Tìm Kiếm

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN198 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN198

  Mua hàngMô tảGiá: 2.050.000đ 1.128.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN197 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN197

  Mua hàngMô tảGiá: 1.580.000đ 869.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN196 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN196

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 605.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN195 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN195

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 341.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN194 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 48W EU-LN194

  Mua hàngMô tảGiá: 2.050.000đ 1.128.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN193 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN193

  Mua hàngMô tảGiá: 1.580.000đ 869.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN192 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 24W EU-LN192

  Mua hàngMô tảGiá: 1.100.000đ 605.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN191 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN191

  Mua hàngMô tảGiá: 620.000đ 341.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN189 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN189 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.430.000đ 1.337.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN184 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN184 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.430.000đ 1.337.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN188 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN188 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.870.000đ 1.029.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN183 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 18W EU-LN183 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.870.000đ 1.029.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN187 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN187 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.070.000đ 589.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN182 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN182 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.070.000đ 589.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN186 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN186 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 810.000đ 446.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN181 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 9W EU-LN181 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 810.000đ 446.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN180 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN180 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.180.000đ 1.199.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN175 Ø202 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 36W EU-LN175 Ø202

  Mua hàngMô tảGiá: 2.180.000đ 1.199.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN179 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN179 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.680.000đ 924.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN174 Ø160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN174 Ø160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.680.000đ 924.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN178 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN178 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ 616.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN173 Ø112 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN173 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 1.120.000đ 616.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN177 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN177 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 850.000đ 468.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN172 Ø95 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN172 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 850.000đ 468.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN176 Ø73 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN176 Ø73

  Mua hàngMô tảGiá: 465.000đ 256.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN171 Ø73 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 10W EU-LN171 Ø73

  Mua hàngMô tảGiá: 465.000đ 256.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN138 160x160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN138 160x160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.510.000đ 831.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN134 160x160 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN134 160x160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.510.000đ 831.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN137 130x130 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN137 130x130

  Mua hàngMô tảGiá: 1.110.000đ 611.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN133 130x130 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 20W EU-LN133 130x130

  Mua hàngMô tảGiá: 1.110.000đ 611.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN136 110x110 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN136 110x110

  Mua hàngMô tảGiá: 830.000đ 457.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN132 110x110 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 15W EU-LN132 110x110

  Mua hàngMô tảGiá: 830.000đ 457.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN135 90x90 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN135 90x90

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ 325.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN131 90x90 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 12W EU-LN131 90x90

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ 325.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN128 Ø135 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN128 Ø135

  Mua hàngMô tảGiá: 1.470.000đ 809.000đ

 • Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN124 Ø135 -45%

  Đèn Lon Nổi Downlight LED 30W EU-LN124 Ø135

  Mua hàngMô tảGiá: 1.470.000đ 809.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 170 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Đèn Thả Thông Tầng Cầu Thang Hiện Đại TPL8960-13

  Mua hàngMô tảGiá: 15.996.000đ8.798.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách Hiện Đại TPL8960-9

  Mua hàngMô tảGiá: 7.330.000đ4.032.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Thông Tầng KH-DC9047T12 Ø960

  Mua hàngMô tảGiá: 73.315.000đ40.323.000đ

 • Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Đèn Chùm Nến Pha Lê Phòng Ăn KH-DC8860T16 Ø860

  Mua hàngMô tảGiá: 39.060.000đ21.483.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG