Tìm Kiếm

 • Đèn Chùm Đồng Hiện Đại NC8823A Ø620 -45%

  Đèn Chùm Đồng Hiện Đại NC8823A Ø620

  Mua hàngMô tảGiá: 15.300.000đ 8.415.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Hiện Đại NC8823B Ø720 -45%

  Đèn Chùm Đồng Hiện Đại NC8823B Ø720

  Mua hàngMô tảGiá: 19.210.000đ 10.566.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Hiện Đại NC8823C Ø830 -45%

  Đèn Chùm Đồng Hiện Đại NC8823C Ø830

  Mua hàngMô tảGiá: 22.710.000đ 12.491.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC1145 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC1145 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 5.780.000đ 3.179.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC203-12 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC203-12 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 5.260.000đ 2.893.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC203-16 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC203-16 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 6.830.000đ 3.757.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC204-12 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC204-12 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 5.570.000đ 3.064.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC204-16 Ø1100 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC204-16 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 7.170.000đ 3.944.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC2400-8 Ø650 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC2400-8 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 4.230.000đ 2.327.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC2400-10 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC2400-10 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 4.970.000đ 2.734.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC01-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC01-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.170.000đ 2.844.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC02-10 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NC02-10 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 5.960.000đ 3.278.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T8095-8 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T8095-8 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 4.142.000đ 2.278.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T8098-6B Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T8098-6B Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 2.243.000đ 1.234.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T8098-6A Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T8098-6A Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 2.243.000đ 1.234.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T3004-40 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T3004-40 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 5.129.000đ 2.821.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T3004-20 Ø750 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T3004-20 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ 1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81838-30 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81838-30 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 6.972.000đ 3.835.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81838-24 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81838-24 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 5.972.000đ 3.285.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81836 Ø1100 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81836 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 5.685.000đ 3.127.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81835-18 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81835-18 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.557.000đ 3.056.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81835-12 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Hiện Đại NA-T81835-12 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 4.999.000đ 2.749.000đ

 • Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T5168-10 -45%

  Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T5168-10

  Mua hàngMô tảGiá: 3.285.000đ 1.807.000đ

 • Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T5168-6 -45%

  Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T5168-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.429.000đ 1.336.000đ

 • Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T1912 Ø800 -45%

  Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T1912 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 3.142.000đ 1.728.000đ

 • Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T8018-12 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T8018-12 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ 2.199.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản NA-T9136-12 Ø880 -45%

  Đèn Chùm Đơn Giản NA-T9136-12 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 3.429.000đ 1.886.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản NA-T9136-8 Ø780 -45%

  Đèn Chùm Đơn Giản NA-T9136-8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 3.129.000đ 1.721.000đ

 • Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1316-13 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1316-13 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 5.557.000đ 3.056.000đ

 • Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1316-10 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1316-10 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.415.000đ 2.978.000đ

 • Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1065-12 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1065-12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.257.000đ 2.891.000đ

 • Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1065-18 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1065-18 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 7.372.000đ 4.055.000đ

 • Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1920-25 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1920-25 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 4.600.000đ 2.530.000đ

 • Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1920-20 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Hiện Đại NA-T1920-20 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 3.715.000đ 2.043.000đ

 • Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T8180 Ø750 -45%

  Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T8180 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 4.357.000đ 2.396.000đ

 • Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T7519 Ø650 -45%

  Đèn Chùm LED Hiện Đại NA-T7519 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 4.357.000đ 2.396.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 270 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.920.000đ1.152.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ4.680.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ1.500.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ1.440.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 3.800.000đ2.280.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ1.356.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.353.000đ28.794.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ20.130.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.028.000đ565.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.133.000đ623.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ587.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 742.000đ408.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 637.000đ350.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 567.000đ340.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.990.000đ12.645.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 10.529.000đ5.686.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.990.000đ17.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 45.000.000đ24.750.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG