Tìm Kiếm

 • Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT11 -48%

  Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT11

  Mua hàngMô tảGiá: 1.280.000đ 666.000đ

 • Đèn LED 24W Rọi Cột EU-FNT12 -48%

  Đèn LED 24W Rọi Cột EU-FNT12

  Mua hàngMô tảGiá: 1.950.000đ 1.014.000đ

 • Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT13 -48%

  Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT13

  Mua hàngMô tảGiá: 2.490.000đ 1.295.000đ

 • Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT14 -48%

  Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT14

  Mua hàngMô tảGiá: 1.330.000đ 692.000đ

 • Đèn LED 24W Rọi Cột EU-FNT15 -48%

  Đèn LED 24W Rọi Cột EU-FNT15

  Mua hàngMô tảGiá: 2.020.000đ 1.050.000đ

 • Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT16 -48%

  Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT16

  Mua hàngMô tảGiá: 2.580.000đ 1.342.000đ

 • Đèn LED 9W Rọi Cột EU-FNT01 -48%

  Đèn LED 9W Rọi Cột EU-FNT01

  Mua hàngMô tảGiá: 1.180.000đ 614.000đ

 • Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT02 -48%

  Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT02

  Mua hàngMô tảGiá: 1.850.000đ 962.000đ

 • Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT03 -48%

  Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT03

  Mua hàngMô tảGiá: 2.780.000đ 1.446.000đ

 • Đèn LED 48W Rọi Cột EU-FNT04 -48%

  Đèn LED 48W Rọi Cột EU-FNT04

  Mua hàngMô tảGiá: 4.950.000đ 2.574.000đ

 • Đèn LED 10W Rọi Cột EU-FNT05 -48%

  Đèn LED 10W Rọi Cột EU-FNT05

  Mua hàngMô tảGiá: 1.080.000đ 562.000đ

 • Đèn LED 10W Rọi Cột EU-FNT06 -48%

  Đèn LED 10W Rọi Cột EU-FNT06

  Mua hàngMô tảGiá: 1.110.000đ 577.000đ

 • Đèn Pha LED 50W FA Mẫu N -45%

  Đèn Pha LED 50W FA Mẫu N

  Mua hàngMô tảGiá: 1.520.000đ 836.000đ

 • Đèn Pha LED 100W FA Mẫu N -45%

  Đèn Pha LED 100W FA Mẫu N

  Mua hàngMô tảGiá: 2.750.000đ 1.513.000đ

 • Đèn Pha LED 150W FA Mẫu N -45%

  Đèn Pha LED 150W FA Mẫu N

  Mua hàngMô tảGiá: 4.050.000đ 2.228.000đ

 • Đèn Pha LED 200W FA Mẫu N -45%

  Đèn Pha LED 200W FA Mẫu N

  Mua hàngMô tảGiá: 5.480.000đ 3.014.000đ

 • Đèn Pha LED 10W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 10W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 380.000đ 209.000đ

 • Đèn Pha LED 20W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 20W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 480.000đ 264.000đ

 • Đèn Pha LED 30W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 30W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ 325.000đ

 • Đèn Pha LED 50W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 50W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 750.000đ 413.000đ

 • Đèn Pha LED 100W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 100W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 990.000đ 545.000đ

 • Đèn Pha LED 150W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 150W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 1.650.000đ 908.000đ

 • Đèn Pha LED 200W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 200W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 1.950.000đ 1.073.000đ

 • Đèn Pha LED 10W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 10W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ 231.000đ

 • Đèn Pha LED 20W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 20W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 650.000đ 358.000đ

 • Đèn Pha LED 30W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 30W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 720.000đ 396.000đ

 • Đèn Pha LED 50W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 50W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 950.000đ 523.000đ

 • Đèn Pha LED 100W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 100W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 1.670.000đ 919.000đ

 • Đèn Pha LED 150W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 150W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 2.850.000đ 1.568.000đ

 • Đèn Pha LED 200W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 200W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 3.650.000đ 2.008.000đ

 • Đèn Pha LED 10W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 10W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 455.000đ 250.000đ

 • Đèn Pha LED 20W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 20W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 770.000đ 424.000đ

 • Đèn Pha LED 30W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 30W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 1.010.000đ 556.000đ

 • Đèn Pha LED 50W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 50W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 1.520.000đ 836.000đ

 • Đèn Pha LED 100W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 100W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 2.950.000đ 1.623.000đ

 • Đèn Pha LED 150W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 150W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 4.250.000đ 2.338.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 83 sản phẩm)
  123
  1

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Mua hàngMô tảGiá: 1.715.000đ943.000đ

 • Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Mua hàngMô tảGiá: 3.188.000đ1.753.000đ

 • Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ1.100.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.200.000đ1.210.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG