Tìm Kiếm

 • Đèn Lon LED 12W Gắn Nổi SN2319 105x105

  Đèn Lon LED 12W Gắn Nổi SN2319 105x105

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ

 • Đèn Lon LED 12W Gắn Nổi SN2317 105x105

  Đèn Lon LED 12W Gắn Nổi SN2317 105x105

  Mua hàngMô tảGiá: 520.000đ

 • Đèn Lon LED 24W Gắn Nổi SN2318 105x200

  Đèn Lon LED 24W Gắn Nổi SN2318 105x200

  Mua hàngMô tảGiá: 982.000đ

 • Đèn Lon LED 24W Gắn Nổi SN2316 105x200

  Đèn Lon LED 24W Gắn Nổi SN2316 105x200

  Mua hàngMô tảGiá: 982.000đ

 • Đèn Lon LED 12W Gắn Nổi SN7334D Ø132

  Đèn Lon LED 12W Gắn Nổi SN7334D Ø132

  Mua hàngMô tảGiá: 350.000đ

 • Đèn Lon LED 12W Gắn Nổi SN7334 Ø132

  Đèn Lon LED 12W Gắn Nổi SN7334 Ø132

  Mua hàngMô tảGiá: 350.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi SN7333D Ø105

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi SN7333D Ø105

  Mua hàngMô tảGiá: 284.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi SN7333 Ø105

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi SN7333 Ø105

  Mua hàngMô tảGiá: 284.000đ

 • Đèn Lon LED Gắn Nổi 12W AFC 648D Ø120

  Đèn Lon LED Gắn Nổi 12W AFC 648D Ø120

  Mua hàngMô tảGiá: 460.000đ

 • Đèn Lon LED Đổi Màu Gắn Nổi 12W AFC 648D Ø120

  Đèn Lon LED Đổi Màu Gắn Nổi 12W AFC 648D Ø120

  Mua hàngMô tảGiá: 551.000đ

 • Đèn Lon LED Đổi Màu Gắn Nổi 12W AFC 648T Ø120

  Đèn Lon LED Đổi Màu Gắn Nổi 12W AFC 648T Ø120

  Mua hàngMô tảGiá: 551.000đ

 • Đèn Lon LED Gắn Nổi 12W AFC 648T Ø120

  Đèn Lon LED Gắn Nổi 12W AFC 648T Ø120

  Mua hàngMô tảGiá: 460.000đ

 • Đèn Lon LED 20W Gắn Nổi ULN30 105x200

  Đèn Lon LED 20W Gắn Nổi ULN30 105x200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.024.000đ

 • Đèn Lon LED 20W Gắn Nổi ULN29 105x200

  Đèn Lon LED 20W Gắn Nổi ULN29 105x200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.024.000đ

 • Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN28 105x105

  Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN28 105x105

  Mua hàngMô tảGiá: 504.000đ

 • Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN27 105x105

  Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN27 105x105

  Mua hàngMô tảGiá: 504.000đ

 • Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN26 Ø140

  Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN26 Ø140

  Mua hàngMô tảGiá: 228.000đ

 • Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN25 Ø140

  Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN25 Ø140

  Mua hàngMô tảGiá: 228.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN24 Ø85

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN24 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN23 Ø85

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN23 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN22 Ø85

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN22 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN21 Ø85

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN21 Ø85

  Mua hàngMô tảGiá: 336.000đ

 • Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN20 Ø90

  Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN20 Ø90

  Mua hàngMô tảGiá: 270.000đ

 • Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN19 Ø90

  Đèn Lon LED 10W Gắn Nổi ULN19 Ø90

  Mua hàngMô tảGiá: 270.000đ

 • Đèn Lon LED 15W Gắn Nổi ULN18 Ø95

  Đèn Lon LED 15W Gắn Nổi ULN18 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 356.000đ

 • Đèn Lon LED 15W Gắn Nổi ULN17 Ø95

  Đèn Lon LED 15W Gắn Nổi ULN17 Ø95

  Mua hàngMô tảGiá: 356.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN10 Ø80

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN10 Ø80

  Mua hàngMô tảGiá: 206.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN07 Ø80

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN07 Ø80

  Mua hàngMô tảGiá: 206.000đ

 • Đèn Lon LED 15W Gắn Nổi ULN06 Ø112

  Đèn Lon LED 15W Gắn Nổi ULN06 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 456.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN05 Ø87

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN05 Ø87

  Mua hàngMô tảGiá: 296.000đ

 • Đèn Lon LED 3W Gắn Nổi ULN04 Ø60

  Đèn Lon LED 3W Gắn Nổi ULN04 Ø60

  Mua hàngMô tảGiá: 174.000đ

 • Đèn Lon LED 15W Gắn Nổi ULN03 Ø112

  Đèn Lon LED 15W Gắn Nổi ULN03 Ø112

  Mua hàngMô tảGiá: 456.000đ

 • Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN02 Ø87

  Đèn Lon LED 7W Gắn Nổi ULN02 Ø87

  Mua hàngMô tảGiá: 296.000đ

 • Đèn Lon LED 3W Gắn Nổi ULN01 Ø60

  Đèn Lon LED 3W Gắn Nổi ULN01 Ø60

  Mua hàngMô tảGiá: 174.000đ

 • Đèn Lon LED 9W Gắn Nổi ULT79V Ø100

  Đèn Lon LED 9W Gắn Nổi ULT79V Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 196.000đ

 • Đèn Lon LED 9W Gắn Nổi ULT79D Ø100

  Đèn Lon LED 9W Gắn Nổi ULT79D Ø100

  Mua hàngMô tảGiá: 196.000đ

 • Hiển thị từ 1 đến 36 (của 116 sản phẩm)

  Đèn trang trí Bán chạy

 • Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Quạt Trần Trang Trí Lá Cọ KH-QT5225

  Mua hàngMô tảGiá: 5.294.000 đ

 • Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Đèn Quạt Cánh Gỗ Hiện Đại Vifa01

  Mua hàngMô tảGiá: 4.808.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Đèn Chùm Pha Lê Led VIR276 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 20.381.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp CFL A12 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 15.946.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Nến SN3041 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 35.711.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Đèn Chùm Pha Lê LK@4.D034 Ø450

  Mua hàngMô tảGiá: 6.435.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Đèn Mâm Pha Lê Led NLNC0424 Ø600

  Mua hàngMô tảGiá: 4.875.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Đèn Chùm Pha Lê CFL A47 Ø550

  Mua hàngMô tảGiá: 6.566.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Đèn Chùm Pha Lê QN5731 Ø480

  Mua hàngMô tảGiá: 4.020.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Đèn Mâm Pha Lê LED SN3064 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.645.000 đ

 • Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Đèn Chùm Đồng US062 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 19.933.000 đ

 • Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Đèn Led Ốp Trần Đổi Màu NLNC1900 950x720

  Mua hàngMô tảGiá: 4.844.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Đèn Chùm Pha Lê Nến QN5742 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 8.040.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM002A Ø380

  Mua hàngMô tảGiá: 2.688.000 đ

 • Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp VIR274 Ø1200

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp VIR274 Ø1200

  Mua hàngMô tảGiá: 34.840.000 đ

 • Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng US136 Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 3.704.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F440

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F440

  Mua hàngMô tảGiá: 425.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F437 Ø200

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F437 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 629.000 đ

 • Đèn Mâm Pha Lê Led Chữ Nhật NLNC6099 1050x700

  Đèn Mâm Pha Lê Led Chữ Nhật NLNC6099 1050x700

  Mua hàngMô tảGiá: 9.709.000 đ

 • Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F438

  Bóng Đèn Trang Trí Edison LED 8W TBD-F438

  Mua hàngMô tảGiá: 765.000 đ

 • Hỗ trợ Khách hàng

  0902 339 0480903 339 048

  Đèn trang trí Giảm giá

 • Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Đèn Thả Trang Trí Phòng Ngủ KD-AU9025 Ø200

  Mua hàngMô tảGiá: 1.300.000đ1.040.000đ

 • Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Đèn Chùm Châu Âu LH-CNQT95 Ø950

  Mua hàngMô tảGiá: 7.430.000đ5.201.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1208 Ø900

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1175 Ø700

  Mua hàngMô tảGiá: 32.150.000đ20.898.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1174 Ø800

  Mua hàngMô tảGiá: 47.570.000đ30.921.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-20 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 39.860.000đ25.909.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-16 Ø820

  Mua hàngMô tảGiá: 31.500.000đ20.475.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1180-24+6 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 52.860.000đ34.359.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1204 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 58.800.000đ38.220.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Đèn Chùm Nến Đồng UCD1103 Ø1150

  Mua hàngMô tảGiá: 57.000.000đ37.050.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Đèn Chùm Nến Đồng SUN009 Ø1000

  Mua hàngMô tảGiá: 34.900.000đ22.685.000đ

 • Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Đèn Thả Nghệ Thuật Hoa Heracleum LH-TH851 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 10.676.000đ7.473.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 6.260.000đ4.382.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM782A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM781A Ø300

  Mua hàngMô tảGiá: 4.170.000đ2.919.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM009B Ø400

  Mua hàngMô tảGiá: 4.280.000đ2.996.000đ

 • Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Đèn Áp Trần Đồng NLNM007 Ø440

  Mua hàngMô tảGiá: 3.590.000đ2.513.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD766 Ø1050

  Mua hàngMô tảGiá: 39.000.000đ25.350.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD764 Ø1100

  Mua hàngMô tảGiá: 32.000.000đ20.800.000đ

 • Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Đèn Chùm Nến Đồng EU-CD763 Ø880

  Mua hàngMô tảGiá: 26.500.000đ17.225.000đ

 • Kết nối 24/7

  CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ - thegioidentrangtri.comLẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍCÔNG TY THẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ HƯỚNG DẪN MUA HÀNGTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TPHCMTHẾ GIỚI ĐÈN TRANG TRÍ BẢO HÀNH 12 THÁNG