Tìm Kiếm

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W -40%

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ 627.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3 -40%

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ 258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W -40%

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ 369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180 -40%

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm -40%

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ 4.602.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 120cm -40%

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 120cm

  Mua hàngMô tảGiá: 4.185.000đ 2.511.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 90cm -40%

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 90cm

  Mua hàngMô tảGiá: 3.115.000đ 1.869.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 60cm -40%

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 60cm

  Mua hàngMô tảGiá: 2.245.000đ 1.347.000đ

 • Đèn Trang Trí Mặt Tiền Hiện Đại VNT159 12W -45%

  Đèn Trang Trí Mặt Tiền Hiện Đại VNT159 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.225.000đ 674.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6033 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6033

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ 360.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6031 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6031

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ 528.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6030 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6030

  Mua hàngMô tảGiá: 740.000đ 444.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6028 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6028

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ 528.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6029 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6029

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ 528.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT6027 -40%

  Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT6027

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ 360.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT615-24 -40%

  Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT615-24

  Mua hàngMô tảGiá: 790.000đ 474.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT616-24 -40%

  Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT616-24

  Mua hàngMô tảGiá: 790.000đ 474.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT609-24 -40%

  Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT609-24

  Mua hàngMô tảGiá: 660.000đ 396.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT608-24 -40%

  Đèn LED Hắt Tường Ngoài Trời LH-VNT608-24

  Mua hàngMô tảGiá: 660.000đ 396.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời LH-VD695-24 -45%

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời LH-VD695-24

  Mua hàngMô tảGiá: 4.990.000đ 2.745.000đ

 • Đèn Hắt Tường 2 Đầu Ngoài Trời H004 Φ90 -40%

  Đèn Hắt Tường 2 Đầu Ngoài Trời H004 Φ90

  Mua hàngMô tảGiá: 580.000đ 348.000đ

 • Đèn Hắt Tường 2 Đầu Ngoài Trời H002 Φ90 -40%

  Đèn Hắt Tường 2 Đầu Ngoài Trời H002 Φ90

  Mua hàngMô tảGiá: 580.000đ 348.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160 -45%

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.920.000đ 1.056.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200 -45%

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ 4.290.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200 -45%

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ 1.375.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200 -45%

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ 1.540.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170 -45%

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ 1.320.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200 -45%

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 3.800.000đ 2.090.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180 -45%

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ 1.540.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160 -45%

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ 1.243.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250 -45%

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.028.000đ 565.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300 -45%

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.133.000đ 623.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400 -45%

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ 587.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300 -45%

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 742.000đ 408.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250 -45%

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 637.000đ 350.000đ

 • Đèn Trang Trí Sân Vườn 5 Bóng Trụ 068 H4300 -35%

  Đèn Trang Trí Sân Vườn 5 Bóng Trụ 068 H4300

  Mua hàngMô tảGiá: 16.040.000đ 10.426.000đ

 • CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ12.100.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ6.372.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ30.800.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ575.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ2.181.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.180.000đ1.717.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.860.000đ1.004.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ4.602.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG