Tìm Kiếm

 • Đèn Vách Ngoài Trời E7-2

  Đèn Vách Ngoài Trời E7-2

  Mua hàngMô tảGiá: 497.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời LH-VD697

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời LH-VD697

  Mua hàngMô tảGiá: 2.891.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TCD27-21 Ø390

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TCD27-21 Ø390

  Mua hàngMô tảGiá: 5.012.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TCD27-21 Ø290

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TCD27-21 Ø290

  Mua hàngMô tảGiá: 3.829.000đ

 • Đèn Trụ Cổng Năng Lượng Mặt Trời LH-TD16 300x300

  Đèn Trụ Cổng Năng Lượng Mặt Trời LH-TD16 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.032.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TCD08-21 300x300

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TCD08-21 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.983.000đ

 • Đèn Trang Trí Hắt Tường LED LH-VNT674

  Đèn Trang Trí Hắt Tường LED LH-VNT674

  Mua hàngMô tảGiá: 798.000đ

 • Đèn Vách Ngoại Thất LH-VNT676

  Đèn Vách Ngoại Thất LH-VNT676

  Mua hàngMô tảGiá: 889.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED LH-VNT675

  Đèn Trang Trí Tường LED LH-VNT675

  Mua hàngMô tảGiá: 661.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED LH-VNT679

  Đèn Trang Trí Tường LED LH-VNT679

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED LH-VNT671-21

  Đèn Trang Trí Tường LED LH-VNT671-21

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED LH-VNT671

  Đèn Trang Trí Tường LED LH-VNT671

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ

 • Đèn Ốp Tường LED LH-VNT637

  Đèn Ốp Tường LED LH-VNT637

  Mua hàngMô tảGiá: 523.000đ

 • Đèn Ốp Tường LED LH-VNT636

  Đèn Ốp Tường LED LH-VNT636

  Mua hàngMô tảGiá: 446.000đ

 • Đèn Ốp Tường LED LH-VNT635

  Đèn Ốp Tường LED LH-VNT635

  Mua hàngMô tảGiá: 363.000đ

 • Đèn Ốp Tường LED LH-VNT634

  Đèn Ốp Tường LED LH-VNT634

  Mua hàngMô tảGiá: 478.000đ

 • Đèn Ốp Tường LED LH-VNT633

  Đèn Ốp Tường LED LH-VNT633

  Mua hàngMô tảGiá: 409.000đ

 • Đèn Ốp Tường LED LH-VNT632

  Đèn Ốp Tường LED LH-VNT632

  Mua hàngMô tảGiá: 341.000đ

 • Đèn Trụ Cổng CM-VR2091L 220x220

  Đèn Trụ Cổng CM-VR2091L 220x220

  Mua hàngMô tảGiá: 1.593.000đ

 • Đèn Vách Ngoài Trời Cổ Điển ZVR6211B Φ140

  Đèn Vách Ngoài Trời Cổ Điển ZVR6211B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 400.000đ

 • Đèn Đường LED 250W Năng Lượng Mặt Trời AFC Solar 011

  Đèn Đường LED 250W Năng Lượng Mặt Trời AFC Solar 011

  Mua hàngMô tảGiá: 2.179.000đ

 • Đèn Đường LED 200W Năng Lượng Mặt Trời AFC Solar 010

  Đèn Đường LED 200W Năng Lượng Mặt Trời AFC Solar 010

  Mua hàngMô tảGiá: 2.441.000đ

 • Đèn Pha LED Năng Lượng Mặt Trời 150W AFC Solar 009

  Đèn Pha LED Năng Lượng Mặt Trời 150W AFC Solar 009

  Mua hàngMô tảGiá: 2.185.000đ

 • Đèn Pha LED Năng Lượng Mặt Trời 100W AFC Solar 009

  Đèn Pha LED Năng Lượng Mặt Trời 100W AFC Solar 009

  Mua hàngMô tảGiá: 1.763.000đ

 • Đèn Pha LED Năng Lượng Mặt Trời 200W AFC Solar 009

  Đèn Pha LED Năng Lượng Mặt Trời 200W AFC Solar 009

  Mua hàngMô tảGiá: 2.615.000đ

 • Đèn Pha LED Năng Lượng Mặt Trời 100W AFC Solar 008

  Đèn Pha LED Năng Lượng Mặt Trời 100W AFC Solar 008

  Mua hàngMô tảGiá: 1.700.000đ

 • AFC Pha LED 008 56W

  AFC Pha LED 008 56W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.935.000đ

 • AFC Pha LED 008 30W

  AFC Pha LED 008 30W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.485.000đ

 • AFC Đèn Pha Luồng 100W

  AFC Đèn Pha Luồng 100W

  Mua hàngMô tảGiá: 2.322.000đ

 • Đèn Ốp Tường LED 5W AFC Vách 046

  Đèn Ốp Tường LED 5W AFC Vách 046

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ

 • Đèn Ốp Tường LED 5W AFC Vách 045

  Đèn Ốp Tường LED 5W AFC Vách 045

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Đồng ZKDL140

  Đèn Trang Trí Tường Đồng ZKDL140

  Mua hàngMô tảGiá: 4.283.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh ZKDL058 Φ230

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh ZKDL058 Φ230

  Mua hàngMô tảGiá: 3.833.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Bằng Đồng ZKDL300

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Bằng Đồng ZKDL300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.188.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Đồng ZKDOM50

  Đèn Trang Trí Tường Đồng ZKDOM50

  Mua hàngMô tảGiá: 4.283.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Đồng ZKDL059L Φ220

  Đèn Trang Trí Tường Đồng ZKDL059L Φ220

  Mua hàngMô tảGiá: 4.283.000đ

 • Đèn trang trí Bán chạy

 • Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Mua hàngMô tảGiá: 5.294.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.808.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 20.381.000 đ

 • Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Mua hàngMô tảGiá: 9.120.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.946.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 35.711.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.435.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.566.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.875.000 đ

 • Đèn Áp Trần Pha Lê NLNC8047A Ø600

  Đèn Áp Trần Pha Lê NLNC8047A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.080.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.020.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Mua hàngMô tảGiá: 23.758.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.645.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.075.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.933.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.646.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.040.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Đơn Giản SN3318 Ø250

  Đèn Thả Bàn Ăn Đơn Giản SN3318 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 854.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.201.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ2.730.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ20.898.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ30.921.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ25.909.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ20.475.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ34.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ38.220.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ37.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ22.685.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ7.473.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ20.800.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG