Tìm Kiếm

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140 -45%

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ 292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140 -45%

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ 292.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W -40%

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ 627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W -45%

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ 575.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6033 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6033

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ 360.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6031 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6031

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ 528.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6030 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6030

  Mua hàngMô tảGiá: 740.000đ 444.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6028 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6028

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ 528.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6029 -40%

  Đèn Trang Trí Ốp Tường LED LH-VNT6029

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ 528.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT473-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT473-24

  Mua hàngMô tảGiá: 2.630.000đ 1.447.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT472-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT472-24

  Mua hàngMô tảGiá: 2.630.000đ 1.447.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT471-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT471-24

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ 1.243.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT454-23 -45%

  Đèn Trang Trí Tường Pha Lê GT454-23

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ 1.540.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3061 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3061

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ 402.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3060 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3060

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ 402.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3059 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3059

  Mua hàngMô tảGiá: 820.000đ 451.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3058 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3058

  Mua hàngMô tảGiá: 820.000đ 451.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3056 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3056

  Mua hàngMô tảGiá: 650.000đ 358.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3055 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3055

  Mua hàngMô tảGiá: 660.000đ 363.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3054 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT3054

  Mua hàngMô tảGiá: 660.000đ 363.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT443-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT443-24

  Mua hàngMô tảGiá: 450.000đ 248.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT442-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT442-24

  Mua hàngMô tảGiá: 450.000đ 248.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT444-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT444-24

  Mua hàngMô tảGiá: 550.000đ 303.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT440-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT440-24

  Mua hàngMô tảGiá: 550.000đ 303.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT354-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT354-24

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 825.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT353-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT353-24

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 825.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT338-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT338-24

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 539.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT337-24 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED Hiện Đại GT337-24

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 539.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200 -45%

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ 1.375.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường VK113 -45%

  Đèn Trang Trí Tường VK113

  Mua hàngMô tảGiá: 1.825.000đ 1.004.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED UV9280 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED UV9280

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 825.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED UV9279 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED UV9279

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ 825.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED UV9281 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED UV9281

  Mua hàngMô tảGiá: 1.320.000đ 726.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED UV9282 -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED UV9282

  Mua hàngMô tảGiá: 1.320.000đ 726.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED UV9278A -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED UV9278A

  Mua hàngMô tảGiá: 1.320.000đ 726.000đ

 • Đèn Trang Trí Tường LED UV9278B -45%

  Đèn Trang Trí Tường LED UV9278B

  Mua hàngMô tảGiá: 1.320.000đ 726.000đ

 • CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000đ5.280.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Mua hàngMô tảGiá: 13.400.000đ7.370.000đ

 • Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Mua hàngMô tảGiá: 8.505.000đ4.678.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG