Tìm Kiếm

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá NC1008-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá NC1008-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.850.000đ 20.268.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá NC1008-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá NC1008-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 68.460.000đ 37.653.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD1079-8 Ø1080 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD1079-8 Ø1080

  Mua hàngMô tảGiá: 39.800.000đ 21.890.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD1079-15 Ø1180 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD1079-15 Ø1180

  Mua hàngMô tảGiá: 74.356.000đ 40.896.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD8805-15 Ø1020 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD8805-15 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 66.270.000đ 36.449.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD8805-8 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá NA-CD8805-8 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 36.457.000đ 20.051.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá EU-CD189 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá EU-CD189 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 48.800.000đ 26.840.000đ

 • Đèn Chùm Đồng EU-CD188 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Đồng EU-CD188 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 38.800.000đ 21.340.000đ

 • Đèn Chùm Đồng EU-CD187 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Đồng EU-CD187 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 27.500.000đ 15.125.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD183 Ø930 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD183 Ø930

  Mua hàngMô tảGiá: 41.800.000đ 22.990.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD182 Ø830 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD182 Ø830

  Mua hàngMô tảGiá: 29.500.000đ 16.225.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD181 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD181 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 22.300.000đ 12.265.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD184 Ø1020 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD184 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ 30.800.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD185 Ø1600 -45%

  Đèn Chùm Đồng Chao Đá Bạch Ngọc CD185 Ø1600

  Mua hàngMô tảGiá: 191.000.000đ 105.050.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD1284-12 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD1284-12 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 33.000.000đ 18.150.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD1284-6 Ø720 -45%

  Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD1284-6 Ø720

  Mua hàngMô tảGiá: 16.000.000đ 8.800.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD1283-15 Ø980 -45%

  Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD1283-15 Ø980

  Mua hàngMô tảGiá: 39.900.000đ 21.945.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD1283-6 Ø640 -45%

  Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD1283-6 Ø640

  Mua hàngMô tảGiá: 16.000.000đ 8.800.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD7061-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD7061-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 36.000.000đ 19.800.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD7061-6 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD7061-6 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 13.800.000đ 7.590.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD881-12 Ø960 -45%

  Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD881-12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 13.900.000đ 7.645.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD881-6 Ø750 -45%

  Đèn Chùm Đồng Kiểu Châu Âu UCD881-6 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 8.800.000đ 4.840.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Tân Cổ Điển UCD6205-8 Ø880 -45%

  Đèn Chùm Đồng Tân Cổ Điển UCD6205-8 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 32.200.000đ 17.710.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Cao Cấp UCD1274-8 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Đồng Cao Cấp UCD1274-8 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 42.300.000đ 23.265.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Cao Cấp UCD1274-12 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Đồng Cao Cấp UCD1274-12 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ 30.800.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Cao Cấp NA-CD6353-12 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Cao Cấp NA-CD6353-12 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 32.744.000đ 18.009.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Trắng SN5014 Φ980 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Trắng SN5014 Φ980

  Mua hàngMô tảGiá: 61.700.000đ 33.935.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Trắng SN5013 Φ980 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Trắng SN5013 Φ980

  Mua hàngMô tảGiá: 39.900.000đ 21.945.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Trắng SN5012 Φ1150 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Trắng SN5012 Φ1150

  Mua hàngMô tảGiá: 68.800.000đ 37.840.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Trắng SN5011 Φ900 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Trắng SN5011 Φ900

  Mua hàngMô tảGiá: 41.600.000đ 22.880.000đ

 • Đèn Chùm Đồng AU-CDD6068-8 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Đồng AU-CDD6068-8 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 9.850.000đ 5.418.000đ

 • Đèn Chùm Đồng AU-CDD6068-6 Ø600 -45%

  Đèn Chùm Đồng AU-CDD6068-6 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 7.450.000đ 4.098.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Tự Nhiên VR89178-12 Φ1020 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Tự Nhiên VR89178-12 Φ1020

  Mua hàngMô tảGiá: 25.000.000đ 13.750.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Cao Cấp UCD1129-24 Ø1360 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Cao Cấp UCD1129-24 Ø1360

  Mua hàngMô tảGiá: 148.000.000đ 81.400.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Tự Nhiên UCD1083-15 Ø960 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Tự Nhiên UCD1083-15 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ 31.350.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Đá Tự Nhiên UCD1083-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Đồng Đá Tự Nhiên UCD1083-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.000.000đ 19.800.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 68 sản phẩm)
  12
  1

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG