Tìm Kiếm

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 12W NLNA22

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 12W NLNA22

  Mua hàngMô tảGiá: 683.000đ

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 9W NLNA20

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 9W NLNA20

  Mua hàngMô tảGiá: 624.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.580.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 12W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.450.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.398.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 9W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.281.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.060.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 6W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 956.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Đổi Màu

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Đổi Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 813.000đ

 • Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Vàng

  Đèn Âm Sàn LED Dưới Nước HBA 3W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 741.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBV 18W

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBV 18W

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBV 12W

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBV 12W

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W 3 Màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.586.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.489.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 18W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.424.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W 3 Màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.820.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.723.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 18W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.658.000đ

 • Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W đổi màu

  Đèn Pha LED Dưới Nước UHF260 9W đổi màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.096.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước NLNA18 9W đổi màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước NLNA18 9W đổi màu

  Mua hàngMô tảGiá: 598.000đ

 • Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 6W NLNA16

  Đèn Led Âm Nước Đổi Màu 6W NLNA16

  Mua hàngMô tảGiá: 527.000đ

 • Đèn Trang Trí Âm Nước Đổi Màu 3W NLNA14

  Đèn Trang Trí Âm Nước Đổi Màu 3W NLNA14

  Mua hàngMô tảGiá: 359.000đ

 • Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 9W NLNA04

  Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 9W NLNA04

  Mua hàngMô tảGiá: 858.000đ

 • Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 6W NLNA04

  Đèn Âm Nước Led Đổi Màu 6W NLNA04

  Mua hàngMô tảGiá: 587.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W 3 Màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.489.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.424.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 12W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.365.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W 3 Màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W 3 Màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.339.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.294.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HBG 9W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.248.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 9W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 9W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 943.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 9W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 9W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 982.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 9W 3 màu

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 9W 3 màu

  Mua hàngMô tảGiá: 1.060.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 12W Vàng

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 12W Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.105.000đ

 • Đèn Pha Led Dưới Nước HB 12W Xanh

  Đèn Pha Led Dưới Nước HB 12W Xanh

  Mua hàngMô tảGiá: 1.170.000đ

 • Đèn Pha Led 3 Màu Dưới Nước HB 12W

  Đèn Pha Led 3 Màu Dưới Nước HB 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.248.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 39 sản phẩm)
  12
  1

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5035 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5035 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.893.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.264.000 đ

 • Đèn Thả Đồng NLNB2211 Ø400

  Đèn Thả Đồng NLNB2211 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.560.000 đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng UVD6213-2

  Đèn Trang Trí Vách Đồng UVD6213-2

  Mua hàngMô tảGiá: 5.625.000 đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032T5 Ø600

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032T5 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.523.000 đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5038 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5038 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.893.000 đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5037 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5037 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.893.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2009 Ø560

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2009 Ø560

  Mua hàngMô tảGiá: 5.588.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH8076-21 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH8076-21 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 7.332.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH808-21 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH808-21 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2008 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2008 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 9.293.000 đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032T246 Ø600

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032T246 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.344.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê ERA-CK3001 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê ERA-CK3001 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.941.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 26.176.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp EU-CFLA12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp EU-CFLA12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.880.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.053.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê EU-CFLA47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê EU-CFLA47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 8.004.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.833.000 đ

 • Đèn LED Panel Âm Trần 48W SN3662A 600x600

  Đèn LED Panel Âm Trần 48W SN3662A 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led Chữ Nhật NLNC6099 1050x700

  Đèn Mâm Pha Lê Led Chữ Nhật NLNC6099 1050x700

  Mua hàngMô tảGiá: 9.469.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ845.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.900.000đ4.740.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 47.000.000đ25.850.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 48.800.000đ26.840.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 38.000.000đ20.900.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-30 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-30 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 75.000.000đ41.250.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ19.195.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 12.710.000đ8.007.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782B Ø400

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.540.000đ4.120.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782A Ø300

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.460.000đ2.810.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM781A Ø300

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.460.000đ2.810.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.696.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.730.000đ2.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ21.450.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ17.600.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ14.575.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD760 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD760 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 18.200.000đ10.010.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NLNC741-8 Ø750

  Đèn Chùm Nến Đồng NLNC741-8 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 24.860.000đ13.673.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NLNC740-30 Ø1200

  Đèn Chùm Nến Đồng NLNC740-30 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 58.550.000đ32.203.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng EU-BTD07 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng EU-BTD07 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.070.000đ2.564.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG