Tìm Kiếm

Tìm
 • LED Cuộn 5730 2 Đường Bóng

  LED Cuộn 5730 2 Đường Bóng

  Mua hàngMô tảGiá: 2.200.000đ

 • Đèn Sân Khấu NE117C

  Đèn Sân Khấu NE117C

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ

 • LED Cuộn Đôi 2835

  LED Cuộn Đôi 2835

  Mua hàngMô tảGiá: 2.125.000đ

 • LED Cuộn 3014

  LED Cuộn 3014

  Mua hàngMô tảGiá: 1.750.000đ

 • LED Cuộn 5050

  LED Cuộn 5050

  Mua hàngMô tảGiá: 1.850.000đ

 • Đèn Tuýp Chống Nổ Loại 2 Bóng

  Đèn Tuýp Chống Nổ Loại 2 Bóng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.640.000đ

 • Đèn Tuýp Chống Nổ Loại 1 Bóng

  Đèn Tuýp Chống Nổ Loại 1 Bóng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.315.000đ

 • Đèn Chống Nổ

  Đèn Chống Nổ

  Mua hàngMô tảGiá: 750.000đ

 • Đèn Nhà Xưởng LED Cao Cấp 200W UNX11 Ø410

  Đèn Nhà Xưởng LED Cao Cấp 200W UNX11 Ø410

  Mua hàngMô tảGiá: 4.975.000đ

 • Đèn Âm Đất LED 12W UAS08 Ø160

  Đèn Âm Đất LED 12W UAS08 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.069.000đ

 • Đèn Âm Đất LED 9W UAS07 Ø160

  Đèn Âm Đất LED 9W UAS07 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 879.000đ

 • Đèn Âm Đất LED 6W UAS06 Ø150

  Đèn Âm Đất LED 6W UAS06 Ø150

  Mua hàngMô tảGiá: 760.000đ

 • Đèn Âm Đất LED 3W UAS05 Ø100

  Đèn Âm Đất LED 3W UAS05 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 475.000đ

 • Đèn Âm Đất LED 12W UAS04 Ø160

  Đèn Âm Đất LED 12W UAS04 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ

 • Đèn Âm Đất LED 9W UAS03 Ø160

  Đèn Âm Đất LED 9W UAS03 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 784.000đ

 • Đèn Âm Đất LED 6W UAS02 Ø150

  Đèn Âm Đất LED 6W UAS02 Ø150

  Mua hàngMô tảGiá: 665.000đ

 • Đèn Âm Đất LED 3W UAS01 Ø100

  Đèn Âm Đất LED 3W UAS01 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 333.000đ

 • Đèn Trang Trí Phòng Karaoke Laser 404

  Đèn Trang Trí Phòng Karaoke Laser 404

  Mua hàngMô tảGiá: 6.800.000đ

 • Đèn Trang Trí Phòng Karaoke Laser 19

  Đèn Trang Trí Phòng Karaoke Laser 19

  Mua hàngMô tảGiá: 3.550.000đ

 • Máy Phun Khói Laser 18

  Máy Phun Khói Laser 18

  Mua hàngMô tảGiá: 2.350.000đ

 • Đèn Led Cảm Ứng Phòng Karaoke Laser 14

  Đèn Led Cảm Ứng Phòng Karaoke Laser 14

  Mua hàngMô tảGiá: 740.000đ

 • Cầu Quay Nhím LED

  Cầu Quay Nhím LED

  Mua hàngMô tảGiá: 1.200.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 18W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 18W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 2.518.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 18W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 18W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 2.423.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 18W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 18W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 2.328.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.948.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 1.853.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.786.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.682.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 1.539.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.539.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.311.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 1.216.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.188.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 903.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 836.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 127 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 7.469.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3007 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3007 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 12.390.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.294.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 38.500.000 đ

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ PN86010 Ø420

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ PN86010 Ø420

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Đèn Chùm Đồng US049 Ø1180

  Mua hàngMô tảGiá: 26.901.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5979 Ø500

  Đèn Áp Trần Đồng QN5979 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 4.680.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5981 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng QN5981 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.560.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5980 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng QN5980 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.660.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 37.310.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Led SN3005 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Led SN3005 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.000.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.724.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3017 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3017 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.000.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.860.000 đ

 • Đèn Tường Nến Đồng SN3091

  Đèn Tường Nến Đồng SN3091

  Mua hàngMô tảGiá: 2.320.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.573.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.200.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3028 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3028 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 8.400.000 đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.728.000 đ

 • Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.973.000đ6.777.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ3.120.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ27.300.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ22.505.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ33.299.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ27.902.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ22.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ37.002.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ41.160.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ39.900.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ24.430.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.875.000đ8.000.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.760.000đ4.608.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000đ3.072.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000đ3.072.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.930.000đ3.144.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.840.000đ2.272.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.300.000đ2.640.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-10

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-10

  Mua hàngMô tảGiá: 32.220.000đ22.554.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC9922-24 Ø1150

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC9922-24 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 50.840.000đ35.588.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGCÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCATALOGUE THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ