Tìm Kiếm

Tìm
 • Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe NLNB023

  Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe NLNB023

  Mua hàngMô tảGiá: 626.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe NLNB022

  Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe NLNB022

  Mua hàngMô tảGiá: 1.056.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe NLNB016

  Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe NLNB016

  Mua hàngMô tảGiá: 1.104.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe NLNB019

  Đèn Thả Quán Cafe NLNB019

  Mua hàngMô tảGiá: 564.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe NLNB3213-3

  Đèn Thả Quán Cafe NLNB3213-3

  Mua hàngMô tảGiá: 2.080.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe NLNB018-3

  Đèn Thả Quán Cafe NLNB018-3

  Mua hàngMô tảGiá: 770.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe NLNB3213-3

  Đèn Thả Quán Cafe NLNB3213-3

  Mua hàngMô tảGiá: 2.080.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe NLNB327-3

  Đèn Thả Quán Cafe NLNB327-3

  Mua hàngMô tảGiá: 1.280.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe NLNB3215-3

  Đèn Thả Quán Cafe NLNB3215-3

  Mua hàngMô tảGiá: 2.320.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe NLNB328-3

  Đèn Thả Quán Cafe NLNB328-3

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe NLNB3210-4

  Đèn Thả Quán Cafe NLNB3210-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.320.000đ

 • Đèn Thả Led Hiện Đại NLNB3110-10 Φ400

  Đèn Thả Led Hiện Đại NLNB3110-10 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.160.000đ

 • Đèn Thả Led Hiện Đại NLNB319-19 Φ500

  Đèn Thả Led Hiện Đại NLNB319-19 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.920.000đ

 • Đèn Led Thả Thông Tầng Hiện Đại NLNB318-12 Φ600

  Đèn Led Thả Thông Tầng Hiện Đại NLNB318-12 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.120.000đ

 • Đèn Thả Led Hiện Đại NLNB318-6 Φ350

  Đèn Thả Led Hiện Đại NLNB318-6 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.640.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.040.000đ

 • Đèn Led Thanh Thả Trần UKN831D 36W

  Đèn Led Thanh Thả Trần UKN831D 36W

  Mua hàngMô tảGiá: 723.000đ

 • Đèn Led Thả Trần UKN831 36W

  Đèn Led Thả Trần UKN831 36W

  Mua hàngMô tảGiá: 723.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-96 Ø350

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-96 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 1.512.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-95 Ø350

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-95 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 1.404.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-94 Ø400

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-94 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.404.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-93

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-93

  Mua hàngMô tảGiá: 1.512.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-79

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-79

  Mua hàngMô tảGiá: 1.620.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-61 Ø400

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-61 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.188.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-60 Ø400

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-60 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.188.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-59 Ø400

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-59 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.188.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-58 Ø400

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-58 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.188.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-57 Ø400

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-57 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.188.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-52 Ø450

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-52 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 1.836.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-51 Ø450

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-51 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 1.836.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-50 Ø450

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-50 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 1.728.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-49 Ø500

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-49 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 1.728.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-48 Ø350

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-48 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 1.944.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-47 Ø350

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-47 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 1.944.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-46 Ø350

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-46 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.268.000đ

 • Đèn Thả LED Trang Trí AC31-45 Ø350

  Đèn Thả LED Trang Trí AC31-45 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.052.000đ

 • Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.984.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3007 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3007 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 14.160.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 24.336.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 44.000.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5979 Ø500

  Đèn Áp Trần Đồng QN5979 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 4.680.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5981 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng QN5981 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.560.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5980 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng QN5980 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 19.040.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 42.640.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 7.684.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Led SN3005 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Led SN3005 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.000.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3017 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3017 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.000.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 7.840.000 đ

 • Đèn Tường Nến Đồng SN3091

  Đèn Tường Nến Đồng SN3091

  Mua hàngMô tảGiá: 2.320.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.944.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.800.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3028 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3028 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000 đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.376.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Mua hàngMô tảGiá: 27.152.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 16.240.000 đ

 • Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.973.000đ6.378.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ3.120.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ31.200.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ25.720.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ38.056.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ31.888.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ25.200.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ42.288.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ47.040.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ45.600.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ27.920.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.875.000đ8.000.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.760.000đ4.608.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000đ3.072.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000đ3.072.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.930.000đ3.144.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.840.000đ2.272.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.300.000đ2.640.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-10

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-10

  Mua hàngMô tảGiá: 32.220.000đ25.776.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGCÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCATALOGUE THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ