Tìm Kiếm

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê EU-V819 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê EU-V819

  Mua hàngMô tảGiá: 2.350.000đ 1.293.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê EU-VFL700 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê EU-VFL700

  Mua hàngMô tảGiá: 2.980.000đ 1.639.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê EU-V820 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê EU-V820

  Mua hàngMô tảGiá: 2.480.000đ 1.364.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3053 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3053

  Mua hàngMô tảGiá: 3.300.000đ 1.815.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3052 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3052

  Mua hàngMô tảGiá: 2.830.000đ 1.557.000đ

 • Đèn Pha Lê Ốp Tường Hiện Đại GT3051 -45%

  Đèn Pha Lê Ốp Tường Hiện Đại GT3051

  Mua hàngMô tảGiá: 5.600.000đ 3.080.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3050 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3050

  Mua hàngMô tảGiá: 2.620.000đ 1.441.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3029-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3029-23

  Mua hàngMô tảGiá: 2.100.000đ 1.155.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3028-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3028-23

  Mua hàngMô tảGiá: 2.100.000đ 1.155.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3027-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT3027-23

  Mua hàngMô tảGiá: 1.960.000đ 1.078.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT470-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT470-23

  Mua hàngMô tảGiá: 2.960.000đ 1.628.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT460-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT460-23

  Mua hàngMô tảGiá: 1.630.000đ 897.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT453-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT453-23

  Mua hàngMô tảGiá: 1.660.000đ 913.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT452-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT452-23

  Mua hàngMô tảGiá: 1.660.000đ 913.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT442-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT442-23

  Mua hàngMô tảGiá: 1.660.000đ 913.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT439-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT439-23

  Mua hàngMô tảGiá: 1.630.000đ 897.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL27 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL27

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ 1.540.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL27V -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL27V

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ 1.540.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL28 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL28

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ 1.540.000đ

 • Đèn Ốp Tường Pha Lê Hiện Đại KH-VPL88207 -45%

  Đèn Ốp Tường Pha Lê Hiện Đại KH-VPL88207

  Mua hàngMô tảGiá: 2.215.000đ 1.218.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL835 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL835

  Mua hàngMô tảGiá: 4.200.000đ 2.310.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7796 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7796

  Mua hàngMô tảGiá: 3.200.000đ 1.760.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7794 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7794

  Mua hàngMô tảGiá: 1.600.000đ 880.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7792 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7792

  Mua hàngMô tảGiá: 3.100.000đ 1.705.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7791 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7791

  Mua hàngMô tảGiá: 3.200.000đ 1.760.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7790 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7790

  Mua hàngMô tảGiá: 2.900.000đ 1.595.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7789 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê UV7789

  Mua hàngMô tảGiá: 2.900.000đ 1.595.000đ

 • Đèn Tường Pha Lê Hiện Đại VRG-PL6 -45%

  Đèn Tường Pha Lê Hiện Đại VRG-PL6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.140.000đ 1.177.000đ

 • Đèn Tường Pha Lê SN5258 -45%

  Đèn Tường Pha Lê SN5258

  Mua hàngMô tảGiá: 589.000đ 324.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL17 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL17

  Mua hàngMô tảGiá: 1.000.000đ 550.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê VRG-VPL41 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê VRG-VPL41

  Mua hàngMô tảGiá: 666.000đ 366.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL26 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL26

  Mua hàngMô tảGiá: 2.715.000đ 1.493.000đ

 • Đèn Tường Đồng Pha Lê KH-VPL25 -45%

  Đèn Tường Đồng Pha Lê KH-VPL25

  Mua hàngMô tảGiá: 3.440.000đ 1.892.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL40 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL40

  Mua hàngMô tảGiá: 2.325.000đ 1.279.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL8089 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL8089

  Mua hàngMô tảGiá: 4.228.000đ 2.325.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL8021 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL8021

  Mua hàngMô tảGiá: 3.428.000đ 1.885.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 70 sản phẩm)
  12
  1

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.920.000đ1.152.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ4.680.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ1.500.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ1.440.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 3.800.000đ2.280.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ1.356.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.353.000đ28.794.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ20.130.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.028.000đ565.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.133.000đ623.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ587.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 742.000đ408.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 637.000đ350.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 567.000đ340.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.990.000đ12.645.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 10.529.000đ5.686.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.990.000đ17.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 45.000.000đ24.750.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG