Tìm Kiếm

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT118 240x240 -48%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT118 240x240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.160.000đ 603.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT117 220x220 -48%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT117 220x220

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 510.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT116 240x240 -48%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT116 240x240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.160.000đ 603.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT115 220x220 -48%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT115 220x220

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 510.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT114 Ø240 -48%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT114 Ø240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.160.000đ 603.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT113 Ø220 -48%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT113 Ø220

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 510.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT112 Ø240 -48%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT112 Ø240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.160.000đ 603.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT111 Ø220 -48%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT111 Ø220

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 510.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 12W ULT83 Ø138 -48%

  Đèn LED Gắn Nổi 12W ULT83 Ø138

  Mua hàngMô tảGiá: 310.000đ 161.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 9W ULT82 Ø108 -48%

  Đèn LED Gắn Nổi 9W ULT82 Ø108

  Mua hàngMô tảGiá: 250.000đ 130.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 25W UMPK25 Ø250 -48%

  Đèn Ốp Trần LED 25W UMPK25 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 546.000đ 284.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 15W UMPK15 Ø195 -48%

  Đèn Ốp Trần LED 15W UMPK15 Ø195

  Mua hàngMô tảGiá: 450.000đ 234.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 18W Cảm Ứng UMP18 Ø215 -48%

  Đèn Ốp Trần LED 18W Cảm Ứng UMP18 Ø215

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 270.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 12W Cảm Ứng UMP17 Ø163 -48%

  Đèn Ốp Trần LED 12W Cảm Ứng UMP17 Ø163

  Mua hàngMô tảGiá: 460.000đ 239.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Hiện Đại KH-OD02 Ø400 -48%

  Đèn LED Ốp Trần Hiện Đại KH-OD02 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.000.000đ 1.560.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ KH-OD02 Ø300 -48%

  Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ KH-OD02 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.270.000đ 1.180.000đ

 • Đèn LED Vuông Ốp Trần Phòng Khách LH-OP1248 600x600 -48%

  Đèn LED Vuông Ốp Trần Phòng Khách LH-OP1248 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.490.000đ 1.295.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Phòng Khách LH-OP1247 Ø600 -48%

  Đèn LED Ốp Trần Phòng Khách LH-OP1247 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.490.000đ 1.295.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 22W AFC 555X Φ300 -48%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 22W AFC 555X Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.368.000đ 711.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 18W AFC 555X Φ240 -48%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 18W AFC 555X Φ240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.088.000đ 566.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 12W AFC 555X Φ180 -48%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 12W AFC 555X Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 779.000đ 405.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 6W AFC 555X Φ120 -48%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 6W AFC 555X Φ120

  Mua hàngMô tảGiá: 558.000đ 290.000đ

 • Đèn Áp Trần LED Đổi Màu 22W AFC 555D Ø300 -48%

  Đèn Áp Trần LED Đổi Màu 22W AFC 555D Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.368.000đ 711.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS691 Ø300 -48%

  Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS691 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ 380.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS692 Ø300 -48%

  Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS692 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ 380.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS693 Ø300 -48%

  Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS693 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 750.000đ 390.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS699 300x300 -48%

  Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS699 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 920.000đ 478.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS698 220x220 -48%

  Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS698 220x220

  Mua hàngMô tảGiá: 630.000đ 328.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS697 170x170 -48%

  Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS697 170x170

  Mua hàngMô tảGiá: 470.000đ 244.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS696 Ø300 -48%

  Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS696 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 870.000đ 452.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS695 Ø220 -48%

  Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS695 Ø220

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ 312.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS694 Ø170 -48%

  Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS694 Ø170

  Mua hàngMô tảGiá: 440.000đ 229.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS686 Ø480 -48%

  Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS686 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 1.030.000đ 536.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 36W EU-MSS685 Ø400 -48%

  Đèn Áp Trần LED 36W EU-MSS685 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 720.000đ 374.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 24W EU-MSS684 Ø300 -48%

  Đèn Áp Trần LED 24W EU-MSS684 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ 276.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS683 Ø480 -48%

  Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS683 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 1.030.000đ 536.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 228 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000đ5.280.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Mua hàngMô tảGiá: 13.400.000đ7.370.000đ

 • Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Mua hàngMô tảGiá: 8.505.000đ4.678.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG