Tìm Kiếm

Tìm
 • Đèn Tường Đá EVD640

  Đèn Tường Đá EVD640

  Mua hàngMô tảGiá: 3.000.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD639

  Đèn Tường Đá EVD639

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD638

  Đèn Tường Đá EVD638

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD637

  Đèn Tường Đá EVD637

  Mua hàngMô tảGiá: 1.200.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD636

  Đèn Tường Đá EVD636

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD635

  Đèn Tường Đá EVD635

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD634

  Đèn Tường Đá EVD634

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD633

  Đèn Tường Đá EVD633

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD632

  Đèn Tường Đá EVD632

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ

 • Đèn Tường Đồng Thân Đá EVD623

  Đèn Tường Đồng Thân Đá EVD623

  Mua hàngMô tảGiá: 12.000.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD622

  Đèn Tường Đá EVD622

  Mua hàngMô tảGiá: 2.550.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD621

  Đèn Tường Đá EVD621

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD620

  Đèn Tường Đá EVD620

  Mua hàngMô tảGiá: 950.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD619

  Đèn Tường Đá EVD619

  Mua hàngMô tảGiá: 950.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD618

  Đèn Tường Đá EVD618

  Mua hàngMô tảGiá: 1.050.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD617

  Đèn Tường Đá EVD617

  Mua hàngMô tảGiá: 900.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD616

  Đèn Tường Đá EVD616

  Mua hàngMô tảGiá: 950.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD615

  Đèn Tường Đá EVD615

  Mua hàngMô tảGiá: 900.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD614

  Đèn Tường Đá EVD614

  Mua hàngMô tảGiá: 900.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD613

  Đèn Tường Đá EVD613

  Mua hàngMô tảGiá: 900.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD612

  Đèn Tường Đá EVD612

  Mua hàngMô tảGiá: 900.000đ

 • Đèn Tường Đá EVD611

  Đèn Tường Đá EVD611

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ

 • Đèn Tường Đá CM500

  Đèn Tường Đá CM500

  Mua hàngMô tảGiá: 967.000đ

 • Đèn Tường Đá CM499

  Đèn Tường Đá CM499

  Mua hàngMô tảGiá: 967.000đ

 • Đèn Tường Đá CM498

  Đèn Tường Đá CM498

  Mua hàngMô tảGiá: 967.000đ

 • Đèn Tường Đá CM497

  Đèn Tường Đá CM497

  Mua hàngMô tảGiá: 438.000đ

 • Đèn Tường Đá CM496

  Đèn Tường Đá CM496

  Mua hàngMô tảGiá: 438.000đ

 • Đèn Tường Đá CM495

  Đèn Tường Đá CM495

  Mua hàngMô tảGiá: 967.000đ

 • Đèn Tường Đá CM494

  Đèn Tường Đá CM494

  Mua hàngMô tảGiá: 438.000đ

 • Đèn Tường Đá CM493

  Đèn Tường Đá CM493

  Mua hàngMô tảGiá: 438.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 30 (của 47 sản phẩm)
  12
  1

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007B Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.395.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED KDY027 Ø600

  Đèn Áp Trần LED KDY027 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.800.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 8.446.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê Led LK@3.AC1-450A Ø600

  Đèn Thả Pha Lê Led LK@3.AC1-450A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.790.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED KDY028 Ø800

  Đèn Áp Trần LED KDY028 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.520.000 đ

 • Đèn Thả Led Nghệ Thuật KDY108 Ø500

  Đèn Thả Led Nghệ Thuật KDY108 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 2.561.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED KDY018 Ø600

  Đèn Áp Trần LED KDY018 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.216.000 đ

 • Đèn Led Trang Trí 60W LK@6.9-13 570x400

  Đèn Led Trang Trí 60W LK@6.9-13 570x400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.000.000 đ

 • Đèn Áp Trần Led Nghệ Thuật LK@3.AC1-508 Ø600

  Đèn Áp Trần Led Nghệ Thuật LK@3.AC1-508 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.900.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED KDY011 Ø750

  Đèn Áp Trần LED KDY011 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 6.120.000 đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA317 Ø300

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA317 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 768.000 đ

 • Đèn Áp Trần Led Đổi Màu Nghệ Thuật PN7870 Ø760

  Đèn Áp Trần Led Đổi Màu Nghệ Thuật PN7870 Ø760

  Mua hàngMô tảGiá: 7.900.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED QN7223 Ø800

  Đèn Áp Trần LED QN7223 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.180.000 đ

 • Đèn Áp Trần LED QN7212 950x750

  Đèn Áp Trần LED QN7212 950x750

  Mua hàngMô tảGiá: 8.160.000 đ

 • Đèn Áp Trần Led ML8405

  Đèn Áp Trần Led ML8405

  Mua hàngMô tảGiá: 6.800.000 đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng US078 Ø1020

  Đèn Chùm Nến Đồng US078 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 42.140.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê Led PN79176 Ø450

  Đèn Thả Pha Lê Led PN79176 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 5.287.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led LK@3013 Ø500

  Đèn Chùm Pha Lê Led LK@3013 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 5.700.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led VIR315 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê Led VIR315 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.449.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led VIR293 Ø760

  Đèn Mâm Pha Lê Led VIR293 Ø760

  Mua hàngMô tảGiá: 7.090.000 đ

 • Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 24.332.000đ23.115.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến CFL A79 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến CFL A79 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 52.500.000đ49.875.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A78 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A78 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 36.750.000đ34.913.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC9881 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC9881 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.880.000đ4.636.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC6273B Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC6273B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.360.000đ15.542.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led QN5747 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê Led QN5747 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 6.250.000đ5.938.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5739 Ø500

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5739 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.970.000đ3.772.000đ

 • Đèn Tường Gỗ TP64051

  Đèn Tường Gỗ TP64051

  Mua hàngMô tảGiá: 544.000đ344.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US197 Ø1000

  Đèn Chùm Đồng US197 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: đ21.816.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US122 Ø1060

  Đèn Chùm Đồng US122 Ø1060

  Mua hàngMô tảGiá: đ18.396.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US053 Ø1060

  Đèn Chùm Đồng US053 Ø1060

  Mua hàngMô tảGiá: đ25.956.000đ

 • Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Mua hàngMô tảGiá: đ38.430.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led Cao Cấp LK@3001 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Led Cao Cấp LK@3001 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 93.800.000đ89.110.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CM132 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê CM132 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.513.000đ19.487.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CM131 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê CM131 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 38.975.000đ37.026.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD057 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD057 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: đ30.512.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD055 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD055 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: đ29.292.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD052 Ø1050

  Đèn Chùm Đồng KD052 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: đ31.733.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD049 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng KD049 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: đ31.733.000đ

 • Đèn Chùm Đồng KD045 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng KD045 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: đ29.292.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 1 NĂMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCATALOGUE THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ