Tìm Kiếm

 • Đèn Ray Nam Châm LED 20W AFC RNC03 -30%

  Đèn Ray Nam Châm LED 20W AFC RNC03

  Mua hàngMô tảGiá: 499.000đ 349.000đ

 • Đèn Ray Nam Châm LED 12W AFC RNC03 -30%

  Đèn Ray Nam Châm LED 12W AFC RNC03

  Mua hàngMô tảGiá: 319.000đ 223.000đ

 • Đèn Ray Nam Châm LED 18W AFC RNC02 -30%

  Đèn Ray Nam Châm LED 18W AFC RNC02

  Mua hàngMô tảGiá: 536.000đ 375.000đ

 • Đèn Ray Nam Châm LED 12W AFC RNC02 -30%

  Đèn Ray Nam Châm LED 12W AFC RNC02

  Mua hàngMô tảGiá: 438.000đ 307.000đ

 • Đèn Ray Nam Châm LED 6W AFC RNC02 -30%

  Đèn Ray Nam Châm LED 6W AFC RNC02

  Mua hàngMô tảGiá: 281.000đ 197.000đ

 • Đèn Ray Nam Châm LED 12W AFC RNC01 -30%

  Đèn Ray Nam Châm LED 12W AFC RNC01

  Mua hàngMô tảGiá: 695.000đ 487.000đ

 • Đèn Ray Nam Châm LED 6W AFC RNC01 -30%

  Đèn Ray Nam Châm LED 6W AFC RNC01

  Mua hàngMô tảGiá: 526.000đ 368.000đ

 • Đèn Pha LED 24W Ray Nam Châm AFC RNC04 -30%

  Đèn Pha LED 24W Ray Nam Châm AFC RNC04

  Mua hàngMô tảGiá: 821.000đ 575.000đ

 • Đèn Pha LED 12W Ray Nam Châm AFC RNC04 -30%

  Đèn Pha LED 12W Ray Nam Châm AFC RNC04

  Mua hàngMô tảGiá: 565.000đ 396.000đ

 • Đèn Pha LED 7W Ray Nam Châm AFC RNC04 -30%

  Đèn Pha LED 7W Ray Nam Châm AFC RNC04

  Mua hàngMô tảGiá: 538.000đ 377.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W URN64 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W URN64

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ 910.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W URN63 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W URN63

  Mua hàngMô tảGiá: 1.800.000đ 1.260.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 5W URN61 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 5W URN61

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 434.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W USL54 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W USL54

  Mua hàngMô tảGiá: 1.030.000đ 721.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W USL53 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W USL53

  Mua hàngMô tảGiá: 885.000đ 620.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W USL52 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 10W USL52

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ 560.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FN320 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FN320

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 364.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FN319 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FN319

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 364.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR318 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR318

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 364.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR317 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR317

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 364.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR315 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR315

  Mua hàngMô tảGiá: 650.000đ 455.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W EU-FR314 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W EU-FR314

  Mua hàngMô tảGiá: 510.000đ 357.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR312 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR312

  Mua hàngMô tảGiá: 650.000đ 455.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W EU-FR311 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W EU-FR311

  Mua hàngMô tảGiá: 510.000đ 357.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR306 -30%

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR306

  Mua hàngMô tảGiá: 1.230.000đ 861.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR305 -30%

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR305

  Mua hàngMô tảGiá: 1.050.000đ 735.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 10W EU-FR304 -30%

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 10W EU-FR304

  Mua hàngMô tảGiá: 780.000đ 546.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR303 -30%

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR303

  Mua hàngMô tảGiá: 1.230.000đ 861.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR302 -30%

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR302

  Mua hàngMô tảGiá: 1.050.000đ 735.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 12W EU-FR301 -30%

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 12W EU-FR301

  Mua hàngMô tảGiá: 780.000đ 546.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 50W EU-FR254 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 50W EU-FR254

  Mua hàngMô tảGiá: 2.050.000đ 1.435.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR253 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR253

  Mua hàngMô tảGiá: 1.470.000đ 1.029.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR252 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR252

  Mua hàngMô tảGiá: 1.290.000đ 903.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W EU-FR251 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W EU-FR251

  Mua hàngMô tảGiá: 740.000đ 518.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W SN-PR183 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W SN-PR183

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 469.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W SN-PR182 -30%

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W SN-PR182

  Mua hàngMô tảGiá: 670.000đ 469.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 292 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.920.000đ1.152.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ4.680.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ1.500.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ1.440.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 3.800.000đ2.280.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ1.356.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.353.000đ28.794.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ20.130.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.028.000đ565.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.133.000đ623.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ587.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 742.000đ408.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 637.000đ350.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 567.000đ340.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.990.000đ12.645.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 10.529.000đ5.686.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.990.000đ17.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 45.000.000đ24.750.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG