Tìm Kiếm

 • Đèn Âm Nước LED 10W UFN10 -35%

  Đèn Âm Nước LED 10W UFN10

  Mua hàngMô tảGiá: 2.600.000đ 1.690.000đ

 • Đèn Âm Nước LED 6W UFN09 -35%

  Đèn Âm Nước LED 6W UFN09

  Mua hàngMô tảGiá: 1.900.000đ 1.235.000đ

 • Ballast 200W -35%

  Ballast 200W

  Mua hàngMô tảGiá: 2.150.000đ 1.398.000đ

 • Ballast 105W -35%

  Ballast 105W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.650.000đ 1.073.000đ

 • Ballast 60W -35%

  Ballast 60W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.050.000đ 683.000đ

 • Ballast 30W -35%

  Ballast 30W

  Mua hàngMô tảGiá: 690.000đ 449.000đ

 • Hộp Inox Nối 6 Đầu Dây Dưới Nước -35%

  Hộp Inox Nối 6 Đầu Dây Dưới Nước

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 715.000đ

 • Hộp Inox Nối 4 Đầu Dây Dưới Nước -35%

  Hộp Inox Nối 4 Đầu Dây Dưới Nước

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 403.000đ

 • Hộp Inox Nối 3 Đầu Dây Inox Dưới Nước -35%

  Hộp Inox Nối 3 Đầu Dây Inox Dưới Nước

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 338.000đ

 • Đầu Nối Dây Chữ T -35%

  Đầu Nối Dây Chữ T

  Mua hàngMô tảGiá: 270.000đ 176.000đ

 • Đầu Nối Dây Thẳng -35%

  Đầu Nối Dây Thẳng

  Mua hàngMô tảGiá: 150.000đ 98.000đ

 • Đèn Vách LED Đổi Màu Âm Nước HBV-6W Ø180 -35%

  Đèn Vách LED Đổi Màu Âm Nước HBV-6W Ø180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.750.000đ 1.138.000đ

 • Đèn Vách LED Xanh Âm Nước HBV-6W Ø180 -35%

  Đèn Vách LED Xanh Âm Nước HBV-6W Ø180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.650.000đ 1.073.000đ

 • Đèn Vách LED Trắng - Vàng Âm Nước HBV-6W Ø180 -35%

  Đèn Vách LED Trắng - Vàng Âm Nước HBV-6W Ø180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.600.000đ 1.040.000đ

 • Đèn Vách LED Đổi Màu Âm Nước HBV-9W Ø180 -35%

  Đèn Vách LED Đổi Màu Âm Nước HBV-9W Ø180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.250.000đ 1.463.000đ

 • Đèn Vách LED Xanh Âm Nước HBV-9W Ø180 -35%

  Đèn Vách LED Xanh Âm Nước HBV-9W Ø180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.150.000đ 1.398.000đ

 • Đèn Vách LED Trắng - Vàng Âm Nước HBV-9W Ø180 -35%

  Đèn Vách LED Trắng - Vàng Âm Nước HBV-9W Ø180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.100.000đ 1.365.000đ

 • Đèn Vách LED Đổi Màu Âm Nước HBV-12W Ø240 -35%

  Đèn Vách LED Đổi Màu Âm Nước HBV-12W Ø240

  Mua hàngMô tảGiá: 2.780.000đ 1.807.000đ

 • Đèn Vách LED Xanh Âm Nước HBV-12W Ø240 -35%

  Đèn Vách LED Xanh Âm Nước HBV-12W Ø240

  Mua hàngMô tảGiá: 2.620.000đ 1.703.000đ

 • Đèn Vách LED Trắng - Vàng Âm Nước HBV-12W Ø230 -35%

  Đèn Vách LED Trắng - Vàng Âm Nước HBV-12W Ø230

  Mua hàngMô tảGiá: 2.550.000đ 1.658.000đ

 • Đèn Vách LED Đổi Màu Âm Nước HBV-18W Ø300 -35%

  Đèn Vách LED Đổi Màu Âm Nước HBV-18W Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.550.000đ 2.308.000đ

 • Đèn Vách LED Xanh Âm Nước HBV-18W Ø300 -35%

  Đèn Vách LED Xanh Âm Nước HBV-18W Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.400.000đ 2.210.000đ

 • Đèn Vách LED Trắng - Vàng Âm Nước HBV-18W Ø300 -35%

  Đèn Vách LED Trắng - Vàng Âm Nước HBV-18W Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.300.000đ 2.145.000đ

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 12W NLNA22 -35%

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 12W NLNA22

  Mua hàngMô tảGiá: 1.144.000đ 744.000đ

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 9W NLNA20 -35%

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 9W NLNA20

  Mua hàngMô tảGiá: 960.000đ 624.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB-18W 3 Màu -35%

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB-18W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 2.360.000đ 1.534.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB-18W Xanh -35%

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB-18W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 2.230.000đ 1.450.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB-18W Vàng -35%

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB-18W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 2.130.000đ 1.385.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG-18W 3 Màu -35%

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG-18W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 2.650.000đ 1.723.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG-18W Xanh -35%

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG-18W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 2.550.000đ 1.658.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG-18W Vàng -35%

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG-18W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 2.450.000đ 1.593.000đ

 • Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W đổi màu -35%

  Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W đổi màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.686.000đ 1.096.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước NLNA18 9W đổi màu -35%

  Đèn Pha Led Dưới Nước NLNA18 9W đổi màu

  Mua hàngMô tảGiá: 920.000đ 598.000đ

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 6W NLNA16 -35%

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 6W NLNA16

  Mua hàngMô tảGiá: 811.000đ 527.000đ

 • Đèn Trang Trí Âm Nước Đổi Màu 3W NLNA14 -35%

  Đèn Trang Trí Âm Nước Đổi Màu 3W NLNA14

  Mua hàngMô tảGiá: 552.000đ 359.000đ

 • Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 9W NLNA04 -35%

  Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 9W NLNA04

  Mua hàngMô tảGiá: 1.320.000đ 858.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 52 sản phẩm)
  12
  1

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời NA-VD6080

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời NA-VD6080

  Mua hàngMô tảGiá: 6.975.000đ4.185.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD1079-15 Ø1180

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD1079-15 Ø1180

  Mua hàngMô tảGiá: 74.356.000đ38.665.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD8805-15 Ø1020

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD8805-15 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 66.270.000đ34.460.000đ

 • Đèn Chùm Quạt Cánh Gỗ KH-QT5216 Ø1320

  Đèn Chùm Quạt Cánh Gỗ KH-QT5216 Ø1320

  Mua hàngMô tảGiá: 8.000.000đ4.160.000đ

 • Đèn Pha Lê Thả Bàn Ăn Hiện Đại TPL88350C

  Đèn Pha Lê Thả Bàn Ăn Hiện Đại TPL88350C

  Mua hàngMô tảGiá: 14.115.000đ7.622.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Trần Phòng Khách TPL88350 Φ600

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Trần Phòng Khách TPL88350 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 10.729.000đ5.794.000đ

 • Đèn Pha Lê Thả Trần Phòng Khách TPL88350 Φ800

  Đèn Pha Lê Thả Trần Phòng Khách TPL88350 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 18.829.000đ9.791.000đ

 • Đèn Mâm LED Ốp Trần Vuông KH-OT8032T5 600x600

  Đèn Mâm LED Ốp Trần Vuông KH-OT8032T5 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ1.248.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Cổng KH-DT05 300x300

  Đèn Trang Trí Cột Cổng KH-DT05 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.857.000đ2.914.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Cổng KH-TD07 300x300

  Đèn Trang Trí Cột Cổng KH-TD07 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.857.000đ2.914.000đ

 • Đèn Mâm LED Ốp Trần Đơn Giản KH-OT36T5 Φ700

  Đèn Mâm LED Ốp Trần Đơn Giản KH-OT36T5 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 2.143.000đ1.114.000đ

 • Đèn Mâm Led Phòng Ngủ Đơn Giản KH-OT36T9 Φ860

  Đèn Mâm Led Phòng Ngủ Đơn Giản KH-OT36T9 Φ860

  Mua hàngMô tảGiá: 3.400.000đ1.768.000đ

 • Đèn trang trí phòng khách đơn giản KH-OT36T12 Φ980

  Đèn trang trí phòng khách đơn giản KH-OT36T12 Φ980

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ2.028.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT101T5 Φ700

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT101T5 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 1.970.000đ1.024.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT101T15 Φ1050

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT101T15 Φ1050

  Mua hàngMô tảGiá: 4.430.000đ2.304.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T4

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T4

  Mua hàngMô tảGiá: 4.000.000đ2.080.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T3

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T3

  Mua hàngMô tảGiá: 3.430.000đ1.784.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T6 Φ800

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T6 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.142.000đ2.674.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng Cổ Điển NVT352B

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng Cổ Điển NVT352B

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ364.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng Cổ Điển NVT352A

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng Cổ Điển NVT352A

  Mua hàngMô tảGiá: 544.000đ381.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG