Tìm Kiếm

 • Đèn Thả 3 Vòng LED Hiện Đại TH8217-24 Ø800 -46%

  Đèn Thả 3 Vòng LED Hiện Đại TH8217-24 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.500.000đ 2.970.000đ

 • Đèn Thả 3 Vòng LED Hiện Đại TH8215-24 Ø800 -46%

  Đèn Thả 3 Vòng LED Hiện Đại TH8215-24 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.500.000đ 2.970.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8575 Ø600 -46%

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8575 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 8.500.000đ 4.590.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8576 Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8576 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 17.990.000đ 9.715.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8310 Ø500 -46%

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8310 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 18.500.000đ 9.990.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8311 Ø800 -46%

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại TH8311 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 29.500.000đ 15.930.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED T7596 Φ800xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 10.529.000đ 5.686.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 3 Vòng Pha Lê LED NB8091B Ø800xH1800 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng 3 Vòng Pha Lê LED NB8091B Ø800xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 22.560.000đ 12.182.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 3 Vòng LED NB3016C Ø800xH1800 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng 3 Vòng LED NB3016C Ø800xH1800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.880.000đ 8.035.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 3 Vòng LED EU-T6243 Ø1080 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng 3 Vòng LED EU-T6243 Ø1080

  Mua hàngMô tảGiá: 29.800.000đ 16.092.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả Vòng LED EU-T6242 Ø880 -46%

  Đèn Trang Trí Thả Vòng LED EU-T6242 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 18.500.000đ 9.990.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả Vòng LED EU-T6226 Ø800 -46%

  Đèn Trang Trí Thả Vòng LED EU-T6226 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 9.500.000đ 5.130.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả Vòng LED EU-T6225 Ø600 -46%

  Đèn Trang Trí Thả Vòng LED EU-T6225 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 5.800.000đ 3.132.000đ

 • Đèn Thả LED 5 Vòng EU-T6220 Ø1200 -46%

  Đèn Thả LED 5 Vòng EU-T6220 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 17.200.000đ 9.288.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả Vòng LED EU-T6219 Ø800 -46%

  Đèn Trang Trí Thả Vòng LED EU-T6219 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.200.000đ 4.428.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED EU-T6217 Ø1000xH2000 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED EU-T6217 Ø1000xH2000

  Mua hàngMô tảGiá: 12.200.000đ 6.588.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 3 Vòng LED EU-T6216 Ø800 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng 3 Vòng LED EU-T6216 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 6.800.000đ 3.672.000đ

 • Đèn Trang Trí Phòng Khách Thả Trần 2 Vòng LED EU-T6215 Ø600 -46%

  Đèn Trang Trí Phòng Khách Thả Trần 2 Vòng LED EU-T6215 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ 2.322.000đ

 • Đèn Thả Phòng Khách 3 Vòng Pha Lê LED TH8344 Ø750 -46%

  Đèn Thả Phòng Khách 3 Vòng Pha Lê LED TH8344 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 16.630.000đ 8.980.000đ

 • Đèn Thả Phòng Khách 2 Vòng Pha Lê LED TH8343 Ø600 -45%

  Đèn Thả Phòng Khách 2 Vòng Pha Lê LED TH8343 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.960.000đ 5.478.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED SN5198 Ø1000xH3200 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED SN5198 Ø1000xH3200

  Mua hàngMô tảGiá: 19.700.000đ 10.638.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách NA-T7596 Ø1000xH4000 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách NA-T7596 Ø1000xH4000

  Mua hàngMô tảGiá: 11.500.000đ 6.210.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Hiện Đại T8052-6 Ø800xH2800 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Hiện Đại T8052-6 Ø800xH2800

  Mua hàngMô tảGiá: 24.857.000đ 13.423.000đ

 • Đèn Thả Vòng LED Hiện Đại TH8308 -46%

  Đèn Thả Vòng LED Hiện Đại TH8308

  Mua hàngMô tảGiá: 14.990.000đ 8.095.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả LED TH8299 Ø600 -46%

  Đèn Trang Trí Thả LED TH8299 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.290.000đ 2.317.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách 8 Vòng LED TH8255 Ø1500 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách 8 Vòng LED TH8255 Ø1500

  Mua hàngMô tảGiá: 30.800.000đ 16.632.000đ

 • Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách TH8254 Ø1200 -46%

  Đèn Thả Thông Tầng Phòng Khách TH8254 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 19.500.000đ 10.530.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả 2 Vòng LED TH8235 Ø800 -46%

  Đèn Trang Trí Thả 2 Vòng LED TH8235 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.500.000đ 2.970.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả 2 Vòng LED TH8234 Ø600 -46%

  Đèn Trang Trí Thả 2 Vòng LED TH8234 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.290.000đ 2.317.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả 3 Vòng LED TH8233 Ø800 -46%

  Đèn Trang Trí Thả 3 Vòng LED TH8233 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 6.500.000đ 3.510.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả 3 Vòng LED TH8126-23 Ø700 -46%

  Đèn Trang Trí Thả 3 Vòng LED TH8126-23 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 2.830.000đ 1.528.000đ

 • Đèn Trang Trí Thả 5 Vòng LED TH825-23 Ø1200 -46%

  Đèn Trang Trí Thả 5 Vòng LED TH825-23 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ 7.182.000đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7041T3 Ø800 -46%

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7041T3 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 14.645.000đ 7.908.000đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7041T4 Ø1000 -46%

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7041T4 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 21.790.000đ 11.767.000đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7041T2 Ø600 -46%

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7041T2 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.465.000đ 5.111.000đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7041T5 Ø1200 -46%

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7041T5 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 30.000.000đ 16.200.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 168 sản phẩm)

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-6D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8D

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Đèn Chùm Trang Trí Phòng Khách Hiện Đại T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Đèn Chùm Phòng Ngủ Hiện Đại T882-6

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại T882-8

  Mua hàngMô tảGiá: 2.385.000đ1.312.000đ

 • Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Đèn Chùm Đơn Giản Cho Phòng Khách T2705-9A

  Mua hàngMô tảGiá: 3.999.000đ2.199.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Đèn Chùm Phòng Ăn Đơn Giản T882-5

  Mua hàngMô tảGiá: 2.285.000đ1.257.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Đèn Thả Đảo Bếp Phong Cách Công Nghiệp T8095-4

  Mua hàngMô tảGiá: 2.972.000đ1.635.000đ

 • Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Đèn Chùm Phòng Khách Hiện Đại DC3096T8 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.035.000đ4.419.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Đèn Trang Trí Cột Sảnh VRG-VNT6636

  Mua hàngMô tảGiá: 772.000đ463.000đ

 • Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Đèn Trang Trí Cột Nhà Ngoài Trời NT418AB Φ190

  Mua hàngMô tảGiá: 1.163.000đ698.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9683 450x450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.300.000đ2.365.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Đèn Thả Gỗ Mỹ Nghệ VRG98512 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 3.600.000đ1.980.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Đông Dương VRG9897 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Đèn Thả Gỗ Trang Trí Phòng Thờ VRG9896 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Đèn Thả Gỗ Hương VRG98708 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 13.300.000đ7.315.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Đèn Thả Gỗ Phúc Lộc Thọ

  Mua hàngMô tảGiá: 9.700.000đ5.335.000đ

 • Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Lồng Đèn Thả Gỗ Nghệ Thuật VRG9850B 520x520

  Mua hàngMô tảGiá: 9.600.000đ5.280.000đ

 • Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Đèn Thả Gỗ Hồng Phúc Tự VRG86023 550x550

  Mua hàngMô tảGiá: 13.400.000đ7.370.000đ

 • Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Quạt Trần 5 Cánh Nhựa Có Đèn LED 3 Màu QT62T

  Mua hàngMô tảGiá: 8.505.000đ4.678.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG