Tìm Kiếm

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 12W NLNA22

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 12W NLNA22

  Mua hàngMô tảGiá: 998.000đ

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 9W NLNA20

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 9W NLNA20

  Mua hàngMô tảGiá: 912.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.549.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 1.482.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.425.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.378.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 1.311.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.264.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 969.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 941.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 798.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Xanh-Đỏ

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Xanh-Đỏ

  Mua hàngMô tảGiá: 751.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 732.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBV 18W

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBV 18W

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBV 12W

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBV 12W

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W 3 Màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.568.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.473.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.406.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W 3 Màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.758.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.663.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.596.000đ

 • Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W đổi màu

  Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W đổi màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.602.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước NLNA18 9W đổi màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước NLNA18 9W đổi màu

  Mua hàngMô tảGiá: 874.000đ

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 6W NLNA16

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 6W NLNA16

  Mua hàngMô tảGiá: 770.000đ

 • Đèn Trang Trí Âm Nước Đổi Màu 3W NLNA14

  Đèn Trang Trí Âm Nước Đổi Màu 3W NLNA14

  Mua hàngMô tảGiá: 524.000đ

 • Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 9W NLNA04

  Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 9W NLNA04

  Mua hàngMô tảGiá: 1.254.000đ

 • Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 6W NLNA04

  Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 6W NLNA04

  Mua hàngMô tảGiá: 858.000đ

 • Đèn Pha Âm Nước LED 6W SN3771

  Đèn Pha Âm Nước LED 6W SN3771

  Mua hàngMô tảGiá: 1.216.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W 3 Màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.473.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.406.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.349.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W 3 Màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.330.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.283.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.235.000đ

 • Đèn Pha Âm Nước LED 3W SN3775

  Đèn Pha Âm Nước LED 3W SN3775

  Mua hàngMô tảGiá: 570.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 48 sản phẩm)
  12
  1

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Quạt Lá Cọ Vifa17

  Đèn Quạt Lá Cọ Vifa17

  Mua hàngMô tảGiá: 6.059.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 5.167.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.294.000 đ

 • Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Mua hàngMô tảGiá: 9.120.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.660.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 37.310.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.724.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.860.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.250.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.200.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 14.210.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Mua hàngMô tảGiá: 25.455.000 đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.079.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 22.781.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.750.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.646.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.400.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.704.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.944.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ2.730.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ29.250.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ24.113.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ35.678.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ29.895.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ23.625.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ39.645.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ44.100.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ42.750.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ26.175.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ8.541.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng KDY127 Ø250

  Đèn Áp Trần Đồng KDY127 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 3.123.000đ2.186.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng KDY126 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng KDY126 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.123.000đ3.586.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGCÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG