Tìm Kiếm

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W NA-FR383-2B

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W NA-FR383-2B

  Mua hàngMô tảGiá: 298.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W NA-FR383-2A

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W NA-FR383-2A

  Mua hàngMô tảGiá: 298.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT98B

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT98B

  Mua hàngMô tảGiá: 315.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT98A

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT98A

  Mua hàngMô tảGiá: 315.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT96B

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT96B

  Mua hàngMô tảGiá: 315.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT96A

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT96A

  Mua hàngMô tảGiá: 315.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT95B

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT95B

  Mua hàngMô tảGiá: 315.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT95A

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W NA-PT95A

  Mua hàngMô tảGiá: 315.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR COB 30W URN17

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR COB 30W URN17

  Mua hàngMô tảGiá: 399.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR COB 30W URN16

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR COB 30W URN16

  Mua hàngMô tảGiá: 399.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W URN15

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W URN15

  Mua hàngMô tảGiá: 351.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W URN14

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W URN14

  Mua hàngMô tảGiá: 351.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 5W URN02

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 5W URN02

  Mua hàngMô tảGiá: 238.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 5W URN01

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 5W URN01

  Mua hàngMô tảGiá: 238.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 7W URN7007D

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 7W URN7007D

  Mua hàngMô tảGiá: 220.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 7W URN7007T

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 7W URN7007T

  Mua hàngMô tảGiá: 220.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL13

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL13

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL12

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL12

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL11

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL11

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL10

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL10

  Mua hàngMô tảGiá: 379.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL09

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR 35W USL09

  Mua hàngMô tảGiá: 379.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR COB 30W USL08

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR COB 30W USL08

  Mua hàngMô tảGiá: 427.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm PAR COB 30W USL07

  Đèn Pha Tiêu Điểm PAR COB 30W USL07

  Mua hàngMô tảGiá: 427.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W USL014

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W USL014

  Mua hàngMô tảGiá: 315.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W USL251

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W USL251

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W USL006

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W USL006

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 50W USL533

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 50W USL533

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 50W USL532

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 50W USL532

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL531

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL531

  Mua hàngMô tảGiá: 301.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL530

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL530

  Mua hàngMô tảGiá: 301.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL535

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL535

  Mua hàngMô tảGiá: 252.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL534

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL534

  Mua hàngMô tảGiá: 252.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W USLD252

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W USLD252

  Mua hàngMô tảGiá: 294.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL520

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W USL520

  Mua hàngMô tảGiá: 182.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W USL510

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W USL510

  Mua hàngMô tảGiá: 151.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 40W USL333

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 40W USL333

  Mua hàngMô tảGiá: 280.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 361 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Mua hàngMô tảGiá: 5.294.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.808.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 20.381.000 đ

 • Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Mua hàngMô tảGiá: 9.120.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.946.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 35.711.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.435.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.566.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.875.000 đ

 • Đèn Áp Trần Pha Lê NLNC8047A Ø600

  Đèn Áp Trần Pha Lê NLNC8047A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.080.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.020.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Mua hàngMô tảGiá: 23.758.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.645.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.075.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.933.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.646.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.040.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Đơn Giản SN3318 Ø250

  Đèn Thả Bàn Ăn Đơn Giản SN3318 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 854.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.201.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ2.730.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ20.898.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ30.921.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ25.909.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ20.475.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ34.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ38.220.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ37.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ22.685.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ7.473.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ20.800.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG