Khấu Laser F100

  Mua hàngMô tảGiá: 3.200.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 30 (của 113 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 24.332.000đ22.385.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến CFL A79 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến CFL A79 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 52.500.000đ48.300.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A78 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A78 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 36.750.000đ33.810.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC9881 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC9881 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.880.000đ4.490.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC6273B Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC6273B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.360.000đ15.051.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led QN5747 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê Led QN5747 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 6.250.000đ5.750.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5739 Ø500

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5739 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 5.670.000đ5.216.000đ

 • Đèn Tường Gỗ TP64051

  Đèn Tường Gỗ TP64051

  Mua hàngMô tảGiá: 544.000đ344.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US197 Ø1000

  Đèn Chùm Đồng US197 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.816.000đ19.634.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US122 Ø1060

  Đèn Chùm Đồng US122 Ø1060

  Mua hàngMô tảGiá: 18.396.000đ16.556.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US053 Ø1060

  Đèn Chùm Đồng US053 Ø1060

  Mua hàngMô tảGiá: 25.956.000đ23.360.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Mua hàngMô tảGiá: 38.430.000đ34.587.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led Cao Cấp LK@3001 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Led Cao Cấp LK@3001 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 93.800.000đ86.296.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CM132 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê CM132 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.513.000đ18.872.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CM131 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê CM131 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 38.975.000đ35.857.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD057 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD057 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 30.512.000đ27.461.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD055 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD055 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 29.292.000đ26.363.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD052 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD052 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 31.733.000đ28.560.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD049 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng KD049 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 31.733.000đ28.560.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD045 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng KD045 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 29.292.000đ26.363.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 1 NĂMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCATALOGUE THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ