Tìm Kiếm

 • Đèn Thả Nghệ Thuật TBD-F409 Ø350

  Đèn Thả Nghệ Thuật TBD-F409 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 1.156.000đ

 • Đèn Thả Retro TBD-F447 Ø100

  Đèn Thả Retro TBD-F447 Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 200.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5294 300x300

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5294 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 718.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5293 Ø300

  Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5293 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 638.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5292 300x300

  Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5292 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 718.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5291 Ø300

  Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5291 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 638.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5290 300x300

  Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5290 300x300

  Mua hàngMô tảGiá: 718.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5289 Ø300

  Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5289 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 638.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5287 Ø260

  Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5287 Ø260

  Mua hàngMô tảGiá: 878.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5285 Ø320

  Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5285 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 718.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5284 Ø400

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5284 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.344.000đ

 • Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5283 Ø260

  Đèn Thả Quán Cafe ERA-TC5283 Ø260

  Mua hàngMô tảGiá: 718.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5282 Ø400

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5282 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.694.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5281 Ø250

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5281 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 750.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5280 Ø400

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5280 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.278.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5279 Ø250

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5279 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5278 Ø400

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5278 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.278.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5277 Ø280

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5277 Ø280

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5276 Ø420

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5276 Ø420

  Mua hàngMô tảGiá: 1.278.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5275 Ø600

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5275 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 1.278.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5274 Ø420

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5274 Ø420

  Mua hàngMô tảGiá: 1.278.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5273

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5273

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5272 Ø300

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5272 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 614.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5271 Ø260

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5271 Ø260

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5269 Ø450

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5269 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 1.918.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5268 Ø280

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5268 Ø280

  Mua hàngMô tảGiá: 934.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5267

  Đèn Thả Bàn Ăn ERA-TC5267

  Mua hàngMô tảGiá: 590.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF55 Ø500

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF55 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 1.258.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF57 Ø300

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF57 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 412.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF53 Ø400

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF53 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 1.029.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF27-1C Ø520

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF27-1C Ø520

  Mua hàngMô tảGiá: 1.074.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF27-1A Ø400

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF27-1A Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 332.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF27-1B Ø250

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF27-1B Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 434.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF37

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF37

  Mua hàngMô tảGiá: 400.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF56 Ø300

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF56 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 640.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí KH-TCF30 Ø180

  Đèn Thả Trang Trí KH-TCF30 Ø180

  Mua hàngMô tảGiá: 252.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 197 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Quạt Lá Cọ Vifa17

  Đèn Quạt Lá Cọ Vifa17

  Mua hàngMô tảGiá: 6.059.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 5.167.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.294.000 đ

 • Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Đèn Soi Gương Đúc Đồng 12W ZKD400237

  Mua hàngMô tảGiá: 9.120.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 16.660.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 37.310.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.724.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.860.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.250.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.200.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Đèn Mâm Pha Lê Led SN3049 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 14.210.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Đèn Mâm Pha Lê Chữ Nhật SN3069 1260x700

  Mua hàngMô tảGiá: 25.455.000 đ

 • Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Ốp Trần Pha Lê Led SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.079.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 22.781.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Led SN3023 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.750.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng SN3082 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.646.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.400.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.704.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.944.000đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN6362 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.900.000đ2.730.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ29.250.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ24.113.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ35.678.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ29.895.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ23.625.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ39.645.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ44.100.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ42.750.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ26.175.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ8.541.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng KDY127 Ø250

  Đèn Áp Trần Đồng KDY127 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 3.123.000đ2.186.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng KDY126 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng KDY126 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.123.000đ3.586.000đ

 • Kết nối 24/7

  THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGCÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG