Tìm Kiếm

 • Đèn Chùm Nến Đồng NC9922-18 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NC9922-18 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 58.340.000đ 32.087.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NC6085-18 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NC6085-18 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 79.730.000đ 43.852.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NC6053-15 Ø1100 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NC6053-15 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 58.010.000đ 31.906.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NC6053-18 Ø1100 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NC6053-18 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 72.760.000đ 40.018.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NC6053-24 Ø1150 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NC6053-24 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 94.510.000đ 51.981.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NC8887-15 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NC8887-15 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 85.810.000đ 47.196.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NC6085-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NC6085-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 66.680.000đ 36.674.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NC1245-30 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NC1245-30 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 73.650.000đ 40.508.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD2380-15 Ø930 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD2380-15 Ø930

  Mua hàngMô tảGiá: 37.500.000đ 20.625.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1259-8 Ø820 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1259-8 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 28.500.000đ 15.675.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1273-25 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1273-25 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 72.570.000đ 39.914.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1273-20 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1273-20 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 60.728.000đ 33.400.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1241-16 Ø820 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1241-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 54.457.000đ 29.951.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1245-16A Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1245-16A Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 34.656.000đ 19.061.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1271-27 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1271-27 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 75.629.000đ 41.596.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1271-18 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1271-18 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.729.000đ 29.001.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1162-12 Ø780 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1162-12 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 39.657.000đ 21.811.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1235-15 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CD1235-15 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 45.475.000đ 25.011.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND6540-18 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND6540-18 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 69.744.000đ 38.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND6540-10 Ø960 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND6540-10 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 47.972.000đ 26.385.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND6540-24 Ø1120 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND6540-24 Ø1120

  Mua hàngMô tảGiá: 99.857.000đ 54.921.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1375-20 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1375-20 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 51.487.000đ 28.318.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1375-16 Ø760 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1375-16 Ø760

  Mua hàngMô tảGiá: 37.957.000đ 20.876.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1375-25 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1375-25 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 58.457.000đ 32.151.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1200-16 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1200-16 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.457.000đ 20.051.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1200-20 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1200-20 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 45.600.000đ 25.080.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1200-30 Ø1020 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1200-30 Ø1020

  Mua hàngMô tảGiá: 76.457.000đ 42.051.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1200-36 Ø1200 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng NA-CND1200-36 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 86.457.000đ 47.551.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NA-CND8068-15 Ø1050 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NA-CND8068-15 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 57.715.000đ 31.743.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NA-CND8068-8 Ø820 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NA-CND8068-8 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 40.572.000đ 22.315.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NA-CND8059-15 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NA-CND8059-15 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 57.715.000đ 31.743.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NA-CND8059-8 Ø780 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Đồng NA-CND8059-8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 40.572.000đ 22.315.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD103 Ø1180 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD103 Ø1180

  Mua hàngMô tảGiá: 86.500.000đ 47.575.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD102 Ø1130 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD102 Ø1130

  Mua hàngMô tảGiá: 55.000.000đ 30.250.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD101 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD101 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 28.800.000đ 15.840.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD780 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD780 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 43.000.000đ 23.650.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 245 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ12.100.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ6.372.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ30.800.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ575.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ2.181.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.180.000đ1.717.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.860.000đ1.004.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ4.602.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG