Tìm Kiếm

 • Đèn Downlight LED 28W UAT159 -40%

  Đèn Downlight LED 28W UAT159

  Mua hàngMô tảGiá: 1.600.000đ 960.000đ

 • Đèn Downlight LED 21W UAT158 -40%

  Đèn Downlight LED 21W UAT158

  Mua hàngMô tảGiá: 1.196.000đ 718.000đ

 • Đèn Downlight LED 14W UAT157 -40%

  Đèn Downlight LED 14W UAT157

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn Downlight LED 7W UAT156 -40%

  Đèn Downlight LED 7W UAT156

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ 252.000đ

 • Đèn Downlight LED 48W UAT155 -40%

  Đèn Downlight LED 48W UAT155

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ 2.340.000đ

 • Đèn Downlight LED 48W UAT151 -40%

  Đèn Downlight LED 48W UAT151

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ 2.340.000đ

 • Đèn Downlight LED 36W UAT154 -40%

  Đèn Downlight LED 36W UAT154

  Mua hàngMô tảGiá: 2.770.000đ 1.662.000đ

 • Đèn Downlight LED 36W UAT150 -40%

  Đèn Downlight LED 36W UAT150

  Mua hàngMô tảGiá: 2.770.000đ 1.662.000đ

 • Đèn Downlight LED 24W UAT153 -40%

  Đèn Downlight LED 24W UAT153

  Mua hàngMô tảGiá: 1.970.000đ 1.182.000đ

 • Đèn Downlight LED 24W UAT149 -40%

  Đèn Downlight LED 24W UAT149

  Mua hàngMô tảGiá: 1.970.000đ 1.182.000đ

 • Đèn Downlight LED 12W UAT152 -40%

  Đèn Downlight LED 12W UAT152

  Mua hàngMô tảGiá: 916.000đ 550.000đ

 • Đèn Downlight LED 12W UAT148 -40%

  Đèn Downlight LED 12W UAT148

  Mua hàngMô tảGiá: 916.000đ 550.000đ

 • Đèn Downlight LED 20W UAT101 -40%

  Đèn Downlight LED 20W UAT101

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ 420.000đ

 • Đèn Downlight LED 20W UAT99 -40%

  Đèn Downlight LED 20W UAT99

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ 420.000đ

 • Đèn Downlight LED 10W UAT100 Ø115 -40%

  Đèn Downlight LED 10W UAT100 Ø115

  Mua hàngMô tảGiá: 440.000đ 264.000đ

 • Đèn Downlight LED 10W UAT98 Ø115 -40%

  Đèn Downlight LED 10W UAT98 Ø115

  Mua hàngMô tảGiá: 440.000đ 264.000đ

 • Đèn Downlight LED 9W UAT144 Ø85 -40%

  Đèn Downlight LED 9W UAT144 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 542.000đ 325.000đ

 • Đèn Downlight LED 9W UAT146 Ø85 -40%

  Đèn Downlight LED 9W UAT146 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 542.000đ 325.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 20W UAT109 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 20W UAT109

  Mua hàngMô tảGiá: 1.200.000đ 720.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT108 Ø90 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT108 Ø90

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 402.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 7W UAT142 Ø40 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 7W UAT142 Ø40

  Mua hàngMô tảGiá: 545.000đ 327.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 7W UAT141 Ø40 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 7W UAT141 Ø40

  Mua hàngMô tảGiá: 545.000đ 327.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT140 Ø75 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT140 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT139 Ø75 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT139 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT138 Ø75 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT138 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT137 Ø75 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT137 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn LED 30W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA496 Ø120 -40%

  Đèn LED 30W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA496 Ø120

  Mua hàngMô tảGiá: 1.050.000đ 630.000đ

 • Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA495 Ø95 -40%

  Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA495 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 710.000đ 426.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA494 Ø75 -40%

  Đèn LED 10W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA494 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 470.000đ 282.000đ

 • Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA499 Ø95 -40%

  Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA499 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 402.000đ

 • Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA498 Ø75 -40%

  Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA498 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ 258.000đ

 • Đèn LED 7W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA497 Ø55 -40%

  Đèn LED 7W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA497 Ø55

  Mua hàngMô tảGiá: 345.000đ 207.000đ

 • Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA493 Ø95 -40%

  Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA493 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 402.000đ

 • Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA492 Ø75 -40%

  Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA492 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ 258.000đ

 • Đèn LED 7W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA491 Ø55 -40%

  Đèn LED 7W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA491 Ø55

  Mua hàngMô tảGiá: 345.000đ 207.000đ

 • Đèn LED 20W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA488 Ø145 -40%

  Đèn LED 20W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA488 Ø145

  Mua hàngMô tảGiá: 970.000đ 582.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 209 sản phẩm)

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Thả Đồng Vintage CD191 Φ400

  Đèn Thả Đồng Vintage CD191 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.668.000đ4.001.000đ

 • Đèn Bàn Đầu Giường AN-DB7723

  Đèn Bàn Đầu Giường AN-DB7723

  Mua hàngMô tảGiá: 3.215.000đ1.929.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn AN-DB6634

  Đèn Trang Trí Để Bàn AN-DB6634

  Mua hàngMô tảGiá: 1.910.000đ1.146.000đ

 • Đèn Quạt Trang Trí Ốp Trần LED MO9081

  Đèn Quạt Trang Trí Ốp Trần LED MO9081

  Mua hàngMô tảGiá: 7.990.000đ4.395.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8284 Ø600

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8284 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.960.000đ8.097.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê Giọt Nước TPL05 Φ800

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê Giọt Nước TPL05 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.000.000đ5.500.000đ

 • Đèn Thả Đọc Sách Đầu Giường THD8170 Φ120

  Đèn Thả Đọc Sách Đầu Giường THD8170 Φ120

  Mua hàngMô tảGiá: 1.000.000đ600.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TPL18077 Φ550

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TPL18077 Φ550

  Mua hàngMô tảGiá: 4.000.000đ2.200.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Lá Sen VRG9669-5T Φ300

  Đèn Thả Bàn Ăn Lá Sen VRG9669-5T Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.000.000đ2.200.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Lá Sen VRG9669-16 Φ600xH3500

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Lá Sen VRG9669-16 Φ600xH3500

  Mua hàngMô tảGiá: 12.330.000đ7.151.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Lá Sen VRG9669-5D

  Đèn Thả Bàn Ăn Lá Sen VRG9669-5D

  Mua hàngMô tảGiá: 5.000.000đ2.750.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Lá Sen VRG9669-30 Φ800xH5000

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Lá Sen VRG9669-30 Φ800xH5000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.000.000đ17.400.000đ

 • Đèn Thả Cầu Thang Thông Tầng VRG9339-25

  Đèn Thả Cầu Thang Thông Tầng VRG9339-25

  Mua hàngMô tảGiá: 18.330.000đ10.631.000đ

 • Đèn Thả Kim Cương VRG-TCF22

  Đèn Thả Kim Cương VRG-TCF22

  Mua hàngMô tảGiá: 516.000đ310.000đ

 • Đèn trang trí phòng ăn hiện đại TT52C

  Đèn trang trí phòng ăn hiện đại TT52C

  Mua hàngMô tảGiá: 2.855.000đ1.713.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8317 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8317 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.390.000đ6.834.000đ

 • Đèn Trang Trí Rọi Tranh LED LH-RG796

  Đèn Trang Trí Rọi Tranh LED LH-RG796

  Mua hàngMô tảGiá: 1.310.000đ917.000đ

 • Đèn Thả Vòm Bằng Đồng LH-THD22-23 Ø350

  Đèn Thả Vòm Bằng Đồng LH-THD22-23 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ2.034.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD21-23 Ø350

  Đèn Thả Đồng LH-THD21-23 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 5.680.000đ3.408.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD19-23 Ø400

  Đèn Thả Đồng LH-THD19-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.420.000đ3.852.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG