Tìm Kiếm

 • Đèn Chiếu Thân Cây LED 6W URN084

  Đèn Chiếu Thân Cây LED 6W URN084

  Mua hàngMô tảGiá: 581.000đ

 • Đèn Chiếu Thân Cây LED 6W URN083

  Đèn Chiếu Thân Cây LED 6W URN083

  Mua hàngMô tảGiá: 581.000đ

 • Đèn LED Pha Cột Chiếu Xa 20m URN0308 24W

  Đèn LED Pha Cột Chiếu Xa 20m URN0308 24W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.760.000đ

 • Đèn LED Pha Cột Chiếu Xa 30m URN0307 36W

  Đèn LED Pha Cột Chiếu Xa 30m URN0307 36W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.584.000đ

 • Đèn LED Pha Cột Chiếu Xa 18m URN0306 24W

  Đèn LED Pha Cột Chiếu Xa 18m URN0306 24W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.056.000đ

 • Đèn LED Pha Cột Chiếu Xa 15m URN0305 18W

  Đèn LED Pha Cột Chiếu Xa 15m URN0305 18W

  Mua hàngMô tảGiá: 880.000đ

 • Đèn LED 12W Pha Cột Rọi Xa 8m UFC184 Vàng

  Đèn LED 12W Pha Cột Rọi Xa 8m UFC184 Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 836.000đ

 • Đèn LED 20W Pha Cột Rọi Xa 10m UFC183 Vàng

  Đèn LED 20W Pha Cột Rọi Xa 10m UFC183 Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.760.000đ

 • Đèn LED 9W Pha Cột Rọi Xa 6m UFC182 Vàng

  Đèn LED 9W Pha Cột Rọi Xa 6m UFC182 Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.056.000đ

 • Đèn LED 15W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Đèn LED 15W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Mua hàngMô tảGiá: 977.000đ

 • Đèn LED 10W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Đèn LED 10W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Mua hàngMô tảGiá: 744.000đ

 • Đèn LED 7W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Đèn LED 7W Pha Cột 24 độ AFC 009

  Mua hàngMô tảGiá: 573.000đ

 • Đèn Led Chiếu Cột 12W EU-CN256

  Đèn Led Chiếu Cột 12W EU-CN256

  Mua hàngMô tảGiá: 871.000đ

 • Đèn LED Hiệu Ứng 9W SN2305

  Đèn LED Hiệu Ứng 9W SN2305

  Mua hàngMô tảGiá: 1.038.000đ

 • Đèn LED 9W Rọi Xa 10m SN2304

  Đèn LED 9W Rọi Xa 10m SN2304

  Mua hàngMô tảGiá: 1.038.000đ

 • Đèn LED 15W Đổi Màu Rọi Xa 30m SN7307

  Đèn LED 15W Đổi Màu Rọi Xa 30m SN7307

  Mua hàngMô tảGiá: 924.000đ

 • Đèn LED 10W Đổi Màu Rọi Xa 20m SN7306

  Đèn LED 10W Đổi Màu Rọi Xa 20m SN7306

  Mua hàngMô tảGiá: 937.000đ

 • Đèn Led Ốp Tường Rọi Cột 28W UFC181

  Đèn Led Ốp Tường Rọi Cột 28W UFC181

  Mua hàngMô tảGiá: 3.080.000đ

 • Đèn Led Ốp Tường Rọi Cột 16W UFC180

  Đèn Led Ốp Tường Rọi Cột 16W UFC180

  Mua hàngMô tảGiá: 2.464.000đ

 • Đèn Led Ốp Tường Rọi Cột 12W UFC179

  Đèn Led Ốp Tường Rọi Cột 12W UFC179

  Mua hàngMô tảGiá: 1.936.000đ

 • Đèn LED 10W Rọi Xa 40m EU-CN212

  Đèn LED 10W Rọi Xa 40m EU-CN212

  Mua hàngMô tảGiá: 1.144.000đ

 • Đèn LED 10W Rọi Xa 30m EU-CN211

  Đèn LED 10W Rọi Xa 30m EU-CN211

  Mua hàngMô tảGiá: 836.000đ

 • Đèn LED 10W Rọi Cột LH-DCT611C-18

  Đèn LED 10W Rọi Cột LH-DCT611C-18

  Mua hàngMô tảGiá: Callđ

 • Đèn LED Rọi Cột 10W URN08 Xanh Dương

  Đèn LED Rọi Cột 10W URN08 Xanh Dương

  Mua hàngMô tảGiá: 871.000đ

 • Đèn LED Rọi Cột 10W URN08 Tím

  Đèn LED Rọi Cột 10W URN08 Tím

  Mua hàngMô tảGiá: 871.000đ

 • Đèn LED Rọi Cột 10W URN08 Vàng

  Đèn LED Rọi Cột 10W URN08 Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 871.000đ

 • Đèn LED Rọi Cột 10W URN07 Xanh Dương

  Đèn LED Rọi Cột 10W URN07 Xanh Dương

  Mua hàngMô tảGiá: 1.320.000đ

 • Đèn LED Pha Cột Rọi Xa 30m 10W URN07 Tím

  Đèn LED Pha Cột Rọi Xa 30m 10W URN07 Tím

  Mua hàngMô tảGiá: 1.320.000đ

 • Đèn LED 10W Pha Cột Rọi Xa 30m URN07 Vàng

  Đèn LED 10W Pha Cột Rọi Xa 30m URN07 Vàng

  Mua hàngMô tảGiá: 1.320.000đ

 • Đèn LED Rọi Cột 10W URN06

  Đèn LED Rọi Cột 10W URN06

  Mua hàngMô tảGiá: 1.144.000đ

 • Đèn Led Pha Cột Chiếu Xa 25m URN0324 24W

  Đèn Led Pha Cột Chiếu Xa 25m URN0324 24W

  Mua hàngMô tảGiá: 2.552.000đ

 • Đèn Pha LED 36W URN0304

  Đèn Pha LED 36W URN0304

  Mua hàngMô tảGiá: 1.760.000đ

 • Đèn Led Pha Rọi Cột Góc Chiếu 5 độ AFC PR006 6W

  Đèn Led Pha Rọi Cột Góc Chiếu 5 độ AFC PR006 6W

  Mua hàngMô tảGiá: 517.000đ

 • Đèn Pha LED 12W URN0303

  Đèn Pha LED 12W URN0303

  Mua hàngMô tảGiá: 862.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 34 (của 34 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5035 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5035 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.893.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.264.000 đ

 • Đèn Thả Đồng NLNB2211 Ø400

  Đèn Thả Đồng NLNB2211 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.560.000 đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng UVD6213-2

  Đèn Trang Trí Vách Đồng UVD6213-2

  Mua hàngMô tảGiá: 5.625.000 đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032T5 Ø600

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032T5 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.083.000 đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5038 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5038 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.893.000 đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5037 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5037 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.893.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2009 Ø560

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2009 Ø560

  Mua hàngMô tảGiá: 5.588.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH8076-21 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH8076-21 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 7.332.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH808-21 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH808-21 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2008 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2008 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 9.293.000 đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032T246 Ø600

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032T246 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.344.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê ERA-CK3001 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê ERA-CK3001 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.941.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 24.162.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp EU-CFLA12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp EU-CFLA12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 20.880.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.053.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê EU-CFLA47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê EU-CFLA47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 8.004.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.833.000 đ

 • Đèn LED Panel Âm Trần 48W SN3662A 600x600

  Đèn LED Panel Âm Trần 48W SN3662A 600x600

  Mua hàngMô tảGiá: 971.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led Chữ Nhật NLNC6099 1050x700

  Đèn Mâm Pha Lê Led Chữ Nhật NLNC6099 1050x700

  Mua hàngMô tảGiá: 9.469.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ845.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.900.000đ4.740.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 47.000.000đ25.850.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 48.800.000đ26.840.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 38.000.000đ20.900.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-30 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-30 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 75.000.000đ41.250.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ19.195.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 12.710.000đ8.007.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782B Ø400

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.540.000đ4.120.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782A Ø300

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.460.000đ2.810.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM781A Ø300

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.460.000đ2.810.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.696.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.730.000đ2.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ21.450.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ17.600.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ14.575.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD760 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD760 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 18.200.000đ10.010.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NLNC741-8 Ø750

  Đèn Chùm Nến Đồng NLNC741-8 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 24.860.000đ13.673.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng NLNC740-30 Ø1200

  Đèn Chùm Nến Đồng NLNC740-30 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 58.550.000đ32.203.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng EU-BTD07 Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng EU-BTD07 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.070.000đ2.564.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG