Tìm Kiếm

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700 -45%

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ 4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600 -45%

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ 2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500 -45%

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ 2.181.000đ

 • Đèn Thả 3 Vòng LED Hiện Đại TH8217-24 Ø800 -46%

  Đèn Thả 3 Vòng LED Hiện Đại TH8217-24 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.500.000đ 2.970.000đ

 • Đèn Thả 3 Vòng LED Hiện Đại TH8215-24 Ø800 -46%

  Đèn Thả 3 Vòng LED Hiện Đại TH8215-24 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.500.000đ 2.970.000đ

 • Đèn Thả LED Hiện Đại TH829-24 Ø500 -45%

  Đèn Thả LED Hiện Đại TH829-24 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.160.000đ 1.738.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8587 850x300 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8587 850x300

  Mua hàngMô tảGiá: 14.990.000đ 8.095.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8585 Ø600 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8585 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 12.960.000đ 6.998.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8586 Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8586 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 19.500.000đ 10.530.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8582 900x250 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8582 900x250

  Mua hàngMô tảGiá: 21.660.000đ 11.696.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8580 Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8580 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 25.990.000đ 14.035.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8579 Ø500 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8579 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 15.990.000đ 8.635.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8451 800x350 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại TH8451 800x350

  Mua hàngMô tảGiá: 7.800.000đ 4.212.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8575 Ø600 -46%

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8575 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 8.500.000đ 4.590.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8576 Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8576 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 17.990.000đ 9.715.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8310 Ø500 -46%

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8310 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 18.500.000đ 9.990.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8311 Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8311 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 29.500.000đ 15.930.000đ

 • Mẫu Đèn Thả Trang Trí Phòng Khách CFL129 Φ600 -46%

  Mẫu Đèn Thả Trang Trí Phòng Khách CFL129 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 10.800.000đ 5.832.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách 3 Vòng THD7050V Φ800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách 3 Vòng THD7050V Φ800

  Mua hàngMô tảGiá: 12.190.000đ 6.583.000đ

 • Đèn Thả Phòng Khách Hiện Đại NC8870B Ø800 -45%

  Đèn Thả Phòng Khách Hiện Đại NC8870B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.670.000đ 8.619.000đ

 • Đèn LED Trang Trí Thả Trần NB2151 Ø500 -45%

  Đèn LED Trang Trí Thả Trần NB2151 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 1.938.000đ 1.066.000đ

 • Đèn Thả Phòng Khách 2 Vòng Pha Lê LED NB8091A Ø800 -45%

  Đèn Thả Phòng Khách 2 Vòng Pha Lê LED NB8091A Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.930.000đ 8.762.000đ

 • Đèn Thả Phòng Khách 2 Vòng LED NB3016B Ø800 -45%

  Đèn Thả Phòng Khách 2 Vòng LED NB3016B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.530.000đ 5.792.000đ

 • Đèn Thả Phòng Khách Đơn Giản Đẹp NC03A Ø600 -45%

  Đèn Thả Phòng Khách Đơn Giản Đẹp NC03A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 7.230.000đ 3.977.000đ

 • Đèn Thả Phòng Khách Đơn Giản Đẹp NC03B Ø800 -45%

  Đèn Thả Phòng Khách Đơn Giản Đẹp NC03B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.780.000đ 5.379.000đ

 • Đèn Pha Lê Thả Trần Phòng Khách NC2171A Ø600 -46%

  Đèn Pha Lê Thả Trần Phòng Khách NC2171A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.010.000đ 3.245.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách Hiện Đại NC2171B Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách Hiện Đại NC2171B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.610.000đ 4.649.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách Hiện Đại NC8868A Ø600 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách Hiện Đại NC8868A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.150.000đ 7.101.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách NC8868B Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách NC8868B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.860.000đ 9.104.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách NC8929A Ø600 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách NC8929A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 12.270.000đ 6.626.000đ

 • Đèn Trang Trí Phòng Khách Pha Lê Hiện Đại NC8929B Ø800 -46%

  Đèn Trang Trí Phòng Khách Pha Lê Hiện Đại NC8929B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 23.500.000đ 12.690.000đ

 • Đèn Thả Phòng Khách Pha Lê Hiện Đại NC8802A Ø600 -46%

  Đèn Thả Phòng Khách Pha Lê Hiện Đại NC8802A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 11.440.000đ 6.178.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách Hiện Đại NC8802B Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê Phòng Khách Hiện Đại NC8802B Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 18.450.000đ 9.963.000đ

 • Mẫu Đèn Trần Phòng Khách Đẹp NC81993A Ø600 -46%

  Mẫu Đèn Trần Phòng Khách Đẹp NC81993A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 12.770.000đ 6.896.000đ

 • Mẫu đèn trang trí phòng khách hiện đại NC81993B Ø750 -46%

  Mẫu đèn trang trí phòng khách hiện đại NC81993B Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 17.310.000đ 9.347.000đ

 • Đèn Pha Lê Thả Trần Phòng Khách NC81989A Ø600 -46%

  Đèn Pha Lê Thả Trần Phòng Khách NC81989A Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 12.300.000đ 6.642.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 418 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ12.100.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ6.372.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ30.800.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ575.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ2.181.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.180.000đ1.717.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.860.000đ1.004.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ4.602.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG