Tìm Kiếm

 • Đèn Led Pha Tiêu Điểm 24 độ AFC 906T 7W

  Đèn Led Pha Tiêu Điểm 24 độ AFC 906T 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 274.000đ

 • Đèn Pha Led Đế Ngồi Góc Chiếu 30 độ AFC 888 7W

  Đèn Pha Led Đế Ngồi Góc Chiếu 30 độ AFC 888 7W

  Mua hàngMô tảGiá: 347.000đ

 • Đèn Pha Led Đế Ngồi Góc Chiếu 30 độ AFC 888 12W

  Đèn Pha Led Đế Ngồi Góc Chiếu 30 độ AFC 888 12W

  Mua hàngMô tảGiá: 475.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FN320

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FN320

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FN319

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FN319

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR318

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR318

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR317

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR317

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 35W EU-FR316

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 35W EU-FR316

  Mua hàngMô tảGiá: 546.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR315

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR315

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W EU-FR314

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W EU-FR314

  Mua hàngMô tảGiá: 322.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 35W EU-FR313

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 35W EU-FR313

  Mua hàngMô tảGiá: 546.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR312

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 25W EU-FR312

  Mua hàngMô tảGiá: 420.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W EU-FR311

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 15W EU-FR311

  Mua hàngMô tảGiá: 322.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR310

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR310

  Mua hàngMô tảGiá: 728.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR309

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR309

  Mua hàngMô tảGiá: 609.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR308

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR308

  Mua hàngMô tảGiá: 728.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR307

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR307

  Mua hàngMô tảGiá: 609.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR306

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR306

  Mua hàngMô tảGiá: 1.064.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR305

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR305

  Mua hàngMô tảGiá: 945.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 10W EU-FR304

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 10W EU-FR304

  Mua hàngMô tảGiá: 826.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR303

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR303

  Mua hàngMô tảGiá: 1.064.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR302

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR302

  Mua hàngMô tảGiá: 945.000đ

 • Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 10W EU-FR301

  Đèn Zoom Pha Tiêu Điểm LED 10W EU-FR301

  Mua hàngMô tảGiá: 826.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 50W EU-FR254

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 50W EU-FR254

  Mua hàngMô tảGiá: 1.435.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR253

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W EU-FR253

  Mua hàngMô tảGiá: 1.043.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR252

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 20W EU-FR252

  Mua hàngMô tảGiá: 903.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W EU-FR251

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 12W EU-FR251

  Mua hàngMô tảGiá: 525.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W SN-PR183

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W SN-PR183

  Mua hàngMô tảGiá: 375.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W SN-PR182

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 18W SN-PR182

  Mua hàngMô tảGiá: 375.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR114

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR114

  Mua hàngMô tảGiá: 488.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR113

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR113

  Mua hàngMô tảGiá: 488.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR6239D

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR6239D

  Mua hàngMô tảGiá: 459.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR6239

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR6239

  Mua hàngMô tảGiá: 459.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR6644D

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR6644D

  Mua hàngMô tảGiá: 488.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR6644

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR6644

  Mua hàngMô tảGiá: 488.000đ

 • Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR177

  Đèn Pha Tiêu Điểm LED 30W SN-PR177

  Mua hàngMô tảGiá: 270.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 356 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5035 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5035 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.517.000 đ

 • Đèn Thả Đồng NLNB2211 Ø400

  Đèn Thả Đồng NLNB2211 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.560.000 đ

 • Đèn Trang Trí Vách Đồng UVD6213-2

  Đèn Trang Trí Vách Đồng UVD6213-2

  Mua hàngMô tảGiá: 4.500.000 đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032-5 Ø600

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032-5 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 6.500.000 đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5038 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5038 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.517.000 đ

 • Đèn Chùm Trang Trí KH-TTK77 Ø780

  Đèn Chùm Trang Trí KH-TTK77 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 5.658.000 đ

 • Đèn Pha Lê Hiện Đại KH-TPL8071 Ø800

  Đèn Pha Lê Hiện Đại KH-TPL8071 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 10.629.000 đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5037 Ø400

  Đèn Thả Nghệ Thuật Mosaic SN5037 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.517.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN9017 Ø750

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN9017 Ø750

  Mua hàngMô tảGiá: 7.200.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2009 Ø560

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2009 Ø560

  Mua hàngMô tảGiá: 5.322.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH8076-21 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH8076-21 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 7.222.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH808-21 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê LED LH-TH808-21 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 5.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2006 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2006 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 7.592.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2008 Ø780

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại SN2008 Ø780

  Mua hàngMô tảGiá: 8.850.000 đ

 • Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032-246 Ø600

  Đèn Thả LED Nghệ Thuật KH-THD7032-246 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 3.344.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê ERA-CK3001 Ø600

  Đèn Chùm Pha Lê ERA-CK3001 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 9.468.000 đ

 • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại SN1008 Ø800

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại SN1008 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 4.421.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê NLNC99915 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 24.162.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp EU-CFLA12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp EU-CFLA12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 23.400.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.890.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ845.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ4.830.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ23.400.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ19.290.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ28.542.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ23.916.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ18.900.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ31.716.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ35.280.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ34.200.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ20.940.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 12.710.000đ7.626.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782B Ø400

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.540.000đ3.924.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782A Ø300

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.460.000đ2.676.000đ

 • Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM781A Ø300

  Đèn Ốp Trần Đồng Đá NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.460.000đ2.676.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.568.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.730.000đ2.238.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ23.400.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ19.200.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ15.900.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG