Tìm Kiếm

 • Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT471

  Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT471

  Mua hàngMô tảGiá: 944.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT470

  Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT470

  Mua hàngMô tảGiá: 944.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách TBD-F467

  Đèn Tường LED Đọc Sách TBD-F467

  Mua hàngMô tảGiá: 535.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách TBD-F466

  Đèn Tường LED Đọc Sách TBD-F466

  Mua hàngMô tảGiá: 535.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách TBD-F460

  Đèn Tường LED Đọc Sách TBD-F460

  Mua hàngMô tảGiá: 809.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách TBD-F459

  Đèn Tường LED Đọc Sách TBD-F459

  Mua hàngMô tảGiá: 809.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách NA-V303

  Đèn Tường LED Đọc Sách NA-V303

  Mua hàngMô tảGiá: 553.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách NA-V302

  Đèn Tường LED Đọc Sách NA-V302

  Mua hàngMô tảGiá: 553.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách NA-V301

  Đèn Tường LED Đọc Sách NA-V301

  Mua hàngMô tảGiá: 553.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT444

  Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT444

  Mua hàngMô tảGiá: 664.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT443

  Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT443

  Mua hàngMô tảGiá: 664.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT442

  Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT442

  Mua hàngMô tảGiá: 572.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT441

  Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT441

  Mua hàngMô tảGiá: 572.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT440

  Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT440

  Mua hàngMô tảGiá: 572.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT439

  Đèn Tường LED Đọc Sách LH-GT439

  Mua hàngMô tảGiá: 572.000đ

 • Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1431

  Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1431

  Mua hàngMô tảGiá: 908.000đ

 • Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1430

  Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1430

  Mua hàngMô tảGiá: 908.000đ

 • Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1429

  Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1429

  Mua hàngMô tảGiá: 825.000đ

 • Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1428

  Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1428

  Mua hàngMô tảGiá: 908.000đ

 • Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1427

  Đèn Đọc Sách LED Âm Tường LH-RO1427

  Mua hàngMô tảGiá: 908.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3420

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3420

  Mua hàngMô tảGiá: 1.046.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3419

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3419

  Mua hàngMô tảGiá: 816.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3418

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3418

  Mua hàngMô tảGiá: 816.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3417

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3417

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3412

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3412

  Mua hàngMô tảGiá: 1.119.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3411

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3411

  Mua hàngMô tảGiá: 1.318.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3410

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3410

  Mua hàngMô tảGiá: 889.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3409

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3409

  Mua hàngMô tảGiá: 1.675.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3408

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3408

  Mua hàngMô tảGiá: 1.258.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3407

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3407

  Mua hàngMô tảGiá: 1.020.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3429

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3429

  Mua hàngMô tảGiá: 1.428.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3428

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3428

  Mua hàngMô tảGiá: 986.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3427

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3427

  Mua hàngMô tảGiá: 638.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3426

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3426

  Mua hàngMô tảGiá: 578.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3425

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3425

  Mua hàngMô tảGiá: 578.000đ

 • Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3424

  Đèn Tường LED Đọc Sách UVL3424

  Mua hàngMô tảGiá: 578.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 115 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Mua hàngMô tảGiá: 5.294.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.808.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 19.773.000 đ

 • Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Mua hàngMô tảGiá: 9.120.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.470.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 34.645.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.243.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.370.000 đ

 • Đèn Áp Trần Pha Lê NLNC8047A Ø600

  Đèn Áp Trần Pha Lê NLNC8047A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.080.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.875.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Mua hàngMô tảGiá: 22.061.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.645.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.625.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.933.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.457.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Đơn Giản SN3318 Ø250

  Đèn Thả Bàn Ăn Đơn Giản SN3318 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 854.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.496.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.201.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ2.535.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ20.898.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ30.921.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ25.909.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ20.475.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ34.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ38.220.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ37.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ22.685.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ7.473.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.069.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.711.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.711.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.782.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.334.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng KDY127 Ø250

  Đèn Áp Trần Đồng KDY127 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 3.123.000đ2.030.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng KDY126 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng KDY126 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.123.000đ3.330.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐCCÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ