Tìm Kiếm

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø1200 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 106.000.000đ 58.300.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 56.600.000đ 31.130.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL3520 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ 20.130.000đ

 • Đèn Chùm Thông Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Thông Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 62.000.000đ 34.100.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1500 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1500

  Mua hàngMô tảGiá: 176.000.000đ 96.800.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1200 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 116.000.000đ 63.800.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 71.600.000đ 39.380.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 39.800.000đ 21.890.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø1500 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê UCFL8186 Ø1500

  Mua hàngMô tảGiá: 137.000.000đ 75.350.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê EU-CFL261 Ø620 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê EU-CFL261 Ø620

  Mua hàngMô tảGiá: 13.900.000đ 7.645.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp UCFL8188 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 86.800.000đ 47.740.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.353.000đ 28.794.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ 20.130.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng TPL88180 Φ800xH3000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng TPL88180 Φ800xH3000

  Mua hàngMô tảGiá: 47.985.000đ 26.392.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng TH8379 Φ500xH1800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng TH8379 Φ500xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.990.000đ 12.645.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000 -45%

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.990.000đ 17.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100 -45%

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 45.000.000đ 24.750.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT190 Φ1100 -45%

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT190 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 70.990.000đ 39.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT191 Φ950 -45%

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT191 Φ950

  Mua hàngMô tảGiá: 38.000.000đ 20.900.000đ

 • Đèn Chùm Thả Thông Tầng Pha Lê NC2166C Ø600xH2000 -45%

  Đèn Chùm Thả Thông Tầng Pha Lê NC2166C Ø600xH2000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.620.000đ 11.891.000đ

 • Đèn Chùm Thả Thông Tầng Pha Lê NC88938 Ø600xH1800 -45%

  Đèn Chùm Thả Thông Tầng Pha Lê NC88938 Ø600xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 24.390.000đ 13.415.000đ

 • Đèn Chùm Thả Thông Tầng Pha Lê NC88588 Ø600xH1600 -45%

  Đèn Chùm Thả Thông Tầng Pha Lê NC88588 Ø600xH1600

  Mua hàngMô tảGiá: 24.580.000đ 13.519.000đ

 • Đèn Chùm Thả Pha Lê Thông Tầng NC8572 Ø600xH1800 -45%

  Đèn Chùm Thả Pha Lê Thông Tầng NC8572 Ø600xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 25.130.000đ 13.822.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng NC6538 Ø600xH1800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng NC6538 Ø600xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 23.590.000đ 12.975.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Nến Đồng NC9922-24 Ø1100 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Nến Đồng NC9922-24 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 88.020.000đ 48.411.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê NC9366-12 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê NC9366-12 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.380.000đ 12.309.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng EU-CFL302 Ø550xH1800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng EU-CFL302 Ø550xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ 17.600.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê EU-CFL263 Ø1020 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê EU-CFL263 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 27.800.000đ 15.290.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê EU-CFL262 Ø830 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê EU-CFL262 Ø830

  Mua hàngMô tảGiá: 21.500.000đ 11.825.000đ

 • Đèn Pha Lê Vòng Thả Thông Tầng Hiện Đại TH8535 Ø960xH1800 -45%

  Đèn Pha Lê Vòng Thả Thông Tầng Hiện Đại TH8535 Ø960xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 62.000.000đ 34.100.000đ

 • Đèn Pha Lê Vòng Thả Thông Tầng Hiện Đại TH8528 Ø1200xH1950 -45%

  Đèn Pha Lê Vòng Thả Thông Tầng Hiện Đại TH8528 Ø1200xH1950

  Mua hàngMô tảGiá: 89.990.000đ 49.495.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp TH8516 Ø1200xH1900 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp TH8516 Ø1200xH1900

  Mua hàngMô tảGiá: 103.800.000đ 57.090.000đ

 • Đèn Chùm Thả Thông Tầng Cao Cấp TH8496 Ø1500xH2600 -45%

  Đèn Chùm Thả Thông Tầng Cao Cấp TH8496 Ø1500xH2600

  Mua hàngMô tảGiá: 228.000.000đ 125.400.000đ

 • Đèn Chùm Thả Thông Tầng Cao Cấp TH8495 Ø800xH2500 -45%

  Đèn Chùm Thả Thông Tầng Cao Cấp TH8495 Ø800xH2500

  Mua hàngMô tảGiá: 123.000.000đ 67.650.000đ

 • Đèn Chùm Thả Thông Tầng Cao Cấp TH8494 Ø1000xH2200 -45%

  Đèn Chùm Thả Thông Tầng Cao Cấp TH8494 Ø1000xH2200

  Mua hàngMô tảGiá: 115.990.000đ 63.795.000đ

 • Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp TH8465 Ø1200xH1800 -45%

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Cao Cấp TH8465 Ø1200xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 68.990.000đ 37.945.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 82 sản phẩm)
  123
  1

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG