Tìm Kiếm

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NC90927A Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NC90927A Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.040.000đ 6.072.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NC9156A Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NC9156A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.120.000đ 5.016.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NC9156B Ø800 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NC9156B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.170.000đ 7.794.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 600x600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.015.000đ 4.958.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 800x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 800x800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.999.000đ 7.699.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 1000x1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 1000x1000

  Mua hàngMô tảGiá: 19.842.000đ 10.913.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Vuông NA-MPL87098 600x600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Vuông NA-MPL87098 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.015.000đ 4.958.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Vuông NA-MPL87098 800x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Vuông NA-MPL87098 800x800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.999.000đ 7.699.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật NA-MPL87098 1080x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật NA-MPL87098 1080x800

  Mua hàngMô tảGiá: 19.842.000đ 10.913.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9680 1100x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9680 1100x800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.885.000đ 11.487.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật NA-MPL9650 1050x750 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật NA-MPL9650 1050x750

  Mua hàngMô tảGiá: 21.129.000đ 11.621.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL6845 Ø650 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL6845 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 10.142.000đ 5.578.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL6845 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL6845 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.972.000đ 7.685.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL6845 Ø950 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL6845 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.572.000đ 10.765.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL9723 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL9723 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 7.999.000đ 4.399.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL9723 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL9723 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 12.857.000đ 7.071.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9723 Ø950 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9723 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 16.999.000đ 9.349.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL9719 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL9719 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.487.000đ 5.218.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL9719 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL9719 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.215.000đ 7.818.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9719 Ø1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9719 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 19.572.000đ 10.765.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL6886 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL6886 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.487.000đ 5.218.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL6886 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL6886 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.215.000đ 7.818.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL6886 Ø950 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL6886 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.572.000đ 10.765.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL716 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL716 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.487.000đ 5.218.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL716 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL716 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.215.000đ 7.818.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL716 Ø950 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL716 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.572.000đ 10.765.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Vuông EU-MFL300 1000x1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Vuông EU-MFL300 1000x1000

  Mua hàngMô tảGiá: 40.500.000đ 22.275.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Vuông EU-MFL299 800x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Vuông EU-MFL299 800x800

  Mua hàngMô tảGiá: 30.500.000đ 16.775.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL298 600x600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL298 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 21.500.000đ 11.825.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL297 Ø1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL297 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 37.500.000đ 20.625.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL296 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL296 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 24.500.000đ 13.475.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL295 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL295 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 19.800.000đ 10.890.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL293 Ø1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL293 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 43.800.000đ 24.090.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL292 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL292 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 31.000.000đ 17.050.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL291 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL291 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 19.800.000đ 10.890.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật MO1147-21 1050x750 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật MO1147-21 1050x750

  Mua hàngMô tảGiá: 29.500.000đ 16.225.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 166 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG