Tìm Kiếm

 • Đèn LED 12W Âm Trần Cổ Điển EU-LA502 Ø95 -45%

  Đèn LED 12W Âm Trần Cổ Điển EU-LA502 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ 402.000đ

 • Đèn LED 7W Âm Trần Cổ Điển EU-LA501 Ø75 -45%

  Đèn LED 7W Âm Trần Cổ Điển EU-LA501 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 435.000đ 239.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 01 Ø70 -45%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 01 Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 295.000đ

 • Đèn Âm Trần LED Cổ Điển 12W AFC Đồng 007 Ø85 -45%

  Đèn Âm Trần LED Cổ Điển 12W AFC Đồng 007 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.048.000đ 576.000đ

 • Đèn Âm Trần LED Cổ Điển 15W AFC Đồng 006 Ø100 -45%

  Đèn Âm Trần LED Cổ Điển 15W AFC Đồng 006 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 1.479.000đ 813.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2331 Ø75 -45%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2331 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 169.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2330 Ø75 -45%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2330 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 169.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2329 Ø75 -45%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2329 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 169.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2328 Ø75 -45%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2328 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 169.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2327 Ø75 -45%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2327 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 169.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2326 Ø75 -45%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2326 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 169.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2325 Ø75 -45%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2325 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 169.000đ

 • Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2324 Ø75 -45%

  Đèn LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2324 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 307.000đ 169.000đ

 • Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2323 Ø75 -45%

  Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2323 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ 245.000đ

 • Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2322 Ø75 -45%

  Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2322 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ 245.000đ

 • Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2321 Ø75 -45%

  Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2321 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ 245.000đ

 • Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2320 Ø75 -45%

  Đèn Đồng LED 10W Âm Trần Cổ Điển SN2320 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ 245.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 12W AFC Puly 08 Ø100 -45%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 12W AFC Puly 08 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 675.000đ 371.000đ

 • Đèn LED Âm Trần AFC Puly 07 10W Ø70 -45%

  Đèn LED Âm Trần AFC Puly 07 10W Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 295.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 12W AFC Puly 03L Ø100 -45%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 12W AFC Puly 03L Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 675.000đ 371.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 02T Ø70 -45%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 02T Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 295.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 10W AFC Puly 02B Ø70 -45%

  Đèn LED Âm Trần 10W AFC Puly 02B Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 295.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Hợp Kim 001 Ø100 -45%

  Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Hợp Kim 001 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 898.000đ 494.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Đồng 006 Ø85 -45%

  Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Đồng 006 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.152.000đ 634.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC Đồng 006 Ø85 -45%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC Đồng 006 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.421.000đ 782.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 15W AFC Đồng 005 Ø100 -45%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 15W AFC Đồng 005 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 1.479.000đ 813.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Tân Cổ Điển UAT24 9W Φ65 -45%

  Đèn LED Âm Trần Tân Cổ Điển UAT24 9W Φ65

  Mua hàngMô tảGiá: 470.000đ 259.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC hợp Kim 001 Ø100 -45%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC hợp Kim 001 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 998.000đ 549.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 10W AFC Puly 04 Ø70 -45%

  Đèn LED Âm Trần 10W AFC Puly 04 Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 295.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 03 Ø70 -45%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 03 Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 295.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 02 Ø70 -45%

  Đèn LED Âm Trần Cổ Điển 10W AFC Puly 02 Ø70

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 295.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Đồng 005 Ø85 -45%

  Đèn LED Âm Trần 1 Màu 12W AFC Đồng 005 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.152.000đ 634.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC Đồng 005 Ø85 -45%

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu 12W AFC Đồng 005 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 1.278.000đ 703.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 33 (của 33 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG