Tìm Kiếm

 • Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN2287C Ø500

  Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN2287C Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 1.134.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN2287B Ø420

  Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN2287B Ø420

  Mua hàngMô tảGiá: 819.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN2287A Ø350

  Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN2287A Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 669.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN7305 Ø350

  Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN7305 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 419.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN7304 Ø350

  Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN7304 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 459.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN7303 Ø350

  Đèn Ốp Trần LED Giả Cổ SN7303 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 459.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ LH-OCD756A Ø350

  Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ LH-OCD756A Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 790.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ LH-OCD754A Ø350

  Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ LH-OCD754A Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 790.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ LH-OCD752A Ø350

  Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ LH-OCD752A Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 790.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần LH-OCD750A Ø350

  Đèn LED Ốp Trần LH-OCD750A Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 790.000đ

 • Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY014 Ø380

  Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY014 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Tân Cổ Điển UOTY014 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Tân Cổ Điển UOTY014 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 959.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Tân Cổ Điển UOTY012 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Tân Cổ Điển UOTY012 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ

 • Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY012 Ø320

  Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY012 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 959.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Tân Cổ Điển UOTY011 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Tân Cổ Điển UOTY011 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.183.000đ

 • Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY011 Ø320

  Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY011 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 1.026.000đ

 • Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY010 Ø380

  Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY010 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.183.000đ

 • Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY010 Ø320

  Đèn Led Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY010 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 1.026.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Tân Cổ Điển UOTY009 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Tân Cổ Điển UOTY009 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.040.000đ

 • Đèn Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY009 Ø320

  Đèn Ốp Trần Tân Cổ Điển UOTY009 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 861.000đ

 • Đèn Ốp Trần Phòng Ngủ UOTY005 Ø380

  Đèn Ốp Trần Phòng Ngủ UOTY005 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY005 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY005 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 959.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY004 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY004 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY004 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY004 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 959.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY003 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY003 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY003 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY003 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 959.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY002 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY002 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY002 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY002 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 959.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY001 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY001 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY001 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Giả Cổ UOTY001 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 959.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY013 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY013 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY013 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY013 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 861.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY008 Ø380

  Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY008 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY008 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY008 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 861.000đ

 • Đèn Ốp Trần Phòng Ngủ Tân Cổ Điển UOTY007 Ø380

  Đèn Ốp Trần Phòng Ngủ Tân Cổ Điển UOTY007 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ

 • Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY007 Ø320

  Đèn Ốp Trần Led Đổi Màu UOTY007 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 861.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 100 sản phẩm)
  123
  1

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Mua hàngMô tảGiá: 5.294.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.808.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led Thông Tầng VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led Thông Tầng VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 42.000.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 45.500.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 62.300.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 24.120.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 47.600.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.435.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.875.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.566.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.020.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.645.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.933.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.040.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp VIR274 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp VIR274 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 72.800.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F440

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F440

  Mua hàngMô tảGiá: 425.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.704.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F437 Ø200

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F437 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 629.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.201.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ20.898.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ30.921.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ25.909.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ20.475.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ34.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ38.220.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ37.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ22.685.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ7.473.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ20.800.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ17.225.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG