Tìm Kiếm

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB27

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB27

  Mua hàngMô tảGiá: 1.761.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB28

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB28

  Mua hàngMô tảGiá: 1.761.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB057 Trắng

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB057 Trắng

  Mua hàngMô tảGiá: 931.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB057 Đen

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB057 Đen

  Mua hàngMô tảGiá: 931.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB057 Xám

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB057 Xám

  Mua hàngMô tảGiá: 931.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB29

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB29

  Mua hàngMô tảGiá: 1.761.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB21 Trắng

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB21 Trắng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.360.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB21 Đen

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB21 Đen

  Mua hàngMô tảGiá: 1.360.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB25

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB25

  Mua hàngMô tảGiá: 1.240.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB15 Trắng

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB15 Trắng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.240.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB15 Đen

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB15 Đen

  Mua hàngMô tảGiá: 1.240.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB19 Xám

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB19 Xám

  Mua hàngMô tảGiá: 960.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB19 Trắng

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB19 Trắng

  Mua hàngMô tảGiá: 960.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB19 Đen

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB19 Đen

  Mua hàngMô tảGiá: 960.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB23 Xám

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB23 Xám

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB8017

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB8017

  Mua hàngMô tảGiá: 3.400.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DBK02C

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DBK02C

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DBK02B

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DBK02B

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DBK02A

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DBK02A

  Mua hàngMô tảGiá: 800.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn LED KH-DB02

  Đèn Trang Trí Để Bàn LED KH-DB02

  Mua hàngMô tảGiá: 1.992.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB23 Trắng

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB23 Trắng

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB23 Đen

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB23 Đen

  Mua hàngMô tảGiá: 700.000đ

 • Đèn Bàn Làm Việc IKEA KH-DBG16 Đen

  Đèn Bàn Làm Việc IKEA KH-DBG16 Đen

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ

 • Đèn Bàn Làm Việc IKEA KH-DBG16 Trắng

  Đèn Bàn Làm Việc IKEA KH-DBG16 Trắng

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ

 • Đèn Bàn Đọc Sách IKEA KH-DB16

  Đèn Bàn Đọc Sách IKEA KH-DB16

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ

 • Đèn Bàn Phòng Ngủ KH-DB3071

  Đèn Bàn Phòng Ngủ KH-DB3071

  Mua hàngMô tảGiá: 820.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB31

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB31

  Mua hàngMô tảGiá: 2.200.000đ

 • Đèn Bàn Làm Việc KH-DB401

  Đèn Bàn Làm Việc KH-DB401

  Mua hàngMô tảGiá: 1.561.000đ

 • Đèn Bàn Làm Việc KH-DB38

  Đèn Bàn Làm Việc KH-DB38

  Mua hàngMô tảGiá: 1.141.000đ

 • Đèn Bàn Làm Việc KH-DB17

  Đèn Bàn Làm Việc KH-DB17

  Mua hàngMô tảGiá: 881.000đ

 • Đèn Bàn Trang Trí Phòng Ngủ KH-DB43 Đen

  Đèn Bàn Trang Trí Phòng Ngủ KH-DB43 Đen

  Mua hàngMô tảGiá: 2.601.000đ

 • Đèn Bàn Trang Trí Phòng Khách KH-DB42

  Đèn Bàn Trang Trí Phòng Khách KH-DB42

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ

 • Đèn Bàn Trang Trí Phòng Khách KH-DB43 Trắng

  Đèn Bàn Trang Trí Phòng Khách KH-DB43 Trắng

  Mua hàngMô tảGiá: 2.601.000đ

 • Đèn Bàn Trang Trí Phòng Khách KH-DB41

  Đèn Bàn Trang Trí Phòng Khách KH-DB41

  Mua hàngMô tảGiá: 3.000.000đ

 • Đèn Bàn Trang Trí Phòng Khách KH-DB40

  Đèn Bàn Trang Trí Phòng Khách KH-DB40

  Mua hàngMô tảGiá: 3.000.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB8062

  Đèn Trang Trí Để Bàn KH-DB8062

  Mua hàngMô tảGiá: 3.000.000đ

 • Hiển thị từ 145 đến 180 (của 397 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Mua hàngMô tảGiá: 5.294.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.808.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led Thông Tầng VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led Thông Tầng VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 42.000.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 45.500.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 62.300.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 24.120.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 47.600.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.435.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.875.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.566.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.020.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.645.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.933.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.040.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp VIR274 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp VIR274 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 72.800.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F440

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F440

  Mua hàngMô tảGiá: 425.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.704.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F437 Ø200

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F437 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 629.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.201.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ20.898.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ30.921.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ25.909.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ20.475.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ34.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ38.220.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ37.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ22.685.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ7.473.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ20.800.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ17.225.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG