Tìm Kiếm

 • Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật LH-THCN232 680x380

  Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật LH-THCN232 680x380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.151.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật LH-THCN231 900x190

  Đèn Ốp Trần LED Chữ Nhật LH-THCN231 900x190

  Mua hàngMô tảGiá: 2.270.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Phòng Ngủ LH-THCN230 520x300

  Đèn Ốp Trần LED Phòng Ngủ LH-THCN230 520x300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.622.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-THCN229 520x190

  Đèn Ốp Trần LED LH-THCN229 520x190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.406.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Phòng Ngủ LH-THCN228 520x520

  Đèn Ốp Trần LED Phòng Ngủ LH-THCN228 520x520

  Mua hàngMô tảGiá: 2.151.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD781 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD781 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD780 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD780 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 644.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD779 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD779 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD778 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD778 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD777 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD777 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD776 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD776 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD775 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD775 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD774 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD774 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 644.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD773 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD773 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 644.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD772 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD772 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD771 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD771 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 644.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD770 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD770 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 646.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED LH-OCD769 Ø300

  Đèn Ốp Trần LED LH-OCD769 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 644.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD716 Ø350

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD716 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 1.871.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD715 Ø450

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD715 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 2.176.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD714 Ø450

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD714 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 2.261.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD712 Ø500

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD712 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 2.743.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD711 Ø450

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD711 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 2.261.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD710 Ø450

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD710 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 2.365.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD710 Ø350

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD710 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 1.871.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD708 Ø450

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD708 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 2.081.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD708 Ø350

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD708 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 1.511.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD694 Ø350

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD694 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.554.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD694 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD694 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.511.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD694 Ø250

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD694 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.322.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD717 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD717 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.608.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng LH-OD717 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng LH-OD717 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.114.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng LH-OD693 340x340

  Đèn Ốp Trần Đồng LH-OD693 340x340

  Mua hàngMô tảGiá: 2.932.000đ

 • Đèn Ốp Trần Pha Lê LED LH-MO1191 Ø800

  Đèn Ốp Trần Pha Lê LED LH-MO1191 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.011.000đ

 • Đèn Ốp Trần Pha Lê LED LH-MO1190 Ø800

  Đèn Ốp Trần Pha Lê LED LH-MO1190 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.011.000đ

 • Đèn Ốp Trần Pha Lê LED LH-MO1188 Ø800

  Đèn Ốp Trần Pha Lê LED LH-MO1188 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.011.000đ

 • Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Quạt Lá Cọ Vifa17

  Đèn Quạt Lá Cọ Vifa17

  Mua hàngMô tảGiá: 6.059.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 5.167.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.294.000 đ

 • Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Mua hàngMô tảGiá: 9.120.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.660.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 37.310.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.724.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.860.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.250.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.200.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 14.210.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Mua hàngMô tảGiá: 25.455.000 đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.079.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 22.781.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.750.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.646.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.400.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.704.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.944.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ2.730.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ29.250.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ24.113.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ35.678.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ29.895.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ23.625.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ39.645.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ44.100.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ42.750.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ26.175.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ8.541.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng KDY127 Ø250

  Đèn Áp Trần Đồng KDY127 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 3.123.000đ2.186.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng KDY126 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng KDY126 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.123.000đ3.586.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGCÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG