Tìm Kiếm

 • Đèn LED Âm Trần 10W EU-LA656 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 10W EU-LA656 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 365.000đ 219.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 10W EU-LA651 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 10W EU-LA651 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 365.000đ 219.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 15W EU-LA657 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 15W EU-LA657 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 585.000đ 351.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 15W EU-LA652 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 15W EU-LA652 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 585.000đ 351.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA658 Ø110 -40%

  Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA658 Ø110

  Mua hàngMô tảGiá: 760.000đ 456.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA653 Ø110 -40%

  Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA653 Ø110

  Mua hàngMô tảGiá: 760.000đ 456.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 30W EU-LA659 Ø160 -40%

  Đèn LED Âm Trần 30W EU-LA659 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.150.000đ 690.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 30W EU-LA654 Ø160 -40%

  Đèn LED Âm Trần 30W EU-LA654 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.150.000đ 690.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 36W EU-LA660 Ø200 -40%

  Đèn LED Âm Trần 36W EU-LA660 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.430.000đ 858.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 36W EU-LA655 Ø200 -40%

  Đèn LED Âm Trần 36W EU-LA655 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.430.000đ 858.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 9W EU-LA641 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 9W EU-LA641 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 165.000đ 99.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA642 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA642 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 210.000đ 126.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 18W EU-LA643 Ø120 -40%

  Đèn LED Âm Trần 18W EU-LA643 Ø120

  Mua hàngMô tảGiá: 270.000đ 162.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 24W EU-LA644 Ø150 -40%

  Đèn LED Âm Trần 24W EU-LA644 Ø150

  Mua hàngMô tảGiá: 335.000đ 201.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 36W EU-LA645 Ø195 -40%

  Đèn LED Âm Trần 36W EU-LA645 Ø195

  Mua hàngMô tảGiá: 465.000đ 279.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 18W EU-LA633 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 18W EU-LA633 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 402.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA632 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA632 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 388.000đ 233.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 7W EU-LA631 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 7W EU-LA631 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 315.000đ 189.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Cảm Biến 12W EU-LA636 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần Cảm Biến 12W EU-LA636 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 540.000đ 324.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA629 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA629 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 720.000đ 432.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA628 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA628 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 510.000đ 306.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 7W EU-LA627 Ø55 -40%

  Đèn LED Âm Trần 7W EU-LA627 Ø55

  Mua hàngMô tảGiá: 355.000đ 213.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA626 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA626 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 720.000đ 432.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA625 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA625 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 510.000đ 306.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 7W EU-LA624 Ø55 -40%

  Đèn LED Âm Trần 7W EU-LA624 Ø55

  Mua hàngMô tảGiá: 355.000đ 213.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA623 Ø95 -40%

  Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA623 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 720.000đ 432.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA622 Ø75 -40%

  Đèn LED Âm Trần 12W EU-LA622 Ø75

  Mua hàngMô tảGiá: 510.000đ 306.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 7W EU-LA621 Ø55 -40%

  Đèn LED Âm Trần 7W EU-LA621 Ø55

  Mua hàngMô tảGiá: 355.000đ 213.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 80W EU-LA618 -40%

  Đèn LED Âm Trần 80W EU-LA618

  Mua hàngMô tảGiá: 2.880.000đ 1.728.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 60W EU-LA617 -40%

  Đèn LED Âm Trần 60W EU-LA617

  Mua hàngMô tảGiá: 2.150.000đ 1.290.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 40W EU-LA616 -40%

  Đèn LED Âm Trần 40W EU-LA616

  Mua hàngMô tảGiá: 1.450.000đ 870.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA615 -40%

  Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA615

  Mua hàngMô tảGiá: 740.000đ 444.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 80W EU-LA608 -40%

  Đèn LED Âm Trần 80W EU-LA608

  Mua hàngMô tảGiá: 2.880.000đ 1.728.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 60W EU-LA607 -40%

  Đèn LED Âm Trần 60W EU-LA607

  Mua hàngMô tảGiá: 2.150.000đ 1.290.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 40W EU-LA606 -40%

  Đèn LED Âm Trần 40W EU-LA606

  Mua hàngMô tảGiá: 1.450.000đ 870.000đ

 • Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA605 -40%

  Đèn LED Âm Trần 20W EU-LA605

  Mua hàngMô tảGiá: 740.000đ 444.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 320 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Mua hàngMô tảGiá: 1.715.000đ943.000đ

 • Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Mua hàngMô tảGiá: 3.188.000đ1.753.000đ

 • Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ1.100.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.200.000đ1.210.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG