Tìm Kiếm

 • Đèn LED 12W Âm Trần Cổ Điển EU-LA502 Ø95 -35%

  Đèn LED 12W Âm Trần Cổ Điển EU-LA502 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ 475.000đ

 • Đèn LED 7W Âm Trần Cổ Điển EU-LA501 Ø75 -35%

  Đèn LED 7W Âm Trần Cổ Điển EU-LA501 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 435.000đ 283.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 01 Ø70 -35%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 01 Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 348.000đ

 • Đèn Âm Trần LED Cổ Điển 12W AFC Đồng 007 Ø85 -35%

  Đèn Âm Trần LED Cổ Điển 12W AFC Đồng 007 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.048.000đ 681.000đ

 • Đèn Âm Trần LED Cổ Điển 15W AFC Đồng 006 Ø100 -35%

  Đèn Âm Trần LED Cổ Điển 15W AFC Đồng 006 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 1.479.000đ 961.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2331 Ø75 -35%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2331 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 200.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2330 Ø75 -35%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2330 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 200.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2329 Ø75 -35%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2329 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 200.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2328 Ø75 -35%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2328 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 200.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2327 Ø75 -35%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2327 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 200.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2326 Ø75 -35%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2326 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 200.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2325 Ø75 -35%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2325 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 200.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2324 Ø75 -35%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2324 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 200.000đ

 • Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2323 Ø75 -35%

  Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2323 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ 289.000đ

 • Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2322 Ø75 -35%

  Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2322 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ 289.000đ

 • Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2321 Ø75 -35%

  Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2321 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ 289.000đ

 • Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2320 Ø75 -35%

  Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2320 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ 289.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 12W AFC Puly 08 Ø100 -35%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 12W AFC Puly 08 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 675.000đ 439.000đ

 • Đèn LED Âm Trần AFC Puly 07 10W Ø70 -35%

  Đèn LED Âm Trần AFC Puly 07 10W Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 348.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 12W AFC Puly 03L Ø100 -35%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 12W AFC Puly 03L Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 675.000đ 439.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 02T Ø70 -35%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 02T Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 348.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 10W AFC Puly 02B Ø70 -35%

  Đèn LED Âm Trần 10W AFC Puly 02B Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 348.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Hợp Kim 001 Ø100 -35%

  Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Hợp Kim 001 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 898.000đ 584.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Đồng 006 Ø85 -35%

  Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Đồng 006 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.152.000đ 749.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC Đồng 006 Ø85 -35%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC Đồng 006 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.421.000đ 924.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 15W AFC Đồng 005 Ø100 -35%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 15W AFC Đồng 005 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 1.479.000đ 961.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Tân Cổ Điển UAT24 9W Φ65 -35%

  Đèn LED Âm Trần Tân Cổ Điển UAT24 9W Φ65

  Mua hàngMô tảGiá: 470.000đ 306.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC hợp Kim 001 Ø100 -35%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC hợp Kim 001 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 998.000đ 649.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 10W AFC Puly 04 Ø70 -35%

  Đèn LED Âm Trần 10W AFC Puly 04 Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 348.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 03 Ø70 -35%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 03 Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 348.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 02 Ø70 -35%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 02 Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 348.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Đồng 005 Ø85 -35%

  Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Đồng 005 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.152.000đ 749.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC Đồng 005 Ø85 -35%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC Đồng 005 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.278.000đ 831.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 33 (của 33 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.920.000đ1.152.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ4.680.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ1.500.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ1.440.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 3.800.000đ2.280.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ1.356.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.353.000đ28.794.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ20.130.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.028.000đ565.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.133.000đ623.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ587.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 742.000đ408.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 637.000đ350.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 567.000đ340.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.990.000đ12.645.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 10.529.000đ5.686.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.990.000đ17.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 45.000.000đ24.750.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG