Tìm Kiếm

 • Đèn Mâm Pha Lê LED Vuông NC2133 600x600 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED Vuông NC2133 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.690.000đ 3.680.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED Vuông NC281 500x500 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED Vuông NC281 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 6.140.000đ 3.377.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED Vuông NC282 500x500 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED Vuông NC282 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 6.140.000đ 3.377.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật Đổi Màu NC912C 1100x700 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật Đổi Màu NC912C 1100x700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.920.000đ 4.356.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật Hiện Đại NC2561 1100x750 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật Hiện Đại NC2561 1100x750

  Mua hàngMô tảGiá: 9.500.000đ 5.225.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật Đổi Màu NC2305 1100x700 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật Đổi Màu NC2305 1100x700

  Mua hàngMô tảGiá: 10.110.000đ 5.561.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật Hiện Đại NC591C 900x600 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật Hiện Đại NC591C 900x600

  Mua hàngMô tảGiá: 8.770.000đ 4.824.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật Hiện Đại NC2321 1100x730 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật Hiện Đại NC2321 1100x730

  Mua hàngMô tảGiá: 10.330.000đ 5.682.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED Chữ Nhật NC1125 1100x700 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED Chữ Nhật NC1125 1100x700

  Mua hàngMô tảGiá: 13.380.000đ 7.359.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED Chữ Nhật NC930 1100x700 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED Chữ Nhật NC930 1100x700

  Mua hàngMô tảGiá: 11.860.000đ 6.523.000đ

 • Đèn Mâm LED NA-MT1165 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED NA-MT1165 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.142.000đ 1.728.000đ

 • Đèn Mâm LED NA-MT1166 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED NA-MT1166 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.142.000đ 1.728.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7160 1200x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7160 1200x800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.700.000đ 5.885.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7159 1200x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7159 1200x800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.100.000đ 5.555.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7158 1200x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7158 1200x800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.100.000đ 5.555.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7157 1200x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7157 1200x800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.100.000đ 5.555.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7156 1200x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7156 1200x800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.100.000đ 5.555.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7155 1200x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7155 1200x800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.100.000đ 5.555.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7154 800x600 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7154 800x600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.200.000đ 3.410.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7153 1100x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7153 1100x800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.900.000đ 5.445.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7152 1100x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML7152 1100x800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.900.000đ 5.445.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED UML7151 1100x800 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED UML7151 1100x800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.900.000đ 5.445.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED UML7150 700x500 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED UML7150 700x500

  Mua hàngMô tảGiá: 5.700.000đ 3.135.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED UML7149 700x500 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED UML7149 700x500

  Mua hàngMô tảGiá: 6.800.000đ 3.740.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED UML7148 1100x760 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED UML7148 1100x760

  Mua hàngMô tảGiá: 21.600.000đ 11.880.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED UML2851 1150x750 -45%

  Đèn Mâm Pha Lê LED UML2851 1150x750

  Mua hàngMô tảGiá: 15.700.000đ 8.635.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML8357 1200x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML8357 1200x800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.000.000đ 6.050.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML8098 800x600 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML8098 800x600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.200.000đ 3.410.000đ

 • Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML8338 1200x800 -45%

  Đèn Mâm LED Chữ Nhật UML8338 1200x800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.000.000đ 5.500.000đ

 • Đèn Mâm LED UML7147 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED UML7147 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.865.000đ

 • Đèn Mâm LED UML7146 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED UML7146 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.865.000đ

 • Đèn Mâm LED UML7145 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED UML7145 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.865.000đ

 • Đèn Mâm LED UML7144 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED UML7144 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.865.000đ

 • Đèn Mâm LED UML7143 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED UML7143 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.865.000đ

 • Đèn Mâm LED UML7142 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED UML7142 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.865.000đ

 • Đèn Mâm LED UML7141 500x500 -45%

  Đèn Mâm LED UML7141 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.865.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 179 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ12.100.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ6.372.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ30.800.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ575.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ2.181.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.180.000đ1.717.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.860.000đ1.004.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ4.602.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG