Tìm Kiếm

 • Đèn Chùm Đồng Pha Lê Nến NC1937-6 Ø650 -45%

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Nến NC1937-6 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 31.080.000đ 17.094.000đ

 • Đèn Chùm Đồng Pha Lê Nến NC1937-8 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Nến NC1937-8 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 42.400.000đ 23.320.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại E1-1 Φ500 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại E1-1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 12.772.000đ 7.025.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-6 Ø650 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-6 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 10.120.000đ 5.566.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 13.390.000đ 7.365.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-15 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9903-15 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 24.600.000đ 13.530.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC5056-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC5056-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 6.950.000đ 3.823.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC5056-15 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC5056-15 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.650.000đ 6.408.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6672-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6672-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 11.700.000đ 6.435.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6672-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6672-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.940.000đ 12.067.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6628-8 Ø850 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6628-8 Ø850

  Mua hàngMô tảGiá: 12.910.000đ 7.101.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6628-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6628-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 24.880.000đ 13.684.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6670-36 Ø1250 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6670-36 Ø1250

  Mua hàngMô tảGiá: 55.620.000đ 30.591.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6670-8 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6670-8 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 13.380.000đ 7.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6670-15 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6670-15 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 24.870.000đ 13.679.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6621-12 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6621-12 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 11.350.000đ 6.243.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6621-28 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6621-28 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 23.920.000đ 13.156.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6621-41 Ø1250 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6621-41 Ø1250

  Mua hàngMô tảGiá: 39.080.000đ 21.494.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6622-12 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6622-12 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 17.360.000đ 9.548.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6622-15 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC6622-15 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 21.160.000đ 11.638.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC9220-6 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC9220-6 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 10.040.000đ 5.522.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC9220-8 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC9220-8 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 12.580.000đ 6.919.000đ

 • Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC9220-15 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Nến Tân Cổ Điển NC9220-15 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.970.000đ 10.984.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC20211-8 Ø650 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC20211-8 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 13.220.000đ 7.271.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC20211-15 Ø950 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC20211-15 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 22.730.000đ 12.502.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9301-6 Ø650 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9301-6 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 7.560.000đ 4.158.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9301-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9301-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.590.000đ 5.275.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9301-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9301-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 14.920.000đ 8.206.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9911-6 Ø650 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9911-6 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 8.460.000đ 4.653.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9911-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9911-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.580.000đ 5.819.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9911-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Pha Lê Nến NC9911-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 17.000.000đ 9.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9310-6 Ø700 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9310-6 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.960.000đ 4.378.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9310-8 Ø800 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9310-8 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.190.000đ 5.605.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9310-15 Ø1000 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê NC9310-15 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 15.720.000đ 8.646.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Cao Cấp NC2088-8 Ø750 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Cao Cấp NC2088-8 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 12.730.000đ 7.002.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Cao Cấp NC2088-15 Ø900 -45%

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Cao Cấp NC2088-15 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 24.630.000đ 13.547.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 661 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ12.100.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ6.372.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ30.800.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ575.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ2.181.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.180.000đ1.717.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.860.000đ1.004.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ4.602.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG