Tìm Kiếm

 • Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT11 -48%

  Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT11

  Mua hàngMô tảGiá: 1.280.000đ 666.000đ

 • Đèn LED 24W Rọi Cột EU-FNT12 -48%

  Đèn LED 24W Rọi Cột EU-FNT12

  Mua hàngMô tảGiá: 1.950.000đ 1.014.000đ

 • Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT13 -48%

  Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT13

  Mua hàngMô tảGiá: 2.490.000đ 1.295.000đ

 • Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT14 -48%

  Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT14

  Mua hàngMô tảGiá: 1.330.000đ 692.000đ

 • Đèn LED 24W Rọi Cột EU-FNT15 -48%

  Đèn LED 24W Rọi Cột EU-FNT15

  Mua hàngMô tảGiá: 2.020.000đ 1.050.000đ

 • Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT16 -48%

  Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT16

  Mua hàngMô tảGiá: 2.580.000đ 1.342.000đ

 • Đèn LED 9W Rọi Cột EU-FNT01 -48%

  Đèn LED 9W Rọi Cột EU-FNT01

  Mua hàngMô tảGiá: 1.180.000đ 614.000đ

 • Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT02 -48%

  Đèn LED 18W Rọi Cột EU-FNT02

  Mua hàngMô tảGiá: 1.850.000đ 962.000đ

 • Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT03 -48%

  Đèn LED 36W Rọi Cột EU-FNT03

  Mua hàngMô tảGiá: 2.780.000đ 1.446.000đ

 • Đèn LED 48W Rọi Cột EU-FNT04 -48%

  Đèn LED 48W Rọi Cột EU-FNT04

  Mua hàngMô tảGiá: 4.950.000đ 2.574.000đ

 • Đèn LED 10W Rọi Cột EU-FNT05 -48%

  Đèn LED 10W Rọi Cột EU-FNT05

  Mua hàngMô tảGiá: 1.080.000đ 562.000đ

 • Đèn LED 10W Rọi Cột EU-FNT06 -48%

  Đèn LED 10W Rọi Cột EU-FNT06

  Mua hàngMô tảGiá: 1.110.000đ 577.000đ

 • Đèn Pha LED 50W FA Mẫu N -45%

  Đèn Pha LED 50W FA Mẫu N

  Mua hàngMô tảGiá: 1.520.000đ 836.000đ

 • Đèn Pha LED 100W FA Mẫu N -45%

  Đèn Pha LED 100W FA Mẫu N

  Mua hàngMô tảGiá: 2.750.000đ 1.513.000đ

 • Đèn Pha LED 150W FA Mẫu N -45%

  Đèn Pha LED 150W FA Mẫu N

  Mua hàngMô tảGiá: 4.050.000đ 2.228.000đ

 • Đèn Pha LED 200W FA Mẫu N -45%

  Đèn Pha LED 200W FA Mẫu N

  Mua hàngMô tảGiá: 5.480.000đ 3.014.000đ

 • Đèn Pha LED 10W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 10W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 380.000đ 209.000đ

 • Đèn Pha LED 20W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 20W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 480.000đ 264.000đ

 • Đèn Pha LED 30W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 30W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ 325.000đ

 • Đèn Pha LED 50W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 50W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 750.000đ 413.000đ

 • Đèn Pha LED 100W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 100W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 990.000đ 545.000đ

 • Đèn Pha LED 150W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 150W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 1.650.000đ 908.000đ

 • Đèn Pha LED 200W FA Mẫu F -45%

  Đèn Pha LED 200W FA Mẫu F

  Mua hàngMô tảGiá: 1.950.000đ 1.073.000đ

 • Đèn Pha LED 10W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 10W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ 231.000đ

 • Đèn Pha LED 20W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 20W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 650.000đ 358.000đ

 • Đèn Pha LED 30W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 30W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 720.000đ 396.000đ

 • Đèn Pha LED 50W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 50W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 950.000đ 523.000đ

 • Đèn Pha LED 100W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 100W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 1.670.000đ 919.000đ

 • Đèn Pha LED 150W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 150W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 2.850.000đ 1.568.000đ

 • Đèn Pha LED 200W FA Mẫu K -45%

  Đèn Pha LED 200W FA Mẫu K

  Mua hàngMô tảGiá: 3.650.000đ 2.008.000đ

 • Đèn Pha LED 10W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 10W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 455.000đ 250.000đ

 • Đèn Pha LED 20W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 20W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 770.000đ 424.000đ

 • Đèn Pha LED 30W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 30W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 1.010.000đ 556.000đ

 • Đèn Pha LED 50W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 50W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 1.520.000đ 836.000đ

 • Đèn Pha LED 100W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 100W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 2.950.000đ 1.623.000đ

 • Đèn Pha LED 150W FA Mẫu A -45%

  Đèn Pha LED 150W FA Mẫu A

  Mua hàngMô tảGiá: 4.250.000đ 2.338.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 83 sản phẩm)
  123
  1

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ12.100.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ6.372.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ30.800.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ575.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ2.181.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.180.000đ1.717.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.860.000đ1.004.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ4.602.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG