Tìm Kiếm

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC2320 Ø500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC2320 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.300.000đ 1.815.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC2319 Ø500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC2319 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.170.000đ 1.744.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC2317 Ø500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC2317 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.300.000đ 1.815.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC2318 Ø500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC2318 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.300.000đ 1.815.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC590 Ø500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC590 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 4.420.000đ 2.431.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC355 Ø500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC355 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.750.000đ 2.063.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC853 Ø1100 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NC853 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 9.530.000đ 5.242.000đ

 • Đèn Trang Trí Trần LED Hiện Đại NC814A -45%

  Đèn Trang Trí Trần LED Hiện Đại NC814A

  Mua hàngMô tảGiá: 2.000.000đ 1.100.000đ

 • Đèn Trang Trí Trần LED Hiện Đại NC814B -45%

  Đèn Trang Trí Trần LED Hiện Đại NC814B

  Mua hàngMô tảGiá: 2.850.000đ 1.568.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7671-6 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7671-6

  Mua hàngMô tảGiá: 6.957.000đ 3.826.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7671-4 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7671-4

  Mua hàngMô tảGiá: 4.629.000đ 2.546.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7671-3 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7671-3

  Mua hàngMô tảGiá: 4.429.000đ 2.436.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MTA76 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MTA76

  Mua hàngMô tảGiá: 3.457.000đ 1.901.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MTA73 500x500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MTA73 500x500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.457.000đ 1.901.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT32-3 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT32-3

  Mua hàngMô tảGiá: 4.785.000đ 2.632.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT32-5 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT32-5

  Mua hàngMô tảGiá: 6.729.000đ 3.701.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7627 Ø750 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7627 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 5.629.000đ 3.096.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7627 Ø650 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT7627 Ø650

  Mua hàngMô tảGiá: 4.357.000đ 2.396.000đ

 • Đèn Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại NA-MTA98 1100x750 -45%

  Đèn Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại NA-MTA98 1100x750

  Mua hàngMô tảGiá: 7.243.000đ 3.984.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT8694L 1100x720 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MT8694L 1100x720

  Mua hàngMô tảGiá: 7.243.000đ 3.984.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MTA82 Ø500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MTA82 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 2.442.000đ 1.343.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MTA75 Ø500 -45%

  Đèn Ốp Trần LED Hiện Đại NA-MTA75 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 2.442.000đ 1.343.000đ

 • Đèn Mâm LED Ốp Trần Vuông KH-OT8032T5 600x600 -45%

  Đèn Mâm LED Ốp Trần Vuông KH-OT8032T5 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ 1.320.000đ

 • Đèn Mâm LED Ốp Trần Đơn Giản KH-OT36T5 Φ700 -45%

  Đèn Mâm LED Ốp Trần Đơn Giản KH-OT36T5 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 2.143.000đ 1.179.000đ

 • Đèn Mâm Led Phòng Ngủ Đơn Giản KH-OT36T9 Φ860 -45%

  Đèn Mâm Led Phòng Ngủ Đơn Giản KH-OT36T9 Φ860

  Mua hàngMô tảGiá: 3.400.000đ 1.870.000đ

 • Đèn trang trí phòng khách đơn giản KH-OT36T12 Φ980 -45%

  Đèn trang trí phòng khách đơn giản KH-OT36T12 Φ980

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ 2.145.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT101T5 Φ700 -45%

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT101T5 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 1.970.000đ 1.084.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT101T15 Φ1050 -45%

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT101T15 Φ1050

  Mua hàngMô tảGiá: 4.430.000đ 2.437.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T4 -45%

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T4

  Mua hàngMô tảGiá: 4.000.000đ 2.200.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T3 -45%

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T3

  Mua hàngMô tảGiá: 3.430.000đ 1.887.000đ

 • Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T6 Φ800 -45%

  Đèn Mâm LED Hiện Đại KH-OT998T6 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.142.000đ 2.828.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-T50 -45%

  Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-T50

  Mua hàngMô tảGiá: 7.200.000đ 3.960.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-T6263 -45%

  Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-T6263

  Mua hàngMô tảGiá: 5.150.000đ 2.833.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-T6262 -45%

  Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-T6262

  Mua hàngMô tảGiá: 4.650.000đ 2.558.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-T6261 -45%

  Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-T6261

  Mua hàngMô tảGiá: 3.700.000đ 2.035.000đ

 • Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-ML52 -45%

  Đèn Trang Trí Ốp Trần LED EU-ML52

  Mua hàngMô tảGiá: 7.600.000đ 4.180.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 312 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.920.000đ1.152.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ4.680.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ1.500.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ1.440.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 3.800.000đ2.280.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ1.356.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.353.000đ28.794.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ20.130.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.028.000đ565.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.133.000đ623.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ587.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 742.000đ408.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 637.000đ350.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 567.000đ340.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.990.000đ12.645.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 10.529.000đ5.686.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.990.000đ17.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 45.000.000đ24.750.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG