Tìm Kiếm

Tìm
 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 1W LH-RO1418

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 1W LH-RO1418

  Mua hàngMô tảGiá: 373.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1408B

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1408B

  Mua hàngMô tảGiá: 323.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1408A

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1408A

  Mua hàngMô tảGiá: 323.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1407

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1407

  Mua hàngMô tảGiá: 323.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 5W LH-RO1406

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 5W LH-RO1406

  Mua hàngMô tảGiá: 348.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1402

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1402

  Mua hàngMô tảGiá: 348.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1401

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1401

  Mua hàngMô tảGiá: 348.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1400

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 3W LH-RO1400

  Mua hàngMô tảGiá: 323.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm Led 7W LK@4.FAR207T

  Đèn Pha Tiêu Điểm Led 7W LK@4.FAR207T

  Mua hàngMô tảGiá: 205.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm Led 7W LK@4.FAR207D

  Đèn Pha Tiêu Điểm Led 7W LK@4.FAR207D

  Mua hàngMô tảGiá: 205.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm Led 3W LK@4.FAR203T

  Đèn Pha Tiêu Điểm Led 3W LK@4.FAR203T

  Mua hàngMô tảGiá: 160.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm Led 3W LK@4.FAR203D

  Đèn Pha Tiêu Điểm Led 3W LK@4.FAR203D

  Mua hàngMô tảGiá: 160.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6240

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6240

  Mua hàngMô tảGiá: 820.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6239

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6239

  Mua hàngMô tảGiá: 820.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6238

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6238

  Mua hàngMô tảGiá: 630.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6237

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6237

  Mua hàngMô tảGiá: 550.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6236

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6236

  Mua hàngMô tảGiá: 550.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6235

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6235

  Mua hàngMô tảGiá: 680.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W LK@6234

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W LK@6234

  Mua hàngMô tảGiá: 570.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6233

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6233

  Mua hàngMô tảGiá: 465.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6232

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6232

  Mua hàngMô tảGiá: 660.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6231

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6231

  Mua hàngMô tảGiá: 660.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 35W LK@6230

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 35W LK@6230

  Mua hàngMô tảGiá: 660.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 35W LK@6229

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 35W LK@6229

  Mua hàngMô tảGiá: 660.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6228

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6228

  Mua hàngMô tảGiá: 850.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6227

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W LK@6227

  Mua hàngMô tảGiá: 1.200.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6226

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6226

  Mua hàngMô tảGiá: 770.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6225

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W LK@6225

  Mua hàngMô tảGiá: 770.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W LK@6224

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W LK@6224

  Mua hàngMô tảGiá: 580.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W LK@6223

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W LK@6223

  Mua hàngMô tảGiá: 580.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 30 (của 219 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 24.332.000đ22.385.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến CFL A79 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến CFL A79 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 52.500.000đ48.300.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A78 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A78 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 36.750.000đ33.810.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC9881 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC9881 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.880.000đ4.490.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC6273B Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC6273B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.360.000đ15.051.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led QN5747 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê Led QN5747 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 6.250.000đ5.750.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5739 Ø500

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5739 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 5.670.000đ5.216.000đ

 • Đèn Tường Gỗ TP64051

  Đèn Tường Gỗ TP64051

  Mua hàngMô tảGiá: 544.000đ344.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US197 Ø1000

  Đèn Chùm Đồng US197 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.816.000đ19.634.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US122 Ø1060

  Đèn Chùm Đồng US122 Ø1060

  Mua hàngMô tảGiá: 18.396.000đ16.556.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US053 Ø1060

  Đèn Chùm Đồng US053 Ø1060

  Mua hàngMô tảGiá: 25.956.000đ23.360.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Mua hàngMô tảGiá: 38.430.000đ34.587.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led Cao Cấp LK@3001 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Led Cao Cấp LK@3001 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 93.800.000đ86.296.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CM132 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê CM132 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.513.000đ18.872.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CM131 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê CM131 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 38.975.000đ35.857.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD057 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD057 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 30.512.000đ27.461.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD055 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD055 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 29.292.000đ26.363.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD052 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD052 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 31.733.000đ28.560.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD049 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng KD049 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 31.733.000đ28.560.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD045 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng KD045 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 29.292.000đ26.363.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 1 NĂMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCATALOGUE THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ