Tìm Kiếm

 • Đèn LED Âm Trần 9W 3 Màu Góc Chiếu 24° LA665 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 9W 3 Màu Góc Chiếu 24° LA665 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 312.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 9W EU-LA661 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 9W EU-LA661 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 535.000đ 321.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA666 Ø110 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA666 Ø110

  Mua hàngMô tảGiá: 690.000đ 414.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA662 Ø110 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA662 Ø110

  Mua hàngMô tảGiá: 690.000đ 414.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W EU-LA667 Ø160 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W EU-LA667 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.180.000đ 708.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W EU-LA663 Ø160 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W EU-LA663 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.180.000đ 708.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 20W EU-LA668 Ø200 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 20W EU-LA668 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 900.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 20W EU-LA664 Ø200 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 20W EU-LA664 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 900.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 9W EU-LA646 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 9W EU-LA646 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 195.000đ 117.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA647 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA647 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 240.000đ 144.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 15W EU-LA648 Ø120 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 15W EU-LA648 Ø120

  Mua hàngMô tảGiá: 310.000đ 186.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 24W EU-LA649 Ø150 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 24W EU-LA649 Ø150

  Mua hàngMô tảGiá: 370.000đ 222.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 36W EU-LA650 Ø195 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 36W EU-LA650 Ø195

  Mua hàngMô tảGiá: 550.000đ 330.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 60 độ 3 Màu 10W AFC 741 Φ85 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 60 độ 3 Màu 10W AFC 741 Φ85

  Mua hàngMô tảGiá: 605.000đ 363.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 60 độ 3 Màu 7W AFC 741 Φ75 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 60 độ 3 Màu 7W AFC 741 Φ75

  Mua hàngMô tảGiá: 455.000đ 273.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 24 độ 3 Màu 7W AFC 618D Φ75 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 24 độ 3 Màu 7W AFC 618D Φ75

  Mua hàngMô tảGiá: 434.000đ 260.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 24 độ 3 Màu 12W AFC 618D Φ95 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 24 độ 3 Màu 12W AFC 618D Φ95

  Mua hàngMô tảGiá: 585.000đ 351.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 24 độ 3 Màu 7W AFC 618T Φ75 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 24 độ 3 Màu 7W AFC 618T Φ75

  Mua hàngMô tảGiá: 434.000đ 260.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 24 độ 3 Màu 12W AFC 618T Φ95 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 24 độ 3 Màu 12W AFC 618T Φ95

  Mua hàngMô tảGiá: 585.000đ 351.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 45 độ 1 Màu 12W AFC 548 Φ115 -45%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 45 độ 1 Màu 12W AFC 548 Φ115

  Mua hàngMô tảGiá: 395.000đ 217.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 45 độ 3 Màu 12W AFC 548 Φ115 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 45 độ 3 Màu 12W AFC 548 Φ115

  Mua hàngMô tảGiá: 496.000đ 298.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 45 độ 3 Màu 9W AFC 548 Φ90 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 45 độ 3 Màu 9W AFC 548 Φ90

  Mua hàngMô tảGiá: 455.000đ 273.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 45 độ 3 Màu 7W AFC 548 Φ80 -40%

  Đèn LED Âm Trần Góc Chiếu 45 độ 3 Màu 7W AFC 548 Φ80

  Mua hàngMô tảGiá: 368.000đ 221.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng 3 Màu 8W AFC 402B Ø90 -40%

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng 3 Màu 8W AFC 402B Ø90

  Mua hàngMô tảGiá: 382.000đ 229.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W UAKCOB18 Ø165 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W UAKCOB18 Ø165

  Mua hàngMô tảGiá: 310.000đ 186.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W UAKCOB12 Ø125 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W UAKCOB12 Ø125

  Mua hàngMô tảGiá: 243.000đ 146.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 7W UAKCOB07 Ø105 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 7W UAKCOB07 Ø105

  Mua hàngMô tảGiá: 180.000đ 108.000đ

 • Đèn Mắt Ếch LED 3 Màu 18W AFC 754-2 -40%

  Đèn Mắt Ếch LED 3 Màu 18W AFC 754-2

  Mua hàngMô tảGiá: 725.000đ 435.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W EU-LA430 200x200 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W EU-LA430 200x200

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ 258.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 15W EU-LA429 175x175 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 15W EU-LA429 175x175

  Mua hàngMô tảGiá: 365.000đ 219.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA428 150x150 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA428 150x150

  Mua hàngMô tảGiá: 300.000đ 180.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 9W EU-LA427 130x130 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 9W EU-LA427 130x130

  Mua hàngMô tảGiá: 270.000đ 162.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 6W EU-LA426 100x100 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 6W EU-LA426 100x100

  Mua hàngMô tảGiá: 205.000đ 123.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W EU-LA425 Ø200 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 18W EU-LA425 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ 252.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 15W EU-LA424 Ø175 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 15W EU-LA424 Ø175

  Mua hàngMô tảGiá: 355.000đ 213.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA423 Ø150 -40%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W EU-LA423 Ø150

  Mua hàngMô tảGiá: 290.000đ 174.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 155 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000đ5.280.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Mua hàngMô tảGiá: 13.400.000đ7.370.000đ

 • Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Mua hàngMô tảGiá: 8.505.000đ4.678.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG