Tìm Kiếm

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NC90927A Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NC90927A Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.040.000đ 6.072.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NC9156A Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NC9156A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.120.000đ 5.016.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NC9156B Ø800 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NC9156B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.170.000đ 7.794.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 600x600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.015.000đ 4.958.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 800x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 800x800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.999.000đ 7.699.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 1000x1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Cao Cấp NA-MPL98110 1000x1000

  Mua hàngMô tảGiá: 19.842.000đ 10.913.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Vuông NA-MPL87098 600x600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Vuông NA-MPL87098 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.015.000đ 4.958.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Vuông NA-MPL87098 800x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Vuông NA-MPL87098 800x800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.999.000đ 7.699.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật NA-MPL87098 1080x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật NA-MPL87098 1080x800

  Mua hàngMô tảGiá: 19.842.000đ 10.913.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9680 1100x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9680 1100x800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.885.000đ 11.487.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật NA-MPL9650 1050x750 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật NA-MPL9650 1050x750

  Mua hàngMô tảGiá: 21.129.000đ 11.621.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL6845 Ø650 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL6845 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 10.142.000đ 5.578.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL6845 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL6845 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.972.000đ 7.685.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL6845 Ø950 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL6845 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.572.000đ 10.765.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL9723 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL9723 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 7.999.000đ 4.399.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL9723 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL9723 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 12.857.000đ 7.071.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9723 Ø950 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9723 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 16.999.000đ 9.349.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL9719 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL9719 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.487.000đ 5.218.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL9719 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL9719 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.215.000đ 7.818.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9719 Ø1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL9719 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 19.572.000đ 10.765.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL6886 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL6886 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.487.000đ 5.218.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL6886 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL6886 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.215.000đ 7.818.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL6886 Ø950 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL6886 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.572.000đ 10.765.000đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL716 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê NA-MPL716 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.487.000đ 5.218.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL716 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Ốp Trần NA-MPL716 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.215.000đ 7.818.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL716 Ø950 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NA-MPL716 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.572.000đ 10.765.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Vuông EU-MFL300 1000x1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Vuông EU-MFL300 1000x1000

  Mua hàngMô tảGiá: 40.500.000đ 22.275.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Vuông EU-MFL299 800x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Vuông EU-MFL299 800x800

  Mua hàngMô tảGiá: 30.500.000đ 16.775.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL298 600x600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL298 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 21.500.000đ 11.825.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL297 Ø1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL297 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 37.500.000đ 20.625.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL296 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL296 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 24.500.000đ 13.475.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL295 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Tròn EU-MFL295 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 19.800.000đ 10.890.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL293 Ø1000 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL293 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 43.800.000đ 24.090.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL292 Ø800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL292 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 31.000.000đ 17.050.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL291 Ø600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Hiện Đại EU-MFL291 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 19.800.000đ 10.890.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật MO1147-21 1050x750 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật MO1147-21 1050x750

  Mua hàngMô tảGiá: 24.540.000đ 13.497.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 173 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.920.000đ1.152.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ4.680.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ1.500.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ1.440.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 3.800.000đ2.280.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ1.356.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.353.000đ28.794.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ20.130.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.028.000đ565.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.133.000đ623.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ587.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 742.000đ408.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 637.000đ350.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 567.000đ340.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.990.000đ12.645.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 10.529.000đ5.686.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.990.000đ17.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 45.000.000đ24.750.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG