Tìm Kiếm

 • Đèn Chùm Nến Phòng Khách Tân Cổ Điển KH-DC9116T8 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Phòng Khách Tân Cổ Điển KH-DC9116T8 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 18.575.000đ 10.216.000đ

 • Đèn Chùm Nến Phòng Khách Tân Cổ Điển KH-DC9111T6 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Phòng Khách Tân Cổ Điển KH-DC9111T6 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 30.360.000đ 16.698.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển KH-DC9111T8 Ø810 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển KH-DC9111T8 Ø810

  Mua hàngMô tảGiá: 40.000.000đ 22.000.000đ

 • Đèn Chùm Nến Phong Cách Châu Âu KH-DC9111T10 Ø920 -45%

  Đèn Chùm Nến Phong Cách Châu Âu KH-DC9111T10 Ø920

  Mua hàngMô tảGiá: 53.570.000đ 29.464.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC6239T15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC6239T15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 59.375.000đ 32.656.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC6239T6 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC6239T6 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 21.740.000đ 11.957.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC6239T8 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC6239T8 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 30.190.000đ 16.605.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Trang Trí Phòng Ngủ KH-DC5285T10 Ø600 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Trang Trí Phòng Ngủ KH-DC5285T10 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.155.000đ 7.235.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Trang Trí Phòng Ăn KH-DC5285T15 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Trang Trí Phòng Ăn KH-DC5285T15 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.270.000đ 11.149.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách KH-DC5285T40 Ø1100 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Trang Trí Phòng Khách KH-DC5285T40 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 39.465.000đ 21.706.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Trang Trí Sảnh KH-DC5281T40 Ø1200 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Trang Trí Sảnh KH-DC5281T40 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 75.905.000đ 41.748.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Sang Trọng KH-DC5281T18 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Sang Trọng KH-DC5281T18 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 36.230.000đ 19.927.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Cỡ Lớn KH-DC5281T60 Ø1800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Cỡ Lớn KH-DC5281T60 Ø1800

  Mua hàngMô tảGiá: 139.840.000đ 76.912.000đ

 • Đèn Pha Lê Nến Phòng Khách Sang Trọng KH-DC6651T15 Ø1050 -45%

  Đèn Pha Lê Nến Phòng Khách Sang Trọng KH-DC6651T15 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 74.465.000đ 40.956.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Ăn Đẹp KH-DC6651T8 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Ăn Đẹp KH-DC6651T8 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 41.865.000đ 23.026.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển KH-DC6237T8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển KH-DC6237T8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 29.385.000đ 16.162.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê KH-DC6237T15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê KH-DC6237T15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.735.000đ 29.004.000đ

 • Đèn Chùm Đẹp Trang Trí Phòng Khách KH-DC9047T15 Ø860 -45%

  Đèn Chùm Đẹp Trang Trí Phòng Khách KH-DC9047T15 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 62.535.000đ 34.394.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ 40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Trang Trí Phòng Ngủ KH-DC8860T12 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Trang Trí Phòng Ngủ KH-DC8860T12 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 28.220.000đ 15.521.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ 21.483.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê K9 KH-DC8860T20 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê K9 KH-DC8860T20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 47.505.000đ 26.128.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC8908T18 Ø1070 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC8908T18 Ø1070

  Mua hàngMô tảGiá: 58.930.000đ 32.412.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Pha Lê Nến NC1937-6 Ø650 -45%

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Nến NC1937-6 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 31.080.000đ 17.094.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Pha Lê Nến NC1937-8 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Nến NC1937-8 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 42.400.000đ 23.320.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại E1-1 Φ500 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại E1-1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 12.772.000đ 7.025.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-6 Ø650 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-6 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 10.120.000đ 5.566.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.390.000đ 7.365.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-15 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-15 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 24.600.000đ 13.530.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC5056-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC5056-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 6.950.000đ 3.823.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC5056-15 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC5056-15 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.650.000đ 6.408.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6672-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6672-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.700.000đ 6.435.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6672-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6672-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.940.000đ 12.067.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6628-8 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6628-8 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 12.910.000đ 7.101.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6628-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6628-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 24.880.000đ 13.684.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6670-36 Ø1250 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6670-36 Ø1250

  Mua hàngMô tảGiá: 55.620.000đ 30.591.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 675 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Mua hàngMô tảGiá: 1.715.000đ943.000đ

 • Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Mua hàngMô tảGiá: 3.188.000đ1.753.000đ

 • Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ1.100.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.200.000đ1.210.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG