Tìm Kiếm

Tìm
 • Đèn Ghim Cỏ Năng Lượng Mặt Trời LH-GCSL01

  Đèn Ghim Cỏ Năng Lượng Mặt Trời LH-GCSL01

  Mua hàngMô tảGiá: 1.041.000đ

 • Đèn Rọi Cây LED 9W AFC NC03

  Đèn Rọi Cây LED 9W AFC NC03

  Mua hàngMô tảGiá: 810.000đ

 • Đèn Rọi Cây LED 5W AFC NC03

  Đèn Rọi Cây LED 5W AFC NC03

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ

 • Đèn Rọi Cây LED 9W AFC NC02

  Đèn Rọi Cây LED 9W AFC NC02

  Mua hàngMô tảGiá: 750.000đ

 • Đèn Rọi Cây LED 3W AFC NC02

  Đèn Rọi Cây LED 3W AFC NC02

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ

 • Đèn Rọi Cây LED 3W AFC RC02

  Đèn Rọi Cây LED 3W AFC RC02

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 12W EU-GC18

  Đèn Rọi Cỏ LED 12W EU-GC18

  Mua hàngMô tảGiá: 1.030.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 6W EU-GC17

  Đèn Rọi Cỏ LED 6W EU-GC17

  Mua hàngMô tảGiá: 610.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 3W EU-GC15

  Đèn Rọi Cỏ LED 3W EU-GC15

  Mua hàngMô tảGiá: 220.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 7W EU-GC16

  Đèn Rọi Cỏ LED 7W EU-GC16

  Mua hàngMô tảGiá: 560.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 12W EU-FN199

  Đèn Rọi Cỏ LED 12W EU-FN199

  Mua hàngMô tảGiá: 1.050.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 6W EU-FN198

  Đèn Rọi Cỏ LED 6W EU-FN198

  Mua hàngMô tảGiá: 630.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 7W EU-FN197

  Đèn Rọi Cỏ LED 7W EU-FN197

  Mua hàngMô tảGiá: 580.000đ

 • Đèn Ghim Cỏ LED 3W URN783

  Đèn Ghim Cỏ LED 3W URN783

  Mua hàngMô tảGiá: 250.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 3W URN783

  Đèn Rọi Cỏ LED 3W URN783

  Mua hàngMô tảGiá: 215.000đ

 • Đèn Trang Trí Cây Ngoài Trời LED AFC 12W

  Đèn Trang Trí Cây Ngoài Trời LED AFC 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ

 • Đèn Ngồi Cỏ LED AFC 9W

  Đèn Ngồi Cỏ LED AFC 9W

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ

 • Đèn Ngồi Cỏ LED AFC 6W

  Đèn Ngồi Cỏ LED AFC 6W

  Mua hàngMô tảGiá: 460.000đ

 • Đèn Ghim Cỏ Led AFC 5W

  Đèn Ghim Cỏ Led AFC 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 450.000đ

 • Đèn Ghim Cỏ LED 5W EU-GC13

  Đèn Ghim Cỏ LED 5W EU-GC13

  Mua hàngMô tảGiá: 380.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 5W EU-FN196

  Đèn Rọi Cỏ LED 5W EU-FN196

  Mua hàngMô tảGiá: 370.000đ

 • Đèn Led Rọi Cây URNA35Đ 5W

  Đèn Led Rọi Cây URNA35Đ 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ

 • Đèn Led Rọi Cây URNA35V 5W

  Đèn Led Rọi Cây URNA35V 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ

 • Đèn Led Nhiều Màu Rọi Cây URNA38Đ 3W

  Đèn Led Nhiều Màu Rọi Cây URNA38Đ 3W

  Mua hàngMô tảGiá: 470.000đ

 • Đèn Led Rọi Cây Nhiều Màu URNA38V 3W

  Đèn Led Rọi Cây Nhiều Màu URNA38V 3W

  Mua hàngMô tảGiá: 470.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 7W URNA79

  Đèn Rọi Cỏ LED 7W URNA79

  Mua hàngMô tảGiá: 485.000đ

 • Đèn Ghim Cỏ LED 7W UA79

  Đèn Ghim Cỏ LED 7W UA79

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 10W EU-FN195

  Đèn Rọi Cỏ LED 10W EU-FN195

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ LED 7W EU-FN194

  Đèn Rọi Cỏ LED 7W EU-FN194

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ

 • Đèn Ghim Cỏ LED AFC 3W

  Đèn Ghim Cỏ LED AFC 3W

  Mua hàngMô tảGiá: 320.000đ

 • Đèn Pha Led Đổi Màu 3W NLNCA15

  Đèn Pha Led Đổi Màu 3W NLNCA15

  Mua hàngMô tảGiá: 390.000đ

 • Đèn Pha Led Cắm Cỏ Xanh Lá NLNCA14

  Đèn Pha Led Cắm Cỏ Xanh Lá NLNCA14

  Mua hàngMô tảGiá: 310.000đ

 • Đèn Led Chiếu Cây Đổi Màu 9W NLNCA13

  Đèn Led Chiếu Cây Đổi Màu 9W NLNCA13

  Mua hàngMô tảGiá: 888.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ Led Xanh Lá 4W NLNCA11

  Đèn Rọi Cỏ Led Xanh Lá 4W NLNCA11

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ

 • Đèn Pha Led Chiếu Cây Đổi Màu 3W NLNCA10

  Đèn Pha Led Chiếu Cây Đổi Màu 3W NLNCA10

  Mua hàngMô tảGiá: 445.000đ

 • Đèn Rọi Cỏ Led Xanh Lá 3W NLNCA09

  Đèn Rọi Cỏ Led Xanh Lá 3W NLNCA09

  Mua hàngMô tảGiá: 363.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 41 sản phẩm)
  12
  1

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê Led NLNC8007A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.984.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3007 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3007 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 14.160.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 24.336.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Led NLNC8006-24 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 44.000.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5979 Ø500

  Đèn Áp Trần Đồng QN5979 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 4.680.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5981 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng QN5981 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.560.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng QN5980 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng QN5980 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 19.040.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 42.640.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 7.684.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Led SN3005 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Led SN3005 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.000.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3017 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3017 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.000.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 7.840.000 đ

 • Đèn Tường Nến Đồng SN3091

  Đèn Tường Nến Đồng SN3091

  Mua hàngMô tảGiá: 2.320.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.944.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.800.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3028 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3028 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000 đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.376.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Mua hàngMô tảGiá: 27.152.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 16.240.000 đ

 • Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.973.000đ6.378.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ3.120.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ31.200.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ25.720.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ38.056.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ31.888.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ25.200.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ42.288.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ47.040.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ45.600.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ27.920.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.875.000đ8.000.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.760.000đ4.608.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000đ3.072.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.840.000đ3.072.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.930.000đ3.144.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.840.000đ2.272.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.300.000đ2.640.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-10

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NLNC88008-10

  Mua hàngMô tảGiá: 32.220.000đ25.776.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGCÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍCATALOGUE THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ