Tìm Kiếm

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT118 240x240 -40%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT118 240x240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.160.000đ 696.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT117 220x220 -40%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT117 220x220

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 588.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT116 240x240 -40%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT116 240x240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.160.000đ 696.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT115 220x220 -40%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT115 220x220

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 588.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT114 Ø240 -40%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT114 Ø240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.160.000đ 696.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT113 Ø220 -40%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT113 Ø220

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 588.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT112 Ø240 -40%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT112 Ø240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.160.000đ 696.000đ

 • Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT111 Ø220 -40%

  Bóng đèn trang trí trần nhà EU-BT111 Ø220

  Mua hàngMô tảGiá: 980.000đ 588.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 12W ULT83 Ø138 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 12W ULT83 Ø138

  Mua hàngMô tảGiá: 310.000đ 186.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 9W ULT82 Ø108 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 9W ULT82 Ø108

  Mua hàngMô tảGiá: 250.000đ 150.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 25W UMPK25 Ø250 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 25W UMPK25 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 546.000đ 328.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 15W UMPK15 Ø195 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 15W UMPK15 Ø195

  Mua hàngMô tảGiá: 450.000đ 270.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 18W Cảm Ứng UMP18 Ø215 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 18W Cảm Ứng UMP18 Ø215

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ 312.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 12W Cảm Ứng UMP17 Ø163 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 12W Cảm Ứng UMP17 Ø163

  Mua hàngMô tảGiá: 460.000đ 276.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Hiện Đại KH-OD02 Ø400 -40%

  Đèn LED Ốp Trần Hiện Đại KH-OD02 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ 1.440.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ KH-OD02 Ø300 -40%

  Đèn LED Ốp Trần Phòng Ngủ KH-OD02 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.815.000đ 1.089.000đ

 • Đèn LED Vuông Ốp Trần Phòng Khách LH-OP1248 600x600 -40%

  Đèn LED Vuông Ốp Trần Phòng Khách LH-OP1248 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.490.000đ 1.494.000đ

 • Đèn LED Ốp Trần Phòng Khách LH-OP1247 Ø600 -40%

  Đèn LED Ốp Trần Phòng Khách LH-OP1247 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 2.490.000đ 1.494.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 22W AFC 555X Φ300 -40%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 22W AFC 555X Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.368.000đ 821.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 18W AFC 555X Φ240 -40%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 18W AFC 555X Φ240

  Mua hàngMô tảGiá: 1.088.000đ 653.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 12W AFC 555X Φ180 -40%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 12W AFC 555X Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 779.000đ 467.000đ

 • Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 6W AFC 555X Φ120 -40%

  Đèn Led Gắn Nổi 3 Chế Độ Ánh Sáng 6W AFC 555X Φ120

  Mua hàngMô tảGiá: 558.000đ 335.000đ

 • Đèn Áp Trần LED Đổi Màu 22W AFC 555D Ø300 -40%

  Đèn Áp Trần LED Đổi Màu 22W AFC 555D Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.368.000đ 821.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS691 Ø300 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS691 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ 438.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS692 Ø300 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS692 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 730.000đ 438.000đ

 • Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS693 Ø300 -40%

  Đèn Ốp Trần LED 24W Cảm Ứng EU-MSS693 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 750.000đ 450.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS699 300x300 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS699 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 920.000đ 552.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS698 220x220 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS698 220x220

  Mua hàngMô tảGiá: 630.000đ 378.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS697 170x170 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS697 170x170

  Mua hàngMô tảGiá: 470.000đ 282.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS696 Ø300 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 48W EU-MSS696 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 870.000đ 522.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS695 Ø220 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 36W EU-MSS695 Ø220

  Mua hàngMô tảGiá: 600.000đ 360.000đ

 • Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS694 Ø170 -40%

  Đèn LED Gắn Nổi 24W EU-MSS694 Ø170

  Mua hàngMô tảGiá: 440.000đ 264.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS686 Ø480 -40%

  Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS686 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 1.030.000đ 618.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 36W EU-MSS685 Ø400 -40%

  Đèn Áp Trần LED 36W EU-MSS685 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 720.000đ 432.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 24W EU-MSS684 Ø300 -40%

  Đèn Áp Trần LED 24W EU-MSS684 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ 318.000đ

 • Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS683 Ø480 -40%

  Đèn Áp Trần LED 48W EU-MSS683 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 1.030.000đ 618.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 228 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6024 Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 1.920.000đ1.152.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6029 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ4.680.000đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Đèn Trang Trí Vách Đồng VD6222 Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.500.000đ1.500.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008M Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6008S Φ170

  Mua hàngMô tảGiá: 2.400.000đ1.440.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007L Φ200

  Mua hàngMô tảGiá: 3.800.000đ2.280.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007M Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.800.000đ1.680.000đ

 • Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Đèn Vách Đồng Ngoài Trời UVD6007S Φ160

  Mua hàngMô tảGiá: 2.260.000đ1.356.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8102 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 52.353.000đ28.794.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng CPL8101 Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 36.600.000đ20.130.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 1.028.000đ565.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9607B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.133.000đ623.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613C Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.067.000đ587.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613B Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 742.000đ408.000đ

 • Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Đèn Trang Trí Trụ Cổng TC9613A Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 637.000đ350.000đ

 • Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Đèn LED Âm Trần Xoay Góc Chiếu Điểm AFC 724 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 567.000đ340.000đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Đèn Chùm Pha Lê Thả Thông Tầng LH-TH8379 Φ500xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.990.000đ12.645.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 10.529.000đ5.686.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT182 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 30.990.000đ17.045.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Đèn Chùm Phòng Khách Thông Tầng CNQT192 Φ1100

  Mua hàngMô tảGiá: 45.000.000đ24.750.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG