Tìm Kiếm

Tìm
Chấn lưu là gì?
Không giống như các đèn sợi đốt, các đèn phóng điện không thể mắc trực tiếp vào lưới điện. Trước khi dòng điện ổn định bằng một cách nào đó thì chúng đã tăng và tăng mạnh làm đèn bị quá đốt nóng và phá hủy. Độ dài và đường kính của dây tóc trong đèn sợi đốt chính làm hạn chế dòng chạy qua nó và điều chỉnh ánh sáng phát ra. Thay vì dây tóc, đèn phóng điện dùng hiệu ứng hồ quang điện nên nó cần đến phần tử gọi là "chấn lưu" để trợ giúp cho việc phát sáng.
Chấn lưu có ba công dụng chính:
 • Cung cấp thế hiệu khởi động một cách chính xác bởi vì đèn cần thế hiệu khởi động lớn hơn thế hiệu làm việc
 • Làm hợp điện thế nguồn về giá trị điện thế làm việc của đèn
 • Hạn chế dòng để tránh đèn bị hỏng bởi vì khi hồ quang xuất hiện thì tổng trở của đèn sẽ giảm (hiệu ứng điện trở vi phân âm)
Đầu tiên đèn được coi như một khối khí không dẫn giữa hai điện cực. Chấn lưu cần phải cung cấp điện thế để tạo hồ quang giữa hai điện cực. Hiệu điện thế này được cấp bởi bộ biến áp nằm trong chấn lưu và đôi khi nó được sự trợ giúp của tắcte(starter) để tạo xung cao thế. Khi khí trong đèn đã bị iôn hóa, điện trở của đèn sẽ giảm rất nhanh tránh cho điện cực không bị đốt quá nóng. Khi dòng điện đã chạy qua dòng hồ quang khí sẽ nóng lên và tạo áp suất trong ống phóng điện. Áp suất này làm tăng điện trở của dòng hồ quang dẫn đến việc tiếp tục đốt nóng khí và nâng cao áp suất. Chấn lưu cần phải điều khiển thế và dòng để đèn làm việc ổn định tại công suất danh định. Thiếu việc điều khiển dòng của chấn lưu, áp suất sẽ tăng cho đến khi thế đặt vào hai điện cực sẽ giảm, iôn hóa sẽ tắt và đèn sẽ ngừng làm việc.
Nếu chấn lưu không thích hợp chúng sẽ khiến đèn làm việc trong trạng thái không tối ưu. Kết quả là đèn không làm việc tại đúng công suất và sẽ không phát đúng ánh sáng, tuổi thọ chúng sẽ giảm đi. Chấn lưu cần phải cung cấp đúng hiệu điện thế danh định để khởi động và duy trì hồ quang và cần phải điều khiển dòng để đèn làm việc đúng công suất

Những đặc trưng cơ bản của chấn lưu
Để lựa chọn chấn lưu cho các ứng dụng trên thực tế cần để ý đến 3 thông tin là loại đèn, số lượng đèn mà chấn lưu phải làm việc đồng thời và hiệu điện thế lối vào của hệ thống chiếu sáng. Sau khi đã xác định 3 tham số đó thì chấn lưu sẽ được lựa chọn tiếp tục dựa trên các đặc trưng sau.
Công suất lối vào
Đó là tổng công suất cần thiết để cả chấn lưu và đèn làm việc như một thể thống nhất. Ta không thể tính công suất lối vào như tổng số học của công suất chấn lưu cộng công suất đèn bởỉ vì đa số chấn lưu không điều khiển đèn làm việc hết công suất danh định. Do vậy công suất lối vào là một đại lượng cần đo chính xác sau khi xác định đúng công suất của đèn đang làm việc.
Mất mát công suất của chấn lưu là phần công suất tổn hao riêng của chấn lưu. Nếu tổn hao này xác định được thì công suất lối vào là tổng của tổn hao này cộng với công suất đèn. Tuy nhiên việc tính này có thể dẫn đén sai phạm nếu ta không chắc chắn rằng đèn làm việc hết công suất danh định.
Điện thế lối vào
Mỗi chấn lưu làm việc với điện thế danh định ghi trên nhãn của chấn lưu. Nếu dùng không đúng thế danh định này có thể gây hỏng chấn lưu hoặc đèn hoặc cả chấn lưu và đèn. Khuyến cáo một khoảng hạn chế của thế hiệu lối vào xung quanh giá trị thế hiệu danh định như sau:
Hiệu điện thế định mức
Khoảng hiệu điện thế lối vào
120
208
220
240
250
277
347
480
112-127
199-216
210-230
225-250
235-260
255-290
322-365
450-500
Chấn lưu điện tử có thể làm việc với hiệu điện thế
lối vào trong khoảng 10% hiệu điện thế định mức
Dòng điện lối vào
Đó là dòng điện tiêu thụ danh định của chấn lưu và đèn. Đối với đa số chấn lưu chỉ có một giá trị dòng điện lối vào được chỉ định. Đối với một số chấn lưu khác, ví dụ như chấn lưu điện từ dùng cho đèn huỳnh quang thu gọn có dòng làm việc, dòng khởi động, dòng hở mạch. Có khả năng là dòng khởi động và dòng mạch hở lớn hơn dòng làm việc. Dòng lớn nhất phải được chú ý để thiết kế đúng mạch của hệ thống chiếu sáng, của mạch khởi động, của cầu chì bảo vệ… ngược lại có thể gây hỏng cho hệ thống.
Hệ số công suất PF
Hệ số công suất xác định tương quan giữa hai loại công suất: hữu công và vô công. Hữu công đo bằng kilowatts (KW). Đó là công mà hệ thống thực hiện chuyển động, sản ra nhiệt hoặc những thứ tương tự. Vô công đo bằng kilovolt- amperes vô công (KVAR). Hai loại công này chung lại tạo ra công biểu kiến đo trong đơn vị kilovolt-amperes (KVA). Cuối cùng hệ số công suất chính là tỷ số giữa hữu công và công biểu kiến,  KW/KVA.
Hệ số công suất của chấn lưu xác định hiệu quả chuyển hóa của thế hiệu và dòng điện của nguồn điện thành công suất tiêu thụ của chấn lưu và đèn. Sự tận dụng hiệu quả dòng điện khiến hệ số công suất đạt giá trị 100%. Hệ số công suất không phải là chỉ số xác định khả năng của chấn lưu tạo ra ánh sáng của đèn.
Chấn lưu được thiết kế có hệ số PF cao hoặc thường (nghĩa là thấp) hoặc có PF thích ứng. Loại có PF cao dùng trong các chiếu sáng thương mại có giá trị lớn hơn 90%. Chấn lưu loại PF cao dùng dòng khởi động thấp hơn loại có PF thấp, do vậy cùng một chỗ có thể lắp đặt nhiều chóa đèn hơn. Loại chấn lưu có PF thấp thường có dòng khởi động lớn gấp đôi loại có PF cao. Chúng đòi hỏi phí tổn dây nối nhiều hơn vì trong cùng một nhánh đèn số chóa đèn lắp đặt được ít hơn, do vậy có thể gây quá tải đối với toàn mạng và có thể bị các nhà cung cấp điện bắt phạt.
Hệ số chấn lưu
Do chấn lưu là một phần tử tích hợp của hệ thống chiếu sáng nên chúng có ảnh hưởng trực tiếp lên thông lượng ánh sáng phát ra. Hệ số chấn lưu BF là đại lượng đánh giá khả năng của chấn lưu tạo ra ánh sáng từ đèn. Đó là tỷ số giữa thông lượng của cùng một đèn phát ra khi dùng chấn lưu đang quan tâm và khi dùng chấn lưu chuẩn theo tiêu chuẩn của ANSI.
BF khi nhân với lumen của một đèn và số lượng đèn sẽ thành số lumen tổng cộng mà hệ thống gồm chấn lưu và các đèn đó phát ra. Một chấn lưu có thể có nhiều giá trị BF khác nhau cho những đèn khác nhau. Thí dụ chấn lưu điện từ dùng với đèn tiêu chuẩn có BF bằng 95% trong khi dùng với đèn tiết kiệm năng lượng có BF bằng 88%.
Nói chung BF của chấn lưu nhỏ hơn 1, chấn lưu loại đặc biệt có BF lớn hơn 1. Để tiết kiệm năng lượng thường chọn chấn lưu với BF thấp nhất. Tuy nhiên nếu chọn như vậy thì mức ánh sáng phát ra sẽ thấp. Do vậy phải xuất phát chọn BF trên cơ sở đảm bảo độ chiếu sáng, sử dụng những lời khuyên của nhà sản xuất để chọn BF tối ưu.
Hệ số hiệu suất của chấn lưu
Hệ số hiệu suất của chấn lưu là tỷ số giữa hệ số chấn lưu BF (tương  ứng  với  khả  năng  của chấn lưu trong việc phát ánh sáng) và công suất lối vào của chấn lưu. Đại lượng này dược dùng để so sánh các chấn lưu khác nhau khi sử dụng chúng chung cùng với một loại đèn. Hệ số này càng cao thì chấn lưu càng hiệu suất. Nếu lấy hệ số này nhân với lumen của một đèn và nhân với số đèn ta nhận được hiệu suất lumen trên watt.
LPW càng cao thì hệ đèn và chấn lưu càng hiệu suất. Đại lượng này có thể dùng để so sánh các loại hệ thống đèn và chấn lưu khác nhau, thí dụ hệ thống chiếu sáng dùng đèn F32T8 và  F40T12.
Hệ số đỉnh
Hệ số đỉnh trong mạch xoay chiều là tỷ số giữa gía trị đỉnh của sóng và giá trị hiệu dụng của nó (căn của trung bình bình phương). Đèn và chấn lưu có các đặc trưng không tuyến tính là nguyên nhân  làm biến dạng dòng điện. Hệ số này là một trong các tiêu chí mà các nhà sản xuất dùng để bảo đảm tuổi thọ của đèn. Các nhà sản xuất và Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ yêu cầu hệ số đỉnh khoảng 1.7 hoặc nhỏ hơn đối với chấn lưu điện tử để đảm bảo tuổi thọ của đèn mà nó cùng làm việc. Đối với chấn lưu điện từ hệ số này là 1.7 cho các đèn loại khởi động nhanh và 1.85 cho khởi động tức thời. Dòng có hệ số đỉnh cao gây ra xói mòn vật liệu điện cực và làm giảm tuổi thọ của đèn.
Chống nóng
Tất cả các chóa đèn trong nhà và ngoài trời cần phải được chống nóng để hạn chế nhiệt độ của chấn lưu để bảo vệ chúng khỏi bị quá nóng. Những chấn lưu có toả nhiệt tốt được dánh dấu “loại P”.
Chấn lưu sắt từ và chấn lưu lai sử dụng bộ chống nóng (TP) như một phần của thiêt kế nằm ngay trong hộp của chấn lưu. Nếu chấn lưu quá nóng thì TP sẽ mở và ngắt nguồn điện vào chấn lưu cho đến khi nó nguội hẳn thì lại tự động nối nguồn điện lại.
EMI/RFI (Nhiếu giao thoa điện từ/ Giao thoa tần số radio)
Chấn lưu điện tử làm việc tại tần số cao có thể gây ảnh hưởng lên hoạt động  của các thiết bị phát bức xạ vùng hồng ngoại, các dây dẫn trực tuyến và các thiết bị truyền thông. Có trường hợp không thể chống được nhiếu trong một số trường hợp khiến phải thay đổi chấn lưu có tần số thấp hơn. Do vậy cần phải cẩn thận khi quyết định lắp đặt những hệ thống chiếu sáng mới.
Tạp âm của chấn lưu
Những tiếng rè của các hệ thống chiếu sáng dùng đèn phóng điện được tạo bởi những dao động của cuộn dây và lõi sắt từ của chấn lưu.
Tạp âm này được khuyếch đại theo 3 cách:
•  Do cách gắn chấn lưu lên chóa đèn.
•  Có phần tử nào đó trong chóa đèn bị lỏng. •  Do trần nhà, tường, nền nhà và các đồ đạc gây ra.


Việc lựa chọn chấn lưu của đèn phóng điện phải được tiến hành trên cơ sở gây tiếng ồn ít nhất cho khu vực quanh nó. Chấn lưu được phân theo tiếng ồn ra thành các loại ký hiệu từ A đến F. Vì chấn lưu điện tử không có những phần tử gây dao động và làm việc tại tần số cao nên chúng gây ít tiếng ồn hơn.
Để lựa chọn chấn lưu cho tốt ta cần để ý đến hiệu quả sử dụng. Nhớ rằng tiến ồn của chấn lưu ở trong các gia đình quan trọng hơn ở các công sở.
Điều khiển thế hiệu lối ra của chấn lưu
Đây là sự điều khiển thay đổi công suất lối ra của đèn như một hàm của thế hiệu lưới điện. Chấn lưu nào điều khiển tốt mối quan hệ này thì có thể sử dụng được trong khoảng thế hiệu rộng của lưới điện. Độ điều khiển này càng cao thì giá của chấn lưu càng đắt. Thông thường thông lượng ánh sáng phát ra thay đổi nhiều hơn là thay đổi của công suất của đèn HID. Thông lượng của HPS thay đổi gấp 1.2 lần so với thay đổi của công suất. Tương tự đối với đèn halide là 1.8. Điều này có nghĩa là đối với đèn halide cứ 10% thay đổi công suất đèn thì gây ra 18% thay đổi của thông lượng ánh sáng phát ra.
Nhiệt độ làm việc
Chấn lưu là nguồn phát nhiệt, cùng với nhiệt do đèn phát ra và các điều kiện của môi trường xung quanh khiến chấn lưu và tụ điện nằm trong vỏ của nó nóng lên. Tất cả các chấn lưu tiết kiệm năng lượng hiện nay được chế tạo dùng dây dẫn và cách điện chịu đưọc nhiệt độ 180°C.
Nhiệt độ của các phần tử tăng khiến tuổi thọ của chúng giảm đi. 10°C tăng của nhiệt độ làm việc có thể dẫn đến làm giảm một nửa tuổi thọ của phần tử. Nhiệt độ làm việc của lớp cách điện của chấn lưu là 180°C và của tụ điện là 90°C là những giá trị thí dụ cần để ý.
Việc dùng các lớp cách điện chịu được 180°C cùng với việc định vị chấn lưu tại vị trí thoát nhiệt và đặt tụ điện cách xa vùng nhiệt cực đại khiến hệ thống có thể làm việc tại nhiệt độ cao, thí dụ tại 40°C, 55°C và 65°C và duy trì được tuổi thọ của các phần tử của choá đèn HID.
Bộ tắc te có bảo vệ
Trong những điều kiện làm việc bình thường bộ tắc te của đèn HPS làm việc chỉ trong thời gian ngắn để khởi động đèn. Tuy nhiên nếu đèn làm việc tồi tắc te có thể phải làm việc suốt 24 tiếng trong một ngày. Nếu đèn không được thay đúng lúc thì tuổi thọ của chấn lưu và tắc te sẽ giảm. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các chấn lưu và tắc te của tất cả các nhà sản xuất như nhau bởi vì mọi nhà sản xuất đều dùng một mạch khởi động và một hệ thống cách điện tương tự.
Bộ tắc te có bảo vệ được khuyến cáo làm việc trong điều kiện khi mà khó có thể thay đèn đúng lúc, chúng sẽ nhận ra đèn hỏng và tự ngắt xung trong vòng 3 đến 10 phút sau khi đèn được bật.

Phân loại chấn lưu
Chấn lưu sắt từ
Chấn lưu sắt từ có những loại sau:
•  Kiểu cuộn và lõi tiêu chuẩn
•  Kiểu cuộn và lõi hiệu suất cao
•  Kiểu cắt bỏ điện cực hay kiểu lai
Kiểu cuộn và lõi tiêu chuẩn
Bởi vì chấn lưu là bộ phận thiết yếu cho hoạt động của đèn, chúng phải có tuổi thọ lâu dài như đèn mà chúng khởi động và duy trì hoạt động. Trong một thời gian dài, chấn lưu của đèn huỳnh quang thuộc loại sắt từ. Do thiết kế của mình, những chấn lưu này được gọi là chấn lưu "cuộn & lõi".
Phần tử đầu tiên của chấn lưu sắt từ là lõi gồm nhiếu lá săt từ được quấn quanh mình bởi các dây đồng hoặc nhôm có tẩm lớp cách điện. Cuộn và lõi có chức năng làm việc như biến thế và hạn chế dòng (cuộn cảm). Nhiệt tỏa ra trong khi chấn lưu làm việc có thể làm thủng lớp cách điện và làm hỏng chấn lưu, do vậy cuộn và lõi được tẩm chất nhựa cách điện để tải nhiệt khỏi các cuộn dây. Tất cả các bộ phận này được đặt trong một hộp sắt.
Một phần tử khác của chấn lưu sắt từ là tụ điện. Tụ điện cho phép chấn lưu sử dụng năng lượng của nguồn điện một cách hiệu quả hơn. Những chấn lưu có tụ điện được gọi là chấn lưu "hệ số công suất cao" hoặc chấn lưu có "hệ số công suất hiệu chỉnh".
Chấn lưu sắt từ kiểu cuộn lõi hiệu suất cao
Chấn lưu hiệu suât cao dùng dây đồng thay dây nhôm và lá sắt từ thay lá thép chất lượng thấp làm tăng 10% hiệu suất. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng những chấn lưu "hiệu suât cao" này là những chấn lưu hiệu suất thấp của đèn huỳnh quang ống dài. Những chấn lưu hiệu suất cao hơn được xem xét dưới đây.
Chấn lưu lai (hoặc chấn lưu cắt điện cực)
Thiết kế của chấn lưu lai phối hợp những đặc trưng khởi động và làm việc của chấn lưu sắt từ với mạch điện tử tiết kiệm năng lượng tạo ra những cách khác nhau để  vận hành.

http://thegioidentrangtri.com/

Nhiệt độ màu là gì?

Nhiệt độ màu là một khái niệm được rút ra từ định luật bức xạ của Planck Chúng ta đều biết rằng một vật khi nóng thì nó sẽ phát sáng, quang phổ liên tục mà nó phát ra phụ thuộc vào nhiệt độ của vật, vì thế khi quan sát quang phổ của một vật nóng chúng ta có thể ước lượng được nhiệt độ của nó. Khi quan sát bức xạ của một vật đen tuyệt đối Planck đã phát hiện ra rằng ở một nhiệt độ T nhất định thì vật sẽ phát ra một quang phổ liên tục với cường độ sáng thay đổi theo tần số. Tần số ánh sáng được phát xạ mạnh nhất phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối của vật. (ví dụ một vật nếu có nhiệt độ là 1500K (khoảng hơn 1200 oC) thì sẽ phát ra ánh sáng có màu cam là mạnh nhất, vật có nhiệt độ là 3000K thì phát ra ánh sáng vàng mạnh nhất)

Thông thường ở nhiệt độ càng cao thì bức xạ mạnh nhất mà vật phát ra có bước sóng càng ngắn (thiên về màu xanh hoặc tím). Trong điều kiện chụp dưới ánh sáng thiên về màu nào thì ảnh thường bị ám màu đó (ví dụ ảnh chụp dưới ánh đèn tròn thì bị ám vàng, vì dây tóc bóng đèn làm bằng tunsten (wolfram) có nhiệt độ khi cháy sáng là 3200K). Vì lí do này, người ta dùng khái niệm nhiệt độ màu để chỉ bức xạ (ánh sáng) mạnh nhất được phát ra trong một điều kiện chiếu sáng nào đó. Chúng ta cần lưu ý rằng những vật có nhiệt độ cao thường phát ra bức xạ mạnh nhất ở màu xanh (trong nhiếp ảnh gọi là màu lạnh) ngược lại những vật có nhiệt độ thấp hơn lại phát ra bức xạ thiên về vàng hoặc cam (trong nhiếp ảnh gọi là màu nóng).

Sau đây là bảng nhiệt độ màu với một số nguồn sáng khác nhau:

 • 1000K Candles; oil lamps(Ánh nến, đèn dầu).
 • 2000K Very early sunrise; low effect tungsten lamps (Rạng đông (sớm hơn Bình minh), đèn Wolfram).
 • 2500K Household light bulbs (Bóng đèn sợi đốt).
 • 3000K Studio lights, photo floods (Ánh đèn trong phòng rửa ảnh).
 • 4000K Clear flashbulbs (Đèn huỳnh quang).
 • 5000K Typical daylight; electronic flash (Ánh sáng ban ngày, đèn flash điện tử).
 • 5500K The sun at noon (Trời trong, mặt trời trên đỉnh đầu).
 • 6000K Bright sunshine with clear sky (Ánh nắng trong điều kiện không mây).
 • 7000K Slightly overcast sky (Ánh nắng trong tình trạng trời mây).
 • 8000K Hazy sky (Trời nhiều mây).
 • 9000K Open shade on clear day (Bóng mát vào ngày trời trong).
 • 10,000K Heavily overcast sky (Trời nhiều mây đen, chuyển mưa).
 • 11,000K Sunless blue skies (Trời xanh không có mặt trời).
 • 20,000+K Open shade in mountains on a really clear day (Xế chiều, mặt trời khuất sau núi trong ngày đẹp trời).

Thực ra trong điều kiện chụp ở ngoài trời việc thiết lập cân bằng trắng phụ thuộc nhiều vào vị trí của mặt trời (thời điểm trong ngày) bởi vì trong điều kiện này chủ thể được chiếu sáng bởi ánh sáng tán xạ của mặt trời trong khí quyển (loại tán xạ này gọi là tán xạ Rayleigh). Thông thường khi bầu trời trong thì ánh sáng được tán xạ có màu xanh ứng với nhiệt độ phát xạ của vật đen tuyệt đối là 6000K do vậy nhiệt độ màu lúc này chúng ta đặt là 6000K. Khi trời có nhiều mây thì tán xạ Rayleigh của màu xanh trên nền trời bị giảm bớt, lúc này ánh sáng có bước sóng ngắn (ngắn hơn bước sóng của ánh sáng xanh) sẽ được tán xạ mạnh hơn vì vậy nhiệt độ màu lúc này phải đặt lớn hơn trong trường hợp trời quang mây. Đến đây thì chúng ta có một lí giải khá hợp lí cho việc thiết lập nhiệt độ màu trong các điều kiện khác nhau.

http://thegioidentrangtri.com/

Tư vấn chọn đèn ngủ?

Đèn ngủ không chỉ chọn theo kiểu sáng mà còn tùy theo nhu cầu sử dụng của chủ nhân cũng như phối hợp màu sắc hài hòa để có một không gian thư giãn thoải mái nhất.


1. Đặt đèn theo chức năng

Nếu phòng ngủ của bạn rộng và bạn có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, có thể đặt nhiều loại đèn ngủ ở nhiều nơi và có thể kết hợp chúng với nhau để tạo thành một không gian đầy nghệ thuật.

Nhiều người có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Để không ảnh hưởng tới người nằm bên trong lúc bạn đọc sách, nên sử dụng một chiếc đèn đọc sách được thiết kế giúp bạn có thể xoay chuyển đèn hướng ánh sáng tập trung về phía bạn. Đèn đọc sách nên đặt phía sau người đọc và có công tắc xoay tròn để bạn chỉnh được độ sáng tối của đèn, không làm ảnh hưởng đến mắt.Nếu có thói quen xem ti-vi trước khi ngủ, bạn nên chọn đèn đặt ở hốc tường hoặc đèn treo tường sẽ cho bạn ánh sáng dịu nhẹ, cân bằng với ánh sáng phát ra từ ti-vi và cũng cung cấp vừa đủ sáng cho toàn bộ căn phòng. Loại đèn này nên đặt đối diện với ti-vi, bên cạnh bạn.

2. Phối hợp với màu phòng

Khi chọn màu sắc, bạn nên xem xét màu tường phòng ngủ trước, như vậy, bạn có thể cân nhắc xem màu đèn ngủ có thể tương tác tốt với màu tường hay không. Tường màu sáng nên kết hợp với ít đèn, ngược lại với tường màu tối, bạn nên sử dụng nhiều đèn hoặc đèn màu sáng.Ngoài ra bạn cũng nên lưu ý: màu sắc có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Nếu có thể, bạn nên chọn loại đèn có thể điều chỉnh độ sáng tối và màu sắc phù hợp với sở thích và tâm trạng chung của mình.

3. Màu đèn theo phong thủy

Theo phong thủy học, mỗi mệnh trong ngũ hành đều hợp với gam màu nào đó. Có thể áp dụng nguyên tắc tương sinh tương khắc về màu sắc trong thuật phong thủy vào việc chọn màu đèn ngủ hợp với nội thất và đem lại cảm giác thư thái cho gia chủ. Theo đó, hành Mộc có màu tiêu biểu là xanh, Thổ (vàng), Thủy (đen), Hỏa (đỏ), Kim (trắng). Quan niệm về phong thủy, chủ nhân nên chọn đèn theo mạng. Chẳng hạn, người thuộc mạng Mộc, phòng ngủ nên màu xanh (lục nhạt) là chính vì màu xanh là bản sắc của Mộc. Còn trong trường hợp bạn mệnh Hỏa, đèn phòng ngủ nên nghiêng về gam hồng là chính… Ngoài ra, ngũ hành có tính tương sinh tương khắc, giúp bạn chọn được những màu “tốt” và tránh những màu “xấu”. Tính tương sinh của ngũ hành là Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Ví dụ, người thuộc hành Mộc, ngoài việc có thể chọn đèn xanh còn có thể dùng màu đen, vì Thủy sinh Mộc.4. Lưu ý khi mua đèn

Bạn nên tham khảo ở  website http://thegioidentrangtri.com/để có nhiều lựa chọn hơn. Khi mua nên chọn ổ cắm cũng như các thiết bị đi kèm đèn p
hù hợp với thiết bị điện mà bạn đang sử dụng ở nhà. Bạn cũng nên chú ý đến điện áp mà bạn đang sử dụng (110 V hoặc 220 V). Và điều quan trọng nhất là: hãy chọn loại đèn ngủ dễ sử dụng.

Lựa chọn đèn cho phòng ăn?

Đèn không chỉ có tác dụng chiếu sáng cho căn phòng mà nó còn đóng vai trò giúp làm tăng cảm giác ấm áp của những bữa cơm gia đình. Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn chiếc đèn nào cho phòng ăn nhà mình, không biết bố trí đèn ra sao cho phù hợp? Một vài kiểu đèn và cách bố trí sau đây sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn hợp lý nhất.

Đối với chiếu sáng tổng thể, nên chọn những loại đèn được lắp đặt ở trên đầu hoặc trung tâm của trần nhà. Những loại đèn chùm, ánh sáng nhẹ, vừa phải là thích hợp nhất.

Nếu điều kiện cho phép, bạn có thể sử dụng nhiều nguồn sáng, màu sắc có thể khác nhau. Nhưng thông thường thì y học cũng khuyên chúng ta rằng không nên để quá nhiều nguồn sáng vì sẽ gây cảm giác không ổn định cho mắt.

Nếu dùng bóng huỳnh quang compact thì bạn nên sử dụng loại ánh sáng vàng. Một số loại đèn như đèn huỳnh quang cho ánh sáng trắng, lạnh và không nên sử dụng để chiếu sáng ở bếp và phòng ăn. Thay vào đó, bạn nên dùng đèn sợi đốt, đèn halogen cho ánh sáng vàng. Đèn compact cho ánh sáng trung thực như ánh sáng tự nhiên nên cũng có thể sử dụng.

Có thể dùng những ngọn đèn nhỏ lắp trên phòng ăn, hoặc đèn màu chiếu cho rực rỡ hơn, trang trí gắn tường, gắn trần... sẽ có tác dụng kích thích khẩu vị, làm cho tinh thần thư thái, bớt căng thẳng, tạo cảm giác thoải mái.

http://thegioidentrangtri.com/

Chọn đèn cho gương trang điểm?

   Ánh sáng là tối quan trọng khi trang điểm. Lượng ánh sáng thật, vừa phải sẽ giúp bạn có một cái nhìn chân thật về màu sắc da cũng như các loại phấn trang điểm. Vì vậy, cung cấp một lượng ánh sáng phù hợp cho bàn trang điểm, mà cụ thể là chiếc gương trang điểm nhà bạn là việc nên làm.

Nếu không muốn bỏ tiền ra mua mới một chiếc gương trang điểm chuyên dụng đã gắn sẵn đèn thì bạn vẫn có thể lắp thêm những bóng đèn cho chiếc gương hiện tại. Vzone xin giới thiệu với các bạn cách chọn đèn gương phù hợp cho một khuôn mặt thật tự nhiên.

1. Thế nào là một lượng ánh sáng vừa đủ?

Lượng ánh sáng chiếu vào mặt bạn lúc đứng trước gương cho bạn nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, không có vùng nào bị tối, bị đổ bóng. Rất nhiều người nhìn mặt mình trong gương thấy cằm và hốc mắt bị tối nên "trát" tương đối dày phấn vào các vùng này, nhưng thực chất họ lại đang làm quá tay. Điều này là hệ quả của ánh sáng gương trang điểm không tốt.

2. Chọn đèn gì cho gương trang điểm?

Bạn nên chọn loại bóng đèn huỳnh quang (đèn tuýp), sẽ cho ánh sáng gần với ánh sáng tự nhiên nhất. Cần đặc biệt tránh lắp đặt các đèn halogen hoặc bóng dây tóc (ánh sáng vàng) sẽ làm mặt vàng vọt, không thật. Ngoài ra. loại đèn này rất ảnh hưởng đến mắt và rất tốn điện.

3. Lắp đặt đèn ở vị trí nào và cần lưu ý điều gì?

Vị trí tốt nhất là đặt đèn tường ở hai bên đầu gương, ở tầm cao ngang mới tầm mắt (khoảng 1,5m - 1,6m nếu bạn đứng., hoặc 1m -1,2m nếu bạn ngồi).  Cũng có thể đặt đèn phía trên gương nhưng không quá cao.

Công tắc đèn nên được điều khiển riêng biệt với đèn chiếu sáng chung. Nên sử dụng chiết áp cho đèn gương để bạn có thể điều chỉnh độ sáng thích hợp khi trang điểm.

http://thegioidentrangtri.com/
 

Chọn đèn bàn học nào tốt nhất?

Khi chọn đèn bàn, nên chý ý đến trước tiên bộ chụp đèn. Phần mặt phản xạ ánh sáng phía trong chụp đèn nên có màu sáng nhưng không được bóng qúa và không để bóng đèn thòi ra ngoài khỏi chụp đèn vì hai điều này sẽ gây loá mắt. Tiếp theo phần chính mà nhiều người quan tâm nhất là dùng loại bóng đèn nào. Hiện nay trên thị trường có những loại đèn bàn với các loại bóng đèn như sau.

- Đèn bàn dùng bóng đèn sợi đốt truyền thống nghĩa là bóng đèn tròn đui xoáy hoặc gài. Bóng đèn này không tiết kiệm điện vì 95% lượng điện biến thành nhiệt và đối lưu nhiệt, chỉ 5% biến thành ánh sáng. Do vậy sẽ toả nhiều nhiệt, gây nóng, chỉ có ánh sáng màu vàng trừ loại đặc biệt hiện giờ không phổ biến ở Việt Nam,. Nhưng ưu điểm là chí phí thấp, chỉ vài ngàn đồng một bóng đèn. Ánh sáng liên tục không gây nhấp nháy và màu sắc của đồ vật đựoc chiếu sáng trông thật màu nhất.

- Đèn bàn dùng bóng đèn Halogen. So với bóng đèn sợi đốt, bóng đèn này sáng hơn khoảng 10 % trở nên, ánh sáng đỡ vàng hơn nhưng lại toả nhiều nhiệt hơn, nóng hơn và không tiết kiệm điện nhưng ưu điểm của nó là ánh sáng liên tục không gây nhấp nháy và màu sắc của đồ vật đựoc chiếu sáng trông thật màu nhất. Nhưng tại thị trường Việt Nam hiện nay, phần lớn đèn bàn này sử dụng bóng đèn Halogen chất lượng kém, tuổi thọ thấp, không có nhiều bóng đèn thay thế. Nếu muốn dùng loại bóng Halogen này nên chọn hãng sản xuất bóng đèn lớn có tên tuổi để đảm bảo chất lượng

- Đèn bàn dùng bóng đèn huỳnh quang Compact đui xoáy có gắn bộ chấn lưu điện tử ở đui bóng hoặc dùng chấn lưu rời. Bóng đèn này có ưu điểm tiết kiệm điện gấp 5 lần so với bóng đèn sợi đốt, toả nhiệt ít hơn, đỡ nóng hơn, tuổi thọ cao. Có cả hai loại màu ánh sáng là vàng và trắng . Tuy vậy đây là loại bóng đèn phóng điện, nên sử dụng loại bóng đèn huỳng quang Compact và chấn lưu điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế, của các hãng có tên tuổi để đảm bảo ánh sáng hầu như liên tục, màu sắc đồ vật đươc chiếu sáng trông thật màu tối đa nhất..

- Đèn bàn dùng bóng đèn LED. Ưu điểm là tiết kiết điện so với bóng đèn sợi đốt và Halogen, toả nhiệt thấp, tuổi thọ cao hơn bóng đèn Compact, nhỏ gọn. Có các màu ánh sáng vàng và trắng. Ánh sáng hầu như liên tục và màu sắc đồ vật đươc chiếu sáng trông thật màu tối đa nhất.

Do vậy mỗi một loại bóng đèn đều có những ưu nhược điểm khác nhau, tuỳ theo tiêu chí mà mỗi người sử dụng lưạ chọn.

Tiết kiệm điện : Bóng đèn Compact, LED
Chi phí thấp: Bóng đèn sợi đốt
Ánh sáng liên tục không nhấp nháy , màu sắc vật thể được chiếu sáng trông thật màu nhất: Bóng đèn Sợi đốt , Halogen

Ánh sáng gần như liên tục, màu sắc vật thể được chiếu sáng gần như thật màu nhất: Bóng đèn Compact, LED.

Màu ánh sáng trắng : Bóng đèn Compact, LED
Màu ánh sáng vàng: Bóng đèn Sợi đốt, Halogen, Compact, LED

Như vậy để giảm mỏi mắt, căng mắt do mắt người không phải điều tiết do việc thay đổi độ sáng tối liên tục thì ánh sáng liên tục, không nhấp nháy của bóng đèn đóng vai trò quan trọng nhất.

Ánh sáng màu vàng hay màu trắng không quyết định đến việc nhìn rõ hay không rõ, chỉ có điều ánh sáng màu vàng tạo cảm giác ấm cúng nhưng lại có cảm giác gây buồn ngủ nhanh hơn nếu làm việc lâu dưới ánh sáng này, so với ánh sáng màu trắng người sử dụng có cảm giác tỉnh táo và mát mẻ hơn.

Liên quan đến tật cận thị, sở dĩ hiện nay càng có nhiều người bị cận thị, nhất là các cháu học sinh thì nguyên nhân chính theo tôi là vì hiện nay mọi người xem TV, dùng vi tính, chơi game, học nhiều hơn các thế hệ trước rất nhiều thêm vào đó lại ít vận động. Ánh sáng không tốt gây loá mắt hay mỏi mắt cũng góp phấn làm tăng thêm tật cận thị.

Đèn LED là gì? và ứng dụng của nó?

LED là gì?

LED, viết tắt của Light-Emitting-Diode có nghĩa là “đi-ốt phát sáng”, là một nguồn sáng phát sáng khi có dòng điện tác động lên nó. Được biết tới từ những năm đầu của thế kỷ 20, công nghệ LED ngày càng phát triển, từ những diode phát sáng đầu tiên với ánh sáng yếu và đơn sắc đến những nguồn phát sáng đa sắc, công suất lớn và cho hiệu quả chiếu sáng cao.
Hoạt động của LED dựa trên công nghệ bán dẫn. Trong khối điốt bán dẫn, electron chuyển từ trạng thái có mức năng lượng cao xuống trạng thái có mức năng lượng thấp hơn và sự chênh lệch năng lượng này được phát xạ thành những dạng ánh sáng khác nhau. Màu sắc của LED phát ra phụ thuộc vào hợp chất bán dẫn và đặc trưng bởi bước sóng của ánh sáng được phát ra.
Điốt bán dẫn phát sáng đầu tiên được biết đến vào năm 1907 bởi nhà thí nghiệm người Anh H.J. Round tại phòng thí nghiệm Marconi khi ông làm thí nghiệm với tinh thể SiC(Silic và Cacbon). Sau đó, nhà khoa học Nga Oleg Vladimirovich Losev đã tạo ra LED đầu tiên, nghiên cứu sau đó đã bị quên lãng do không có ứng dụng nhiều trong thực tiễn. Năm 1955, Rubin Braunstein đã phát hiện ra sự phát xạ hồng ngoại bởi hợp chất GaAs(Gallium và Arsenide) và một số hợp chất bán dẫn khác.
Năm 1961, hai nhà thí nghiệm là Bob Biard và Gary Pittman làm việc tại Texas Instruments đã nhận thấy rằng hợp chất GaAs phát ra tia hồng ngoại khi có dòng điện tác động và sau đó Bob và Gary được cấp bằng sáng chế ra điốt phát hồng ngoại.

LED phát ánh sáng đỏ đầu tiên được phát triển vào năm 1962 bởi nhà nghiên cứu khoa học Nick Holonyak Jr. trong khi ông đang công tác tại công ty General Electric. Sau đó ông chuyển tới trường đại học Illinois và tại đây ông đã được gặp “cha đẻ của điốt phát xạ”, M. George Craford. George là người đã phát minh ra bóng LED có màu vàng đầu tiên có cường độ sáng gấp 10 lần ánh sáng của bóng LED màu đỏ và màu cam vào năm 1972. Năm 1976, T.P. Pearsall đã tạo ra LED hiệu suất cao có ứng dụng quan trọng cho lĩnh vực thông tin liên lạc bằng sợi quang.

Ứng dụng thực tiễn đầu tiên của điốt phát quang là chúng được sử dụng rộng rãi thay thế cho thiết bị chỉ thị bằng bóng sợi đốt. Điốt còn được ứng dụng trong việc chế tạo LED 7 thanh và sau này là ứng dụng trong tivi, radio, điện thoại, máy tính, đồng hồ…Ban đầu, các LED ánh sáng đỏ chỉ đủ sáng phục vụ cho mục đích chỉ thị, ánh sáng của chúng phát ra không đủ để chiếu sáng cả một vùng. Sau đó, khi mà công nghệ LED phát triển, các nguồn LED có hiệu suất phát sáng hiệu quả được phát minh dần dần phục vụ cho mục đích chiếu sáng. Nhất là việc phát minh và phát triển LED công suất cao, đã đáp ứng được hoàn toàn cho việc chiếu sáng.
Nguyên lý
Giống như những điốt thông thường, LED bao gồm hai lớp bán dẫn loại p và n ghép vào nhau. Khối bán dẫn loại p(anốt) chứa nhiều lỗ trống có xu hướng chuyển động khuếch tán sang khối bán dẫn loại n(catốt), cùng lúc khối bán dẫn loại p lại nhận các electron từ khối bán dẫn loại n chuyển sang. Kết quả là hình thành ở khối p điện tích âm và khối n điện tích dương.

Ở bề mặt tiếp giáp giữa hai khối bán dẫn, các electron bị các lỗ trống thu hút và có xu hướng tiến lại gần nhau, kết hợp với nhau tạo thành các nguyên tử trung hoà. Quá trình này giải phóng năng lượng dưới dạng các photon ánh sáng.
Bước sóng của ánh sáng phát ra phụ thuộc vào cấu trúc của các phân tử làm chất bán dẫn. Nếu bước sóng này nằm trong dải bước sóng từ vùng hồng ngoại đến vùng tử ngoại, mắt chúng ta có thể cảm nhận được màu sắc của ánh sáng đó.

Màu sắc và vật liệu

Thông thường LED được tạo ra từ những hợp chất bán dẫn vô cơ, những hợp chất bán dẫn này rất đa dạng, dưới đây là bảng chỉ rõ màu sắc của LED phụ thuộc vào khoảng bước sóng, điện áp rơi và chất bán dẫn tạo ra LED.
  Màu sắc Bước sóng(nm) Điện áp rơi(V) Vật liệu
  Hồng ngoại λ>760 ΔV<1.9 Gallium Arsenide(Ga-As)
Aluminium Gallium Arsennde(AlGaAs)
  Đỏ 610<λ<760 1.63<ΔV<2.03 Aluminium Gallium Arsennde(AlGaAs)
Gallium Arsennde Phosphide(GaAsP)
Aluminium Gallium Indium Phosphide(AlGaInP)
Gallium(III) Phosphide(GaP)
  Da cam 590<λ<610 2.03<ΔV<2.10 Gallium Arsenide Phosphide(GaAsP)
Aluminium Gallium Indium Phosphide(AlGaInP)
Gallium(III) Phosphide(GaP)
  Vàng 570<λ<590 2.10<ΔV<2.18 Gallium Arsenide Phosphide(GaAsP)
Aluminium Gallium Indium Phosphide(AlGaInP)
Gallium(III) Phosphide(GaP)
  Lục 500<λ<570 2.18<ΔV<4.0 Indium Gallium Nitride(InGaN) / Gallium(III) Nitride(GaN)
Gallium(III) Phosphide(GaP)
Aluminium Gallium Indium Phosphide(AlGaInP)
Aluminium Gallium Phosphide(AlGaP)
  Lam 450<λ<500 2.48<ΔV<3.7 Zinc Selenide(ZnSe)
Indium Gallium Nitride(InGaN)
  Tím 400<λ<450 2.76<ΔV<4.0 Indium Gallium Nitride(InGaN)
  Tía   2.48<ΔV<3.7 Dual blue/red LEDs
Blue with red phosphor
White with purple plastic
  Tử ngoại λ<400 3.1<ΔV<4.4 Diamond(C)
Aluminium Nitride(AlN)
Aluminium Gallium Nitride(AlGaN)
  Trắng   ΔV = 3.5 Blue/UV diode with yellow phosphor


LED trắng
Có hai cách để tạo ra ánh sáng trắng bằng LED. Một là sử dụng những LED riêng biệt của ba màu cơ bản(đỏ, xanh lục, xanh lam), sau đó kết hợp ba màu lại với nhau để tạo ra ánh sáng trắng. Cách thứ hai là dùng bột huỳnh quang phủ lên bề mặt bóng LED của LED xanh lam hoặc UV LED, gần giống với cách phát sáng của đèn huỳnh quang.

Ưu điểm của LED
- Hiệu quả: LED có hiệu suất phát sáng cao hơn bóng sợi đốt.
- Màu sắc: LED có thể phát ra màu sắc như ý muốn mà không cần bộ lọc màu theo phương pháp truyền thống.
- Kích thước: Kích thước của bóng LED rất nhỏ(có thể nhỏ hơn 2 mm2) vì vậy có thể bố trí dễ dàng trên mạch in.
- Thời gian bật tắt nhanh: Led có thời gian bật và tắt rất nhanh kể từ lúc có tác động(micro giây). Điều này rất quan trọng trong thông tin liêc lạc, lĩnh vực yêu cầu có thời gian đáp ứng nhanh.
- Độ sáng tối: LED có thể dễ dàng điều khiển độ sáng tối bằng phương pháp điều chế độ rộng xung hoặc tăng giảm dòng điện tác động.
- Tuổi thọ đèn cao: Đây là ưu điểm lớn nhất của đèn LED, tuổi thọ của đèn LED vào khoảng 35000 đến 50000 giờ, lớn hơn nhiều lần so với bóng huỳnh quang và sợi đốt.
- Độ bền cao: LED được làm từ vật liệu bán dẫn, nên rất khó bị phá huỷ bởi sự va đập...
- An toàn: LED không gây độc hại, thân thiện với môi trường.

Ứng dụng của LED

LED có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn ngày nay nhưng tựu trung lại bao gồm ba lĩnh vực chính:
- LED làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện điện tử, đèn quang cáo, trang trí, đèn giao thông...
- LED còn ứng dụng trong lĩnh vực chiếu sáng vì những ưu điểm của nó hoàn toàn có thể thay thế những nguồn sáng thông thường khác.
- LED còn được ứng dụng trong lĩnh vực điện tử viễn thông như trong thiết bị điều khiển từ xa, cảm biến hồng ngoại, công nghệ truyền dữ liệu qua tia hồng ngoại(IrDA), LED UV khử trùng nước.

http://thegioidentrangtri.com/

Khi nào nên dùng đèn compact?

Quý Vị nghe nhiều về đèn compact tiết kiệm điện, và định dùng nó thay thế tất cả các bóng đèn trong nhà. Thực ra, không phải mọi trường hợp đều nên lắp loại đèn này.

Đèn huỳnh quang compact thực chất là một biến thể của đèn huỳnh quang ống dài (còn gọi dân dã là đèn tuýp). Hai loại này có cơ chế hoạt động như nhau, nhưng công dụng khác nhau.

Cơ chế như sau: Dòng điện đi qua đèn sẽ kích thích thủy ngân phát ra tia tử ngoại. Tia tử ngoại sẽ kích thích bột huỳnh quang tráng ở thành ống để phát ra ánh sáng nhìn thấy.

Với đèn tuýp, trước kia, các nhà sản xuất thường sử dụng bột huỳnh quang tiêu chuẩn, cho ra loại bóng đường kính 36 mm. Gần đây, để tiết kiệm điện, họ đã bổ sung bột huỳnh quang đất hiếm, làm tăng hiệu suất và độ bền của đèn, giúp thu nhỏ kích thước xuống 26 mm. Bột huỳnh quang đất hiếm cũng cho ánh sáng gần với màu thật hơn.

Đèn compact chỉ sử dụng bột huỳnh quang đất hiếm, cho độ thật màu tốt hơn.

Đèn compact chủ yếu để thay đèn đỏ (đèn cháy sáng bằng dây tóc)

Nhờ dùng bột huỳnh quang đất hiếm, đèn compact giúp thu nhỏ kích thước xuống gần như đèn đỏ, đồng thời lại có hiệu suất lớn hơn nhiều, và tuổi thọ cao hơn, từ 6-7 lần. Vì thế, đèn compact chủ yếu được khuyến khích dùng thay đèn đỏ. Ngoài ra, nó cũng có đui xoắn hoặc đui gài, tiện dụng thay cho đèn đỏ dễ dàng.

Đèn compact không thay thế cho đèn tuýp, vì hai loại đèn này có công dụng khác nhau. Do kích thước nhỏ, đèn compact tiện dụng để thắp sáng các vị trí có không gian hạn chế, như các góc nhà, bồn tắm, hốc tường trang trí, tủ hàng...

Đèn tuýp có dải sáng rộng, nên thích hợp để lắp cho các không gian lớn như phòng khách, phòng ngủ...

Đọc sách thì dùng đèn nào?

Một chuyên gia của Phòng quang phổ ứng dụng, Viện Khoa học vật liệu, thừa nhận, nếu xét về độ trả màu (độ thật của màu) thì đèn đỏ ( đèn dây tóc) vẫn là tốt nhất, vì nó cho phổ trùng với ánh sáng mặt trời. Mắt người sẽ dễ chịu nhất khi đọc sách dưới ánh sáng này.

Tuy nhiên hiện nay các loại đèn compact đã được cải tiến liên tục, độ trả màu đạt trên 85%, nên vẫn có thể sử dụng tốt cho việc đọc sách.

Với các cơ sở đá quý, việc đánh giá độ thật màu là rất quan trọng, vì thế đèn đỏ vẫn là sự lựa chọn số 1.

Đèn compact có độc hại hơn đèn tuýp?

Gần đây, có thông tin cho rằng đèn huỳnh quang compact tuy tiết kiệm điện, nhưng lại chứa thuỷ ngân, nên gây hại cho môi trường. Hiện nay tất cả các bóng đèn huỳnh quang của Việt Nam và các nước lân cận đều sử dụng thuỷ ngân ở dạng hạt hoặc dạng hơi để làm chất xúc tác phát quang. Hàm lượng thuỷ ngân phụ thuộc vào diện tích bề mặt, do vậy trên thực tế, đèn tuýp (đèn huỳnh quang ống dài) sử dụng thuỷ ngân lớn gấp nhiều lần so với đèn huỳnh quang compact có diện tích bề mặt nhỏ.

Dù sao thuỷ ngân cũng rất độc, nên người dùng không nên tự đập bóng đèn ra. Nếu chẳng may bị vỡ, phải thu dọn ngay vào túi nilon, khi thu dọn phải đeo khẩu trang chống độc. Ngoài ra, sản phẩm sau sử dụng phải được đưa về nơi thu giữ tập trung.

Lựa chọn đèn compact đúng chất lượng?

Với mức thu nhập bình quân của người dân chưa cao, để “tiêu dùng thông minh” các sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm điện, người tiêu dùng cần phải lưu ý rằng ngoài chi phí mua sắm sản phẩm ban đầu, cần phải tính đến các khoản chi phí khác như lắp đặt vận hành, bảo dưỡng, tuổi thọ sản phẩm… Vậy một sản phẩm đèn compact siêu tiết kiệm phải có hiệu suất chiếu sáng cao tương đương hoặc cao hơn đèn sợi đốt có cùng công suất nhưng tiết kiệm điện 80% so với đèn sợi đốt; có độ bền, tuổi thọ trung bình trên 6.000 giờ, gấp hơn 6 lần so với đèn tròn sợi đốt.

Số tiền tiết kiệm được = (**) - (*) = 367.500 - 91.000 = 276.500 ðồng(tham khảo nguồn sản phẩm Compact Ðiện Quang công suất 14W có ðộ bền trên 6.000 giờ)
Hiện trên thị trường có rất nhiều chủng loại đèn compact với nhiều nhãn hiệu và xuất xứ, giá thành và chất lượng hàng hóa khác nhau. Người tiêu dùng cần lưu ý với các sản phẩm đèn compact có xuất xứ từ Trung Quốc có mức giá trung bình từ 12.000 - 20.000 đồng/sản phẩm thường không có tính năng tiết kiệm điện. Vì các bóng đèn này thường được sản xuất, lắp ráp ở quy mô thủ công, không theo một quy trình công nghệ; chất lượng sản phẩm không được kiểm tra nghiêm ngặt; không ứng dụng công nghệ phủ bột huỳnh quang Tricolor Phospor cho hiệu suất ánh sáng cao; không sử dụng các linh kiện điện tử tốt; tuổi thọ bóng rất thấp...

Như vậy, người tiêu dùng nên thay đổi theo thói quen chọn mua những sản phẩm đèn compact giá rẻ vì sẽ lãng phí rất nhiều những khoản chi phí trong quá trình sử dụng như chi phí tổn hao điện cao mà hiệu suất chiếu sáng thấp; chi phí thay thế sản phẩm bị hư hỏng vì có tuổi thọ thấp; tính ổn định trong chiếu sáng không cao ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng… Để thực sự tiết kiệm, người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm của các thương hiệu uy tín trên thị trường, như dòng thiết bị chiếu sáng của Điện Quang... Công ty Điện Quang đang phát triển mạnh các sản phẩm đèn compact siêu tiết kiệm nhằm thay thế bóng đèn sợi đốt như chủng loại 2U, 3U, xoắn với công suất từ 5W – 20W, đa dạng màu sắc như ánh sáng ban ngày, ánh sáng trắng ấm. Các sản phẩm co
mpact Điện Quang đạt tính năng tiết kiệm điện cao, tiết kiệm 80% điện năng so với bóng đèn tròn, tuổi thọ trên 6.000 giờ, và có dịch vụ bảo hành sản phẩm 15 tháng.
Xin Tư Vấn Về Đèn Trang Trí Trong Nhà?

1. Phòng Khách:

Để chọn kích thước đèn chùm phù hợp có thể căn cứ vào công thức sau:

Nếu chiều cao trần (L) khoảng 3m: H = 1/5L (H là độ dài của đèn chùm).

Nếu chiều cao trần (L) lớn hơn 3m: H = 1/4L (H là độ dài của đèn chùm).

Đèn Chùm có nhiều kiểu dáng và nhiều chất liệu, tùy chọn theo ý thích và theo kinh phí đầu tư.

2. Phòng Sinh Hoạt Chung:

_ Sử dụng đèn thả 3 bóng hoặc thả nhiều bóng nhằm tạo không khí sinh động, trẻ trung.  Cũng có thể sử sụng đèn áp trần Led nhấp nháy theo điệu nhạc. Điểm xuyến thêm đèn tường ở một vài điểm tùy cách bố trí đồ vật trong nhà.

3. Phòng Ăn:

_ Sử dụng đèn thả pha lê hoặc đèn chùm ý, tạo nét thanh thoát nhẹ nhàng. loại đèn này sử dụng ánh sáng vàng tạo không khí ấm cúng cho phòng ăn.

_ Đèn mắt ếch sử dụng cho tủ bếp, cũng có thể sử dụng dây Led 1 màu nếu không gian tủ bếp không đủ rộng.

4. Phòng tắm:

_ sử dụng đèn soi gương gắn ở phía trên kiếng soi khu vực lavabo, đèn áp trần nhựa ( hay chất liệu khác) gắn trên trần phòng tắm.

5. Phòng ngủ:

_ sử dụng đèn tường hay đèn áp trần đều thích hợp.

6. Cầu thang: sử dụng đèn tường hay đèn chống thấm 2 đầu đều thích hợp.

7. Ban công, sân thượng, hiên: sử dụng đèn lon nổi, đèn bánh tiêu ( đèn áp trần), đèn hành lang thì cũng đều thích hợp.

8. Cổng , hàng rào: gắn đèn trụ cổng, đèn vách ngoại thất đều tạo được điểm nổi bậc.

Hiển thị từ 1 đến 10 (của 35 tư vấn)

Đèn trang trí Bán chạy

Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 31.100.000đ30.789.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1162 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1162 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 45.600.000đ45.144.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 25.000.000đ24.750.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 37.000.000đ36.630.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 31.000.000đ30.690.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ26.235.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 41.000.000đ40.590.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 43.000.000đ42.570.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 44.500.000đ44.055.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ34.551.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: đ3.900.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: đ2.600.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: đ2.600.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM316 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM316 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: đ1.700.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: đ2.670.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: đ1.930.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø450

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: đ2.350.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM003 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM003 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: đ2.250.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-15 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 37.900.000đ37.521.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-10

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-10

  Mua hàngMô tảGiá: 32.900.000đ32.571.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐCCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG