Tìm Kiếm

 • Đèn Chùm Nến Sắt Nghệ Thuật NA-T8781 Ø600 -45%

  Đèn Chùm Nến Sắt Nghệ Thuật NA-T8781 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ 2.199.000đ

 • Đèn Chùm Nến Sắt Nghệ Thuật NA-T8790 Ø550 -45%

  Đèn Chùm Nến Sắt Nghệ Thuật NA-T8790 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ 2.199.000đ

 • Đèn Chùm Nến Sắt Bện Dây Thừng NA-T8785 Ø550 -45%

  Đèn Chùm Nến Sắt Bện Dây Thừng NA-T8785 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 3.715.000đ 2.043.000đ

 • Đèn Chùm Nến Sắt Bện Dây Thừng NA-T8770 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Sắt Bện Dây Thừng NA-T8770 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 3.429.000đ 1.886.000đ

 • Đèn Chùm Nến Sắt Bện Dây Thừng NA-T8789-8 Ø550 -45%

  Đèn Chùm Nến Sắt Bện Dây Thừng NA-T8789-8 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 3.429.000đ 1.886.000đ

 • Đèn Chùm Sắt Bện Dây Thừng NA-T8789-6 Ø550 -45%

  Đèn Chùm Sắt Bện Dây Thừng NA-T8789-6 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 3.285.000đ 1.807.000đ

 • Đèn Chùm Sắt Bện Dây Thừng NA-T8668 Ø600 -45%

  Đèn Chùm Sắt Bện Dây Thừng NA-T8668 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.715.000đ 2.043.000đ

 • Đèn Trang Trí Coffee Shop Edison TTK13T14 -46%

  Đèn Trang Trí Coffee Shop Edison TTK13T14

  Mua hàngMô tảGiá: 4.465.000đ 2.411.000đ

 • Đèn Chùm Tân Cổ Điển EU-C153 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Tân Cổ Điển EU-C153 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 20.500.000đ 11.275.000đ

 • Đèn Chùm Tân Cổ Điển EU-C152 Ø780 -45%

  Đèn Chùm Tân Cổ Điển EU-C152 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ 6.490.000đ

 • Đèn Chùm Tân Cổ Điển EU-C151 Ø720 -45%

  Đèn Chùm Tân Cổ Điển EU-C151 Ø720

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ 5.335.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C69 Ø980 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C69 Ø980

  Mua hàngMô tảGiá: 18.800.000đ 10.340.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C68 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C68 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.300.000đ 6.215.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C67 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C67 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 8.500.000đ 4.675.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách C59 Ø1030 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách C59 Ø1030

  Mua hàngMô tảGiá: 21.800.000đ 11.990.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C58 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C58 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 12.500.000đ 6.875.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C57 Ø750 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C57 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ 5.335.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C56 Ø980 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C56 Ø980

  Mua hàngMô tảGiá: 21.800.000đ 11.990.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C55 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C55 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 12.500.000đ 6.875.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C54 Ø720 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật EU-C54 Ø720

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ 5.335.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật CNQT363 Ø560 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật CNQT363 Ø560

  Mua hàngMô tảGiá: 13.160.000đ 7.238.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật CNQT362 Ø560 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật CNQT362 Ø560

  Mua hàngMô tảGiá: 10.290.000đ 5.660.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật CNQT361 Ø520 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật CNQT361 Ø520

  Mua hàngMô tảGiá: 11.000.000đ 6.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật CNQT360 Ø340 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật CNQT360 Ø340

  Mua hàngMô tảGiá: 7.500.000đ 4.125.000đ

 • Đèn Chùm Indochine VRG6008-12 -45%

  Đèn Chùm Indochine VRG6008-12

  Mua hàngMô tảGiá: 5.142.000đ 2.828.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Quán Cafe KH-TTK37 Ø850 -46%

  Đèn Chùm Trang Trí Quán Cafe KH-TTK37 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 3.755.000đ 2.028.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí Coffee Shop KH-TTK36 Ø800 -46%

  Đèn Thả Trang Trí Coffee Shop KH-TTK36 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.820.000đ 3.143.000đ

 • Đèn Trang Trí Quán Cafe Giá Rẻ KH-TTK35 Ø650 -46%

  Đèn Trang Trí Quán Cafe Giá Rẻ KH-TTK35 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 3.935.000đ 2.125.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Quán Cafe Retro KH-TTK34 Ø850 -46%

  Đèn Chùm Trang Trí Quán Cafe Retro KH-TTK34 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 5.430.000đ 2.932.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC130T8 Ø750 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC130T8 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 13.575.000đ 7.466.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC151T6 Ø580 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC151T6 Ø580

  Mua hàngMô tảGiá: 6.925.000đ 3.809.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC151T8 Ø780 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC151T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.685.000đ 4.777.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC3153T8 Ø720 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC3153T8 Ø720

  Mua hàngMô tảGiá: 11.075.000đ 6.091.000đ

 • Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC3153T12 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Nghệ Thuật KH-DC3153T12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.540.000đ 7.997.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC20210T12 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC20210T12 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 25.715.000đ 14.143.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC20210T16 Ø1200 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến KH-DC20210T16 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 35.000.000đ 19.250.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 222 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000đ5.280.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Mua hàngMô tảGiá: 13.400.000đ7.370.000đ

 • Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Mua hàngMô tảGiá: 8.505.000đ4.678.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG