Tìm Kiếm

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí Bàn Ăn TD8001-5 Φ450 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí Bàn Ăn TD8001-5 Φ450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.420.000đ 2.298.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí Đảo Bếp TD11 Φ250 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí Đảo Bếp TD11 Φ250

  Mua hàngMô tảGiá: 3.830.000đ 1.992.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí Vintage TD13 Φ260 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí Vintage TD13 Φ260

  Mua hàngMô tảGiá: 3.290.000đ 1.711.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí Bàn Ăn TD14 Φ450 -45%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí Bàn Ăn TD14 Φ450

  Mua hàngMô tảGiá: 5.715.000đ 3.143.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí Bàn Ăn D0312-5 Φ430 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí Bàn Ăn D0312-5 Φ430

  Mua hàngMô tảGiá: 4.390.000đ 2.283.000đ

 • Đèn Thả Vòm Đồng NB0097 Ø450 -45%

  Đèn Thả Vòm Đồng NB0097 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 5.490.000đ 3.020.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí NB611 Ø430 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí NB611 Ø430

  Mua hàngMô tảGiá: 5.570.000đ 2.896.000đ

 • Đèn Chảo Đồng Thả Vòm NB811 Ø400 -48%

  Đèn Chảo Đồng Thả Vòm NB811 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.950.000đ 3.614.000đ

 • Đèn Đồng Thả Vòm NB055 Ø450 -48%

  Đèn Đồng Thả Vòm NB055 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.510.000đ 3.385.000đ

 • Đèn Thả Vòm Đồng NB5017 Ø450 -48%

  Đèn Thả Vòm Đồng NB5017 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.140.000đ 3.193.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí NB8779A Ø450 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí NB8779A Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 5.220.000đ 2.714.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí NB8779B Ø450 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí NB8779B Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.090.000đ 3.167.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí NB002 Ø500 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí NB002 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 6.700.000đ 3.484.000đ

 • Đèn Thả Đồng Cao Cấp NA-TD6832 Ø500 -48%

  Đèn Thả Đồng Cao Cấp NA-TD6832 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 19.758.000đ 10.274.000đ

 • Đèn Thả Đồng Cao Cấp NA-TD6832 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng Cao Cấp NA-TD6832 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 16.457.000đ 8.558.000đ

 • Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD784 Ø380 -48%

  Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD784 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 6.600.000đ 3.432.000đ

 • Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD193 Ø250 -48%

  Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD193 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 2.700.000đ 1.404.000đ

 • Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD192 Ø600 -48%

  Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD192 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 17.800.000đ 9.256.000đ

 • Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD191 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD191 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 10.500.000đ 5.460.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD23-23 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD23-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.150.000đ 2.678.000đ

 • Đèn Thả Vòm Bằng Đồng LH-THD22-23 Ø350 -48%

  Đèn Thả Vòm Bằng Đồng LH-THD22-23 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.763.000đ

 • Đèn Thả Ban Công Ngoài Trời THD21-23 Ø350 -48%

  Đèn Thả Ban Công Ngoài Trời THD21-23 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 6.620.000đ 3.442.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD20-23 Ø500 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD20-23 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 7.490.000đ 3.895.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD19-23 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD19-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 7.960.000đ 4.139.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Vintage LH-THD18-23 Ø320 -48%

  Đèn Thả Đảo Bếp Vintage LH-THD18-23 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 6.290.000đ 3.271.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD17-23 Ø300 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD17-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.290.000đ 2.231.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD15-23 Ø300 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD15-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.500.000đ 3.380.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD14-23 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD14-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 9.960.000đ 5.179.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD13-23 Ø300 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD13-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 5.630.000đ 2.928.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả Đồng Vintage THD12-23 Ø300 -48%

  Đèn Trang Trí Thả Đồng Vintage THD12-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.160.000đ 3.203.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả Trần Vintage THD11-23 Ø300 -48%

  Đèn Trang Trí Thả Trần Vintage THD11-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.490.000đ 1.295.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả Bàn Ăn LH-THD10-23 -48%

  Đèn Trang Trí Thả Bàn Ăn LH-THD10-23

  Mua hàngMô tảGiá: 12.820.000đ 6.666.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD08-23 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD08-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.290.000đ 2.751.000đ

 • Đèn Thả Hành Lang Kiểu Vintage NA-TD8118 -48%

  Đèn Thả Hành Lang Kiểu Vintage NA-TD8118

  Mua hàngMô tảGiá: 5.687.000đ 2.957.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Vintage NA-TD7001 Ø320 -45%

  Đèn Thả Bàn Ăn Vintage NA-TD7001 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 2.429.000đ 1.336.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí Bằng Đồng THD0421 Φ450 -45%

  Đèn Thả Trang Trí Bằng Đồng THD0421 Φ450

  Mua hàngMô tảGiá: 5.160.000đ 2.838.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 106 sản phẩm)
  123
  1

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000đ5.280.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Mua hàngMô tảGiá: 13.400.000đ7.370.000đ

 • Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Mua hàngMô tảGiá: 8.505.000đ4.678.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG