Tìm Kiếm

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø1200 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 106.000.000đ 58.300.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 56.600.000đ 31.130.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ 20.130.000đ

 • Đèn Chùm Thông Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Thông Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 62.000.000đ 34.100.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1500 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1500

  Mua hàngMô tảGiá: 176.000.000đ 96.800.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1200 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 116.000.000đ 63.800.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 71.600.000đ 39.380.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 39.800.000đ 21.890.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø1500 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø1500

  Mua hàngMô tảGiá: 137.000.000đ 75.350.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê EU-CFL261 Ø620 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê EU-CFL261 Ø620

  Mua hàngMô tảGiá: 13.900.000đ 7.645.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 86.800.000đ 47.740.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ 12.100.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách E1-183 Φ950 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách E1-183 Φ950

  Mua hàngMô tảGiá: 11.611.000đ 6.386.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách E1-181 Φ750 -45%

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách E1-181 Φ750

  Mua hàngMô tảGiá: 5.418.000đ 2.980.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại E1-182 Φ750 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại E1-182 Φ750

  Mua hàngMô tảGiá: 6.966.000đ 3.831.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển 15 Tay E1-180 Φ950 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển 15 Tay E1-180 Φ950

  Mua hàngMô tảGiá: 32.898.000đ 18.094.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển 8 Tay E1-178 Φ800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển 8 Tay E1-178 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 18.578.000đ 10.218.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển 6 Tay E1-177 Φ700 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển 6 Tay E1-177 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 13.546.000đ 7.450.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển 10 Tay E1-179 Φ850 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Tân Cổ Điển 10 Tay E1-179 Φ850

  Mua hàngMô tảGiá: 23.996.000đ 13.198.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC7037-6 Ø680 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC7037-6 Ø680

  Mua hàngMô tảGiá: 12.060.000đ 6.633.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách NC7037-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách NC7037-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 26.620.000đ 14.641.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC9324-6 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC9324-6 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 11.620.000đ 6.391.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách NC9324-8 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách NC9324-8 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 16.420.000đ 9.031.000đ

 • Đèn Pha Lê Thả Trần Phòng Khách NC9366-8 Ø800 -45%

  Đèn Pha Lê Thả Trần Phòng Khách NC9366-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.320.000đ 7.876.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Ngủ NC9366-6 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Ngủ NC9366-6 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 11.540.000đ 6.347.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách NC21859-8 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách NC21859-8 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 19.740.000đ 10.857.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC21859-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC21859-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 37.180.000đ 20.449.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC8804A Ø600 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC8804A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 7.980.000đ 4.389.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC8804B Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC8804B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.940.000đ 6.567.000đ

 • Đèn Thả Trần Pha Lê Hiện Đại NC8870A Ø600 -45%

  Đèn Thả Trần Pha Lê Hiện Đại NC8870A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 12.040.000đ 6.622.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC8870C Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC8870C Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 26.460.000đ 14.553.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Ngủ NC8832A Ø600 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Ngủ NC8832A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 12.260.000đ 6.743.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách NC8832B Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách NC8832B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.440.000đ 8.492.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC2167A Ø600 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC2167A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.890.000đ 3.790.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC2167B Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại NC2167B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.290.000đ 6.210.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NC8723 Ø600 -45%

  Đèn Thả Pha Lê Trang Trí Phòng Khách NC8723 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 15.930.000đ 8.762.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 180 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000đ5.280.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Mua hàngMô tảGiá: 13.400.000đ7.370.000đ

 • Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Mua hàngMô tảGiá: 8.505.000đ4.678.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG