Tìm Kiếm

 • Đèn LED Gắn Nổi 12W ULT83 Ø138 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 12W ULT83 Ø138

  Mua hàngMô tảGiá: 310.000đ 186.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 9W ULT82 Ø108 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 9W ULT82 Ø108

  Mua hàngMô tảGiá: 250.000đ 150.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 12W ULT81 Ø138 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 12W ULT81 Ø138

  Mua hàngMô tảGiá: 310.000đ 186.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 9W ULT80 Ø108 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 9W ULT80 Ø108

  Mua hàngMô tảGiá: 250.000đ 150.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 25W UMPK25 Ø250 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 25W UMPK25 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 546.000đ 328.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 15W UMPK15 Ø195 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 15W UMPK15 Ø195

  Mua hàngMô tảGiá: 450.000đ 270.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 18W Cảm Ứng UMP18 Ø215 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 18W Cảm Ứng UMP18 Ø215

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 312.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 12W Cảm Ứng UMP17 Ø163 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 12W Cảm Ứng UMP17 Ø163

  Mua hàngMô tảGiá: 460.000đ 276.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 22W AFC 555X Φ300 -40%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 22W AFC 555X Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.368.000đ 821.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 18W AFC 555X Φ240 -40%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 18W AFC 555X Φ240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.088.000đ 653.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 12W AFC 555X Φ180 -40%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 12W AFC 555X Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 779.000đ 467.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 6W AFC 555X Φ120 -40%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 6W AFC 555X Φ120

  Mua hàngMô tảGiá: 558.000đ 335.000đ

 • Đèn Áp Trần LED Đổi Màu 22W AFC 555D Ø300 -40%

  Đèn Áp Trần LED Đổi Màu 22W AFC 555D Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.368.000đ 821.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 12W EU-MSS570 210x210 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 12W EU-MSS570 210x210

  Mua hàngMô tảGiá: 990.000đ 594.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 6W EU-MSS569 150x150 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 6W EU-MSS569 150x150

  Mua hàngMô tảGiá: 690.000đ 414.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 12W EU-MSS558 Ø210 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 12W EU-MSS558 Ø210

  Mua hàngMô tảGiá: 960.000đ 576.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 6W EU-MSS557 Ø150 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 6W EU-MSS557 Ø150

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 402.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS699 300x300 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS699 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 820.000đ 492.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS698 220x220 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS698 220x220

  Mua hàngMô tảGiá: 550.000đ 330.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS697 170x170 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS697 170x170

  Mua hàngMô tảGiá: 395.000đ 237.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS696 Ø300 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS696 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 480.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS695 Ø220 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS695 Ø220

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ 318.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS694 Ø170 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS694 Ø170

  Mua hàngMô tảGiá: 380.000đ 228.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS686 Ø480 -40%

  Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS686 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 1.210.000đ 726.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 36W EU-MSS685 Ø400 -40%

  Đèn Áp Trần LED 36W EU-MSS685 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ 528.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 24W EU-MSS684 Ø300 -40%

  Đèn Áp Trần LED 24W EU-MSS684 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 372.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS683 Ø480 -40%

  Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS683 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 1.210.000đ 726.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 36W EU-MSS682 Ø400 -40%

  Đèn Áp Trần LED 36W EU-MSS682 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ 528.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 24W EU-MSS681 Ø300 -40%

  Đèn Áp Trần LED 24W EU-MSS681 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 372.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 45W EU-MSS678 Ø500 -40%

  Đèn Áp Trần LED 45W EU-MSS678 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 900.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 30W EU-MSS677 Ø400 -40%

  Đèn Áp Trần LED 30W EU-MSS677 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 660.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 45W EU-MSS676 Ø500 -40%

  Đèn Áp Trần LED 45W EU-MSS676 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 900.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 30W EU-MSS675 Ø400 -40%

  Đèn Áp Trần LED 30W EU-MSS675 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 660.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 45W EU-MSS674 Ø490 -40%

  Đèn Áp Trần LED 45W EU-MSS674 Ø490

  Mua hàngMô tảGiá: 1.450.000đ 870.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 30W EU-MSS673 Ø400 -40%

  Đèn Áp Trần LED 30W EU-MSS673 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.080.000đ 648.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 45W EU-MSS672 Ø490 -40%

  Đèn Áp Trần LED 45W EU-MSS672 Ø490

  Mua hàngMô tảGiá: 1.450.000đ 870.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 285 sản phẩm)

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Thả Đồng Vintage CD191 Φ400

  Đèn Thả Đồng Vintage CD191 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.668.000đ4.001.000đ

 • Đèn Bàn Đầu Giường AN-DB7723

  Đèn Bàn Đầu Giường AN-DB7723

  Mua hàngMô tảGiá: 3.215.000đ1.929.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn AN-DB6634

  Đèn Trang Trí Để Bàn AN-DB6634

  Mua hàngMô tảGiá: 1.910.000đ1.146.000đ

 • Đèn Quạt Trang Trí Ốp Trần LED MO9081

  Đèn Quạt Trang Trí Ốp Trần LED MO9081

  Mua hàngMô tảGiá: 7.990.000đ4.395.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8284 Ø600

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8284 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.960.000đ8.097.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê Giọt Nước TPL05 Φ800

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê Giọt Nước TPL05 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.000.000đ5.500.000đ

 • Đèn Thả Đọc Sách Đầu Giường THD8170 Φ120

  Đèn Thả Đọc Sách Đầu Giường THD8170 Φ120

  Mua hàngMô tảGiá: 1.000.000đ600.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TPL18077 Φ550

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TPL18077 Φ550

  Mua hàngMô tảGiá: 4.000.000đ2.200.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Lá Sen VRG9669-5T Φ300

  Đèn Thả Bàn Ăn Lá Sen VRG9669-5T Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.000.000đ2.200.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Lá Sen VRG9669-16 Φ600xH3500

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Lá Sen VRG9669-16 Φ600xH3500

  Mua hàngMô tảGiá: 12.330.000đ7.151.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Lá Sen VRG9669-5D

  Đèn Thả Bàn Ăn Lá Sen VRG9669-5D

  Mua hàngMô tảGiá: 5.000.000đ2.750.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Lá Sen VRG9669-30 Φ800xH5000

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Lá Sen VRG9669-30 Φ800xH5000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.000.000đ17.400.000đ

 • Đèn Thả Cầu Thang Thông Tầng VRG9339-25

  Đèn Thả Cầu Thang Thông Tầng VRG9339-25

  Mua hàngMô tảGiá: 18.330.000đ10.631.000đ

 • Đèn Thả Kim Cương VRG-TCF22

  Đèn Thả Kim Cương VRG-TCF22

  Mua hàngMô tảGiá: 516.000đ310.000đ

 • Đèn trang trí phòng ăn hiện đại TT52C

  Đèn trang trí phòng ăn hiện đại TT52C

  Mua hàngMô tảGiá: 2.855.000đ1.713.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8317 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8317 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.390.000đ6.834.000đ

 • Đèn Trang Trí Rọi Tranh LED LH-RG796

  Đèn Trang Trí Rọi Tranh LED LH-RG796

  Mua hàngMô tảGiá: 1.310.000đ917.000đ

 • Đèn Thả Vòm Bằng Đồng LH-THD22-23 Ø350

  Đèn Thả Vòm Bằng Đồng LH-THD22-23 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ2.034.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD21-23 Ø350

  Đèn Thả Đồng LH-THD21-23 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 5.680.000đ3.408.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD19-23 Ø400

  Đèn Thả Đồng LH-THD19-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.420.000đ3.852.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG