Tìm Kiếm

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN198 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN198

  Mua hàngMô tảGiá: 2.050.000đ 1.128.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN197 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN197

  Mua hàngMô tảGiá: 1.580.000đ 869.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN196 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN196

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 605.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN195 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN195

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 341.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN194 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN194

  Mua hàngMô tảGiá: 2.050.000đ 1.128.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN193 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN193

  Mua hàngMô tảGiá: 1.580.000đ 869.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN192 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN192

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 605.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN191 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN191

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 341.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN189 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN189 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.430.000đ 1.337.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN184 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN184 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.430.000đ 1.337.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN188 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN188 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.870.000đ 1.029.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN183 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN183 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.870.000đ 1.029.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN187 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN187 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.070.000đ 589.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN182 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN182 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.070.000đ 589.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN186 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN186 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 810.000đ 446.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN181 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN181 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 810.000đ 446.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN180 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN180 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.180.000đ 1.199.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN175 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN175 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.180.000đ 1.199.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN179 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN179 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.680.000đ 924.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN174 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN174 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.680.000đ 924.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN178 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN178 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ 616.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN173 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN173 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ 616.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN177 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN177 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 850.000đ 468.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN172 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN172 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 850.000đ 468.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN176 Ø73 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN176 Ø73

  Mua hàngMô tảGiá: 465.000đ 256.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN171 Ø73 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN171 Ø73

  Mua hàngMô tảGiá: 465.000đ 256.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN138 160x160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN138 160x160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.510.000đ 831.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN134 160x160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN134 160x160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.510.000đ 831.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN137 130x130 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN137 130x130

  Mua hàngMô tảGiá: 1.110.000đ 611.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN133 130x130 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN133 130x130

  Mua hàngMô tảGiá: 1.110.000đ 611.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN136 110x110 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN136 110x110

  Mua hàngMô tảGiá: 830.000đ 457.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN132 110x110 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN132 110x110

  Mua hàngMô tảGiá: 830.000đ 457.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN135 90x90 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN135 90x90

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ 325.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN131 90x90 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN131 90x90

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ 325.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN128 Ø135 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN128 Ø135

  Mua hàngMô tảGiá: 1.470.000đ 809.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN124 Ø135 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN124 Ø135

  Mua hàngMô tảGiá: 1.470.000đ 809.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 170 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ12.100.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ6.372.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ30.800.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ575.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ2.181.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.180.000đ1.717.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.860.000đ1.004.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ4.602.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG