Tìm Kiếm

 • Đèn Pha LED Ngoài Trời 400W UFA49

  Đèn Pha LED Ngoài Trời 400W UFA49

  Mua hàngMô tảGiá: 6.300.000đ

 • Đèn Pha LED Ngoài Trời 200W UFA48

  Đèn Pha LED Ngoài Trời 200W UFA48

  Mua hàngMô tảGiá: 3.780.000đ

 • Đèn Pha LED Ngoài Trời 120W UFA47

  Đèn Pha LED Ngoài Trời 120W UFA47

  Mua hàngMô tảGiá: 2.592.000đ

 • Đèn Pha LED Ngoài Trời 70W UFA46

  Đèn Pha LED Ngoài Trời 70W UFA46

  Mua hàngMô tảGiá: 1.575.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng Năng Lượng Mặt Trời UTD2109 250x250

  Đèn Đồng Gắn Cổng Năng Lượng Mặt Trời UTD2109 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 5.490.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng Năng Lượng Mặt Trời UTD2108 250x250

  Đèn Đồng Gắn Cổng Năng Lượng Mặt Trời UTD2108 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 5.490.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng Năng Lượng Mặt Trời UTD2107 250x250

  Đèn Đồng Gắn Cổng Năng Lượng Mặt Trời UTD2107 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 5.490.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng Năng Lượng Mặt Trời UTD2106 250x250

  Đèn Đồng Gắn Cổng Năng Lượng Mặt Trời UTD2106 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 5.490.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2105 250x250

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2105 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 4.860.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2104 250x250

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2104 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 4.590.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2103 250x250

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2103 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 4.860.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2102 250x250

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2102 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 4.860.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2101 150x150

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2101 150x150

  Mua hàngMô tảGiá: 2.430.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2100 Ø190

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2100 Ø190

  Mua hàngMô tảGiá: 2.700.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6227

  Đèn Vách Đồng UVD6227

  Mua hàngMô tảGiá: 1.995.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6226

  Đèn Vách Đồng UVD6226

  Mua hàngMô tảGiá: 2.175.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6225

  Đèn Vách Đồng UVD6225

  Mua hàngMô tảGiá: 3.225.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6224

  Đèn Vách Đồng UVD6224

  Mua hàngMô tảGiá: 5.175.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6223

  Đèn Vách Đồng UVD6223

  Mua hàngMô tảGiá: 5.175.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6035

  Đèn Vách Đồng UVD6035

  Mua hàngMô tảGiá: 1.335.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6033

  Đèn Vách Đồng UVD6033

  Mua hàngMô tảGiá: 1.275.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6032

  Đèn Vách Đồng UVD6032

  Mua hàngMô tảGiá: 1.388.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6221

  Đèn Vách Đồng UVD6221

  Mua hàngMô tảGiá: 1.710.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6220

  Đèn Vách Đồng UVD6220

  Mua hàngMô tảGiá: 1.875.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6218

  Đèn Vách Đồng UVD6218

  Mua hàngMô tảGiá: 2.153.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6217

  Đèn Vách Đồng UVD6217

  Mua hàngMô tảGiá: 2.025.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6215

  Đèn Vách Đồng UVD6215

  Mua hàngMô tảGiá: 1.388.000đ

 • Đèn Vách Đồng UVD6214

  Đèn Vách Đồng UVD6214

  Mua hàngMô tảGiá: 1.260.000đ

 • Đèn Pha LED 50W Góc Chiếu 30 Độ AFC 008

  Đèn Pha LED 50W Góc Chiếu 30 Độ AFC 008

  Mua hàngMô tảGiá: 2.283.000đ

 • Đèn Pha LED 30W Góc Chiếu 25 Độ AFC 008

  Đèn Pha LED 30W Góc Chiếu 25 Độ AFC 008

  Mua hàngMô tảGiá: 1.753.000đ

 • Đèn LED 15W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Đèn LED 15W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Mua hàngMô tảGiá: 977.000đ

 • Đèn LED 10W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Đèn LED 10W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Mua hàngMô tảGiá: 744.000đ

 • Đèn LED 7W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Đèn LED 7W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Mua hàngMô tảGiá: 573.000đ

 • Đèn Vách Trang Trí Ngoài Trời VRG0360

  Đèn Vách Trang Trí Ngoài Trời VRG0360

  Mua hàngMô tảGiá: 1.080.000đ

 • Đèn Vách Trang Trí Ngoài Trời VRGCL8281

  Đèn Vách Trang Trí Ngoài Trời VRGCL8281

  Mua hàngMô tảGiá: 540.000đ

 • Đèn Vách Trang Trí Ngoài Trời VRG0190

  Đèn Vách Trang Trí Ngoài Trời VRG0190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.080.000đ

 • Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5035 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5035 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.517.000 đ

 • Đèn Thả Đồng NLNB2211 Ø400

  Đèn Thả Đồng NLNB2211 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.560.000 đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng UVD6213-2

  Đèn Trang Trí Vách Đồng UVD6213-2

  Mua hàngMô tảGiá: 4.500.000 đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032-5 Ø600

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032-5 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.500.000 đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5038 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5038 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.517.000 đ

 • Đèn Chùm Trang Trí KH-TTK77 Ø780

  Đèn Chùm Trang Trí KH-TTK77 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 5.658.000 đ

 • Đèn Pha Lê Hiện Đại KH-TPL8071 Ø800

  Đèn Pha Lê Hiện Đại KH-TPL8071 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.629.000 đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5037 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5037 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.517.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN9017 Ø750

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN9017 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 7.200.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2009 Ø560

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2009 Ø560

  Mua hàngMô tảGiá: 5.322.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH8076-21 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH8076-21 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 7.222.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH808-21 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH808-21 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2006 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2006 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 7.592.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2008 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2008 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.850.000 đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032-246 Ø600

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032-246 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.344.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê ERA-CK3001 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê ERA-CK3001 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.468.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại SN1008 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại SN1008 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 4.421.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 24.162.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp EU-CFLA12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp EU-CFLA12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 23.400.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.890.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ845.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ4.830.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ23.400.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ19.290.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ28.542.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ23.916.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ18.900.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ31.716.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ35.280.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ34.200.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ20.940.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 12.710.000đ7.626.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782B Ø400

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.540.000đ3.924.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782A Ø300

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.460.000đ2.676.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM781A Ø300

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.460.000đ2.676.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.568.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.730.000đ2.238.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ23.400.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ19.200.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ15.900.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG