Tìm Kiếm

 • Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W -40%

  Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 567.000đ 340.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 28W UAT159 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 28W UAT159

  Mua hàngMô tảGiá: 1.600.000đ 960.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 21W UAT158 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 21W UAT158

  Mua hàngMô tảGiá: 1.196.000đ 718.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 14W UAT157 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 14W UAT157

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 7W UAT156 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 7W UAT156

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ 252.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 48W UAT155 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 48W UAT155

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ 2.340.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 48W UAT151 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 48W UAT151

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ 2.340.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 36W UAT154 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 36W UAT154

  Mua hàngMô tảGiá: 2.770.000đ 1.662.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 36W UAT150 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 36W UAT150

  Mua hàngMô tảGiá: 2.770.000đ 1.662.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 24W UAT153 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 24W UAT153

  Mua hàngMô tảGiá: 1.970.000đ 1.182.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 24W UAT149 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 24W UAT149

  Mua hàngMô tảGiá: 1.970.000đ 1.182.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 12W UAT152 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 12W UAT152

  Mua hàngMô tảGiá: 916.000đ 550.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 12W UAT148 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Góc 45 độ 12W UAT148

  Mua hàngMô tảGiá: 916.000đ 550.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 20W UAT101 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 20W UAT101

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ 420.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 20W UAT99 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 20W UAT99

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ 420.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 10W UAT100 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 10W UAT100

  Mua hàngMô tảGiá: 440.000đ 264.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 10W UAT98 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 10W UAT98

  Mua hàngMô tảGiá: 440.000đ 264.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 9W UAT144 Ø85 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 9W UAT144 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 542.000đ 325.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 9W UAT146 Ø85 -40%

  Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Xoay Góc 24 độ 9W UAT146 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 542.000đ 325.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần Góc Chiếu 18 độ LED 20W UAT109 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần Góc Chiếu 18 độ LED 20W UAT109

  Mua hàngMô tảGiá: 1.200.000đ 720.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần Góc Chiếu 18 độ LED 10W UAT108 Ø90 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần Góc Chiếu 18 độ LED 10W UAT108 Ø90

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 402.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 7W UAT142 Ø40 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 7W UAT142 Ø40

  Mua hàngMô tảGiá: 545.000đ 327.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 7W UAT141 Ø40 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 7W UAT141 Ø40

  Mua hàngMô tảGiá: 545.000đ 327.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT140 Ø75 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT140 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT139 Ø75 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT139 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT138 Ø75 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT138 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT137 Ø75 -40%

  Đèn Spotlight Âm Trần LED 10W UAT137 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn LED 30W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA496 Ø120 -40%

  Đèn LED 30W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA496 Ø120

  Mua hàngMô tảGiá: 1.130.000đ 678.000đ

 • Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA495 Ø95 -40%

  Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA495 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 760.000đ 456.000đ

 • Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA494 Ø75 -40%

  Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA494 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 510.000đ 306.000đ

 • Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA499 Ø95 -40%

  Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA499 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 635.000đ 381.000đ

 • Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA498 Ø75 -40%

  Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA498 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ 258.000đ

 • Đèn LED 7W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA497 Ø55 -40%

  Đèn LED 7W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA497 Ø55

  Mua hàngMô tảGiá: 335.000đ 201.000đ

 • Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA493 Ø95 -40%

  Đèn LED 18W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA493 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 635.000đ 381.000đ

 • Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA492 Ø75 -40%

  Đèn LED 12W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA492 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ 258.000đ

 • Đèn LED 7W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA491 Ø55 -40%

  Đèn LED 7W Âm Trần Chiếu Góc EU-LA491 Ø55

  Mua hàngMô tảGiá: 335.000đ 201.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 196 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG