Tìm Kiếm

 • Đèn Downlight LED Gắn Nổi LN76 24W -45%

  Đèn Downlight LED Gắn Nổi LN76 24W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.530.000đ 842.000đ

 • Đèn Downlight LED Gắn Nổi EU-LN75 24W -45%

  Đèn Downlight LED Gắn Nổi EU-LN75 24W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.530.000đ 842.000đ

 • Đèn Downlight LED Gắn Nổi EU-LN74 12W -45%

  Đèn Downlight LED Gắn Nổi EU-LN74 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 790.000đ 435.000đ

 • Đèn Downlight LED Gắn Nổi EU-LN73 12W -45%

  Đèn Downlight LED Gắn Nổi EU-LN73 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 790.000đ 435.000đ

 • Đèn Lon Nổi Chỉnh Hướng LED 12W EU-LN164 Ø65 -45%

  Đèn Lon Nổi Chỉnh Hướng LED 12W EU-LN164 Ø65

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 369.000đ

 • Đèn Lon Nổi Chỉnh Hướng LED 7W EU-LN163 Ø55 -45%

  Đèn Lon Nổi Chỉnh Hướng LED 7W EU-LN163 Ø55

  Mua hàngMô tảGiá: 510.000đ 281.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN198 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN198

  Mua hàngMô tảGiá: 2.050.000đ 1.128.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN197 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN197

  Mua hàngMô tảGiá: 1.580.000đ 869.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN196 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN196

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 605.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN195 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN195

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 341.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN194 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN194

  Mua hàngMô tảGiá: 2.050.000đ 1.128.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN193 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN193

  Mua hàngMô tảGiá: 1.580.000đ 869.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN192 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN192

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 605.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN191 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN191

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 341.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN189 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN189 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.430.000đ 1.337.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN184 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN184 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.430.000đ 1.337.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN188 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN188 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.870.000đ 1.029.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN183 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN183 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.870.000đ 1.029.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN187 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN187 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.070.000đ 589.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN182 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN182 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.070.000đ 589.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN186 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN186 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 810.000đ 446.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN181 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN181 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 810.000đ 446.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN180 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN180 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.180.000đ 1.199.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN175 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN175 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.180.000đ 1.199.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN179 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN179 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.680.000đ 924.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN174 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN174 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.680.000đ 924.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN178 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN178 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ 616.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN173 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN173 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ 616.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN177 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN177 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 850.000đ 468.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN172 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN172 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 850.000đ 468.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN176 Ø73 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN176 Ø73

  Mua hàngMô tảGiá: 465.000đ 256.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN171 Ø73 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN171 Ø73

  Mua hàngMô tảGiá: 465.000đ 256.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN138 160x160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN138 160x160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.510.000đ 831.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN134 160x160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN134 160x160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.510.000đ 831.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN137 130x130 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN137 130x130

  Mua hàngMô tảGiá: 1.110.000đ 611.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN133 130x130 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN133 130x130

  Mua hàngMô tảGiá: 1.110.000đ 611.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 217 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Đèn Trang Trí Gắn Tường Hiện Đại VK124

  Mua hàngMô tảGiá: 1.715.000đ943.000đ

 • Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Đèn Trụ Cổng Hình Tròn KH-DT31 Φ268

  Mua hàngMô tảGiá: 3.188.000đ1.753.000đ

 • Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Đèn Thả Đầu Giường Phòng Ngủ Đẹp TT61 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ1.100.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Đèn Ốp Trần Mặt Trăng VRG-AP020 Đen Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.200.000đ1.210.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG