Tìm Kiếm

 • Đèn Thả Vòm Đồng NB0097 Ø450 -45%

  Đèn Thả Vòm Đồng NB0097 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 5.490.000đ 3.020.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí NB611 Ø430 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí NB611 Ø430

  Mua hàngMô tảGiá: 5.570.000đ 2.896.000đ

 • Đèn Chảo Đồng Thả Vòm NB811 Ø400 -48%

  Đèn Chảo Đồng Thả Vòm NB811 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.950.000đ 3.614.000đ

 • Đèn Đồng Thả Vòm NB055 Ø450 -48%

  Đèn Đồng Thả Vòm NB055 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.510.000đ 3.385.000đ

 • Đèn Thả Vòm Đồng NB5017 Ø450 -48%

  Đèn Thả Vòm Đồng NB5017 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.140.000đ 3.193.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí NB8779A Ø450 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí NB8779A Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 5.220.000đ 2.714.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí NB8779B Ø450 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí NB8779B Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.090.000đ 3.167.000đ

 • Đèn Thả Đồng Trang Trí NB002 Ø500 -48%

  Đèn Thả Đồng Trang Trí NB002 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 6.700.000đ 3.484.000đ

 • Đèn Thả Đồng Cao Cấp NA-TD6832 Ø500 -48%

  Đèn Thả Đồng Cao Cấp NA-TD6832 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 19.758.000đ 10.274.000đ

 • Đèn Thả Đồng Cao Cấp NA-TD6832 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng Cao Cấp NA-TD6832 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 16.457.000đ 8.558.000đ

 • Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD784 Ø380 -48%

  Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD784 Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 6.600.000đ 3.432.000đ

 • Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD193 Ø250 -48%

  Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD193 Ø250

  Mua hàngMô tảGiá: 2.700.000đ 1.404.000đ

 • Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD192 Ø600 -48%

  Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD192 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 17.800.000đ 9.256.000đ

 • Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD191 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng Vintage EU-CD191 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 10.500.000đ 5.460.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD23-23 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD23-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.150.000đ 2.678.000đ

 • Đèn Thả Vòm Bằng Đồng LH-THD22-23 Ø350 -48%

  Đèn Thả Vòm Bằng Đồng LH-THD22-23 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 3.390.000đ 1.763.000đ

 • Đèn Thả Đồng Cao Cấp THD21-23 Ø350 -48%

  Đèn Thả Đồng Cao Cấp THD21-23 Ø350

  Mua hàngMô tảGiá: 6.620.000đ 3.442.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD20-23 Ø500 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD20-23 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 7.490.000đ 3.895.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD19-23 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD19-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 7.960.000đ 4.139.000đ

 • Đèn Thả Đảo Bếp Vintage LH-THD18-23 Ø320 -48%

  Đèn Thả Đảo Bếp Vintage LH-THD18-23 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 6.290.000đ 3.271.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD17-23 Ø300 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD17-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.290.000đ 2.231.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD15-23 Ø300 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD15-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.500.000đ 3.380.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD14-23 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD14-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 9.960.000đ 5.179.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD13-23 Ø300 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD13-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 5.630.000đ 2.928.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD12-23 Ø300 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD12-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 6.160.000đ 3.203.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD11-23 Ø300 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD11-23 Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 2.490.000đ 1.295.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD10-23 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD10-23

  Mua hàngMô tảGiá: 12.820.000đ 6.666.000đ

 • Đèn Thả Đồng LH-THD08-23 Ø400 -48%

  Đèn Thả Đồng LH-THD08-23 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 5.290.000đ 2.751.000đ

 • Đèn Thả Hành Lang Kiểu Vintage NA-TD8118 -48%

  Đèn Thả Hành Lang Kiểu Vintage NA-TD8118

  Mua hàngMô tảGiá: 5.687.000đ 2.957.000đ

 • Đèn Thả Bàn Ăn Vintage NA-TD7001 Ø320 -45%

  Đèn Thả Bàn Ăn Vintage NA-TD7001 Ø320

  Mua hàngMô tảGiá: 2.429.000đ 1.336.000đ

 • Đèn Thả Trang Trí Bằng Đồng THD0421 Φ450 -45%

  Đèn Thả Trang Trí Bằng Đồng THD0421 Φ450

  Mua hàngMô tảGiá: 4.690.000đ 2.580.000đ

 • Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6411 Ø600 -45%

  Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6411 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ 6.490.000đ

 • Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6411 Ø500 -45%

  Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6411 Ø500

  Mua hàngMô tảGiá: 8.300.000đ 4.565.000đ

 • Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6410 600x475 -45%

  Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6410 600x475

  Mua hàngMô tảGiá: 13.800.000đ 7.590.000đ

 • Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6410 500x380 -45%

  Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6410 500x380

  Mua hàngMô tảGiá: 9.800.000đ 5.390.000đ

 • Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6407 -45%

  Đèn Thả LED Thân Đồng UTD6407

  Mua hàngMô tảGiá: 14.800.000đ 8.140.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 101 sản phẩm)
  123
  1

  CATALOGUE 2024

  Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Mua nhiều

 • Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Đèn Chùm Pha Lê Phòng Khách Biệt Thự CFL113 Φ1000

  Mua hàngMô tảGiá: 22.000.000đ12.100.000đ

 • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn Cao Cấp CFL128 L900

  Mua hàngMô tảGiá: 11.800.000đ6.372.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323T Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Đèn Hắt Tường Xoay 360° GT323B Φ140

  Mua hàngMô tảGiá: 530.000đ292.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ VRG9522 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Đèn Trang Trí Để Bàn DBQ14 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DB17 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.996.000đ1.648.000đ

 • Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Đèn Ngủ Để Bàn Gốm Sứ DBQ12 Φ350

  Mua hàngMô tảGiá: 2.999.000đ1.649.000đ

 • Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Đèn Bàn Nghệ Thuật Tiffany LK1 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 56.000.000đ30.800.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375D 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ627.000đ

 • Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Đèn LED Hắt Tường Trang Trí VNT375T 5W

  Mua hàngMô tảGiá: 1.045.000đ575.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ700

  Mua hàngMô tảGiá: 7.860.000đ4.323.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.750.000đ2.613.000đ

 • Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Đèn Thả Đơn Giản Phong Cách Nhật Bản THD85 Φ500

  Mua hàngMô tảGiá: 3.965.000đ2.181.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.180.000đ1.717.000đ

 • Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Đèn Thả Wabi Sabi THD85 Φ300

  Mua hàngMô tảGiá: 1.860.000đ1.004.000đ

 • Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Đèn Hắt Tường 6 Tia VNT2222T3

  Mua hàngMô tảGiá: 430.000đ258.000đ

 • Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Đèn Hắt Tường Vuông 2 Đầu VNT2253 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 615.000đ369.000đ

 • Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Đèn Trang Trí Ngoài Trời Cổ Điển VNT8595 Φ180

  Mua hàngMô tảGiá: 1.500.000đ900.000đ

 • Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Đèn Hắt Tường Trang Trí Mặt Tiền VNT225 200cm

  Mua hàngMô tảGiá: 7.670.000đ4.602.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG