Tìm Kiếm

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL24-1

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL24-1

  Mua hàngMô tảGiá: 1.823.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL18-2

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL18-2

  Mua hàngMô tảGiá: 1.823.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL18-1

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL18-1

  Mua hàngMô tảGiá: 1.286.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL6603

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL6603

  Mua hàngMô tảGiá: 1.072.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL14

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL14

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL01

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL01

  Mua hàngMô tảGiá: 975.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL02

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL02

  Mua hàngMô tảGiá: 1.270.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL88450

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL88450

  Mua hàngMô tảGiá: 2.786.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL88461

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL88461

  Mua hàngMô tảGiá: 2.786.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL88198

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL88198

  Mua hàngMô tảGiá: 2.293.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL6613

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL6613

  Mua hàngMô tảGiá: 2.786.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL8188

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL8188

  Mua hàngMô tảGiá: 3.000.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL8163

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL8163

  Mua hàngMô tảGiá: 2.213.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL88220

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL88220

  Mua hàngMô tảGiá: 2.786.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT462

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT462

  Mua hàngMô tảGiá: 2.005.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT460

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT460

  Mua hàngMô tảGiá: 2.207.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT459

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT459

  Mua hàngMô tảGiá: 2.126.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT458

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT458

  Mua hàngMô tảGiá: 2.126.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT457

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT457

  Mua hàngMô tảGiá: 2.207.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT456

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT456

  Mua hàngMô tảGiá: 2.126.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT450

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT450

  Mua hàngMô tảGiá: 1.599.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT449

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê LH-GT449

  Mua hàngMô tảGiá: 1.498.000đ

 • Đèn Tường Pha Lê Đơn Giản LH-GT322-21

  Đèn Tường Pha Lê Đơn Giản LH-GT322-21

  Mua hàngMô tảGiá: 598.000đ

 • Đèn Tường Pha Lê Đơn Giản LH-GT321-21

  Đèn Tường Pha Lê Đơn Giản LH-GT321-21

  Mua hàngMô tảGiá: 598.000đ

 • Đèn Ốp Tường Hiện Đại LH-GT841A-18

  Đèn Ốp Tường Hiện Đại LH-GT841A-18

  Mua hàngMô tảGiá: 1.206.000đ

 • Đèn Tường Trang Trí Hiện Đại LH-GT423

  Đèn Tường Trang Trí Hiện Đại LH-GT423

  Mua hàngMô tảGiá: 1.397.000đ

 • Đèn Tường Pha Lê Trang Trí Hiện Đại LH-GT424

  Đèn Tường Pha Lê Trang Trí Hiện Đại LH-GT424

  Mua hàngMô tảGiá: 2.207.000đ

 • Đèn Ốp Tường Pha Lê SN2003

  Đèn Ốp Tường Pha Lê SN2003

  Mua hàngMô tảGiá: 975.000đ

 • Đèn Ốp Tường Pha Lê SN2002

  Đèn Ốp Tường Pha Lê SN2002

  Mua hàngMô tảGiá: 1.043.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL04

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê KH-VPL04

  Mua hàngMô tảGiá: 1.819.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê KH-VPL11

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê KH-VPL11

  Mua hàngMô tảGiá: 1.819.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê KH-VPL05

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê KH-VPL05

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê KH-VPL06

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê KH-VPL06

  Mua hàngMô tảGiá: 1.819.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha lê KH-VPL12

  Đèn Trang Trí Tường Pha lê KH-VPL12

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ

 • Đèn Tường Pha Lê LH-GT850

  Đèn Tường Pha Lê LH-GT850

  Mua hàngMô tảGiá: 1.316.000đ

 • Đèn Tường Pha Lê Hiện Đại LH-GT848-19

  Đèn Tường Pha Lê Hiện Đại LH-GT848-19

  Mua hàngMô tảGiá: 1.397.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 44 sản phẩm)
  12
  1

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Mua hàngMô tảGiá: 5.294.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.808.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 20.381.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.946.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 35.711.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.435.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.875.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.566.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.020.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.645.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.933.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.040.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp VIR274 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp VIR274 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 34.840.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.704.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F440

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F440

  Mua hàngMô tảGiá: 425.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F437 Ø200

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F437 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 629.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led Chữ Nhật NLNC6099 1050x700

  Đèn Mâm Pha Lê Led Chữ Nhật NLNC6099 1050x700

  Mua hàngMô tảGiá: 9.709.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F438

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F438

  Mua hàngMô tảGiá: 765.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.201.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ20.898.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ30.921.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ25.909.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ20.475.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ34.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ38.220.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ37.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ22.685.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ7.473.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ20.800.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ17.225.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG