Tìm Kiếm

 • Đèn Trang Trí Cột Cổng KH-DT05 300x300 -40%

  Đèn Trang Trí Cột Cổng KH-DT05 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.075.000đ 3.645.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Cổng KH-DT07 300x300 -40%

  Đèn Trang Trí Cột Cổng KH-DT07 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.075.000đ 3.645.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng KH-DT08 300x300 -40%

  Đèn Đồng Gắn Cổng KH-DT08 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.075.000đ 3.645.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng KH-DT06 300x300 -40%

  Đèn Đồng Gắn Cổng KH-DT06 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.075.000đ 3.645.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2105 250x250 -40%

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2105 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 6.300.000đ 3.780.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2104 250x250 -40%

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2104 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 5.800.000đ 3.480.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2103 250x250 -40%

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2103 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 6.300.000đ 3.780.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2102 250x250 -40%

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2102 250x250

  Mua hàngMô tảGiá: 6.300.000đ 3.780.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2101 150x150 -40%

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2101 150x150

  Mua hàngMô tảGiá: 3.110.000đ 1.866.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2100 Ø190 -40%

  Đèn Đồng Gắn Cổng UTD2100 Ø190

  Mua hàngMô tảGiá: 3.380.000đ 2.028.000đ

 • Đèn Đồng Trụ Cổng VRG6008 -40%

  Đèn Đồng Trụ Cổng VRG6008

  Mua hàngMô tảGiá: 3.000.000đ 1.800.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng Biệt Thự TCD27-21 Ø390 -40%

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng Biệt Thự TCD27-21 Ø390

  Mua hàngMô tảGiá: 5.950.000đ 3.570.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Cổng Biệt Thự TCD27-21 Ø250 -40%

  Đèn Trang Trí Cột Cổng Biệt Thự TCD27-21 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 4.960.000đ 2.976.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TCD08-21 300x300 -40%

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TCD08-21 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.850.000đ 2.310.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng Biệt Thự TD39 Ø250 -40%

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng Biệt Thự TD39 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ 2.568.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD26 Ø250 -40%

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD26 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 3.660.000đ 2.196.000đ

 • Đèn trang trí trụ cột cổng bằng đồng LH-TD25 Ø220 -40%

  Đèn trang trí trụ cột cổng bằng đồng LH-TD25 Ø220

  Mua hàngMô tảGiá: 2.160.000đ 1.296.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD24 400x400 -40%

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD24 400x400

  Mua hàngMô tảGiá: 7.820.000đ 4.692.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD24 300x300 -40%

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD24 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.990.000đ 2.994.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD23 400x400 -40%

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD23 400x400

  Mua hàngMô tảGiá: 7.820.000đ 4.692.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Cổng LH-TD23 300x300 -40%

  Đèn Trang Trí Cột Cổng LH-TD23 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.990.000đ 2.994.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD05-20 400x400 -40%

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng LH-TD05-20 400x400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.300.000đ 3.180.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng Vuông LH-TD02 300x300 -40%

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng Vuông LH-TD02 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.990.000đ 2.994.000đ

 • Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng Vuông LH-TD02 400x400 -40%

  Đèn Trụ Đồng Gắn Cổng Vuông LH-TD02 400x400

  Mua hàngMô tảGiá: 7.820.000đ 4.692.000đ

 • Đèn Đồng Gắn Trụ Cổng LH-TD01 300x300 -40%

  Đèn Đồng Gắn Trụ Cổng LH-TD01 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.990.000đ 2.994.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 25 (của 25 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Mua hàngMô tảGiá: 1.715.000đ943.000đ

 • Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Mua hàngMô tảGiá: 3.188.000đ1.753.000đ

 • Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ1.100.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.200.000đ1.210.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG